Sản phẩm

Tìm kiếm

Bơm điện tử

 • Bơm định lượng kiểu bơm điện tử LD03 S2 (24/24h)
  Bơm định lượng kiểu bơm điện tử LD03 S2 (24/24h)
  MS: TV-LD03-1177
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm điện tử LD03 S2 (24/24h)
  Giá: 3,750,000
 • Mã sản phẩm: TV-LD03-1177
  Xuất xứ: Mỹ
  Nhà SX: Pulsafeeder
  Qui cách: 1.9 lít/h - 5.6 bar
  Chuyên mục: Bơm điện tử,
  Giá:
  3,750,000 VND , 3,750,000 VND / Máy
Chia sẽ

1.9 lít/h Bơm định lượng kiểu điện tử LD03 S2 5.6bar

 

- Loại bơm: LD03 S2

- Bơm kiểu điện tử, hoạt động heavy duty (24/24g)

- Màng bơm: Teflon

- Bi: Ceramic

- Đầu bơm: PVC
- Lưu lượng: 1.9 lít/ giờ

- Áp suất: 5.6 bar

- Dòng điện: 1 pha

Bơm định lượng kiểu bơm điện tử LD03 S2 (24/24h)9.9101177

Sản phẩm khác

 • Bơm định lượng kiểu điện tử LPH5S2 (24/24h)

  Bơm định lượng kiểu điện tử LPH5S2 (24/24h)

  TV-LPH5-1183

  Pulsafeeder/Mỹ

  11.9 lít/h - 10 bar

  16,900,000 16,900,000 VND

  Chi tiết

 • Bơm định lượng kiểu điện tử LPG4S2 (24/24h)

  Bơm định lượng kiểu điện tử LPG4S2 (24/24h)

  TV-LPG4-1181

  Pulsafeeder/Mỹ

  6.6 lít/h - 10 bar

  14,500,000 14,500,000 VND

  Chi tiết

 • Bơm định lượng kiểu điện tử LPG4S

  Bơm định lượng kiểu điện tử LPG4S

  TV-LPG4-1201

  Pulsafeeder/Mỹ

  6.6 lít/h - 10 bar

  14,500,000 14,500,000 VND

  Chi tiết

 • Bơm định lượng kiểu điện tử LPD4S2 (24/24h)

  Bơm định lượng kiểu điện tử LPD4S2 (24/24h)

  TV-LPD4-1182

  Pulsafeeder/Mỹ

  3.4 lít/h - 10 bar

  11,000,000 11,000,000 VND

  Chi tiết

 • Bơm định lượng kiểu điện tử LBC3

  Bơm định lượng kiểu điện tử LBC3

  TV-LBC3-1200

  Pulsafeeder/Mỹ

  1.7 lít/h - 17bar

  10,900,000 10,900,000 VND

  Chi tiết

 • Bơm định lượng kiểu điện tử 10bar LB02

  Bơm định lượng kiểu điện tử 10bar LB02

  TV-LB02-1199

  Pulsafeeder/Mỹ

  0.9 Lít/h - 10 bar

  9,300,000 9,300,000 VND

  Chi tiết

Total: 16
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm