Sản phẩm

Tìm kiếm

Sản phẩm

 • ê tô kẹp 5inch 70842
  ê tô kẹp 5inch 70842
  MS: TV-0842-4139
  Tên:ê tô kẹp 5inch 70842
  Giá: 3,586,200
  TV-0842-4139
  Sata / Mỹ
  kích thước : 5inch
  2,988,500, 3,586,200 VND/Cái
 • ê tô kẹp 4inch 70841
  ê tô kẹp 4inch 70841
  MS: TV-0841-4138
  Tên:ê tô kẹp 4inch 70841
  Giá: 2,862,480
  TV-0841-4138
  Sata / Mỹ
  kích thước : 4inch - 100mm
  2,385,400, 2,862,480 VND/Cái
 • dụng cụ thủy lực di động 97821
  dụng cụ thủy lực di động 97821
  MS: TV-7821-4137
  Tên:dụng cụ thủy lực di động 97821
  Giá: 5,862,240
  TV-7821-4137
  Sata / Mỹ
  bộ dụng cụ thủy lực
  4,885,200, 5,862,240 VND/Cái
 • con đội tay xoay 3 tấn 97812
  con đội tay xoay 3 tấn 97812
  MS: TV-7812-4136
  Tên:con đội tay xoay 3 tấn 97812
  Giá: 3,588,000
  TV-7812-4136
  Sata / Mỹ
  quy cách : tay xoay 3 tấn
  2,990,000, 3,588,000 VND/Cái
 • con đội tay xoay 2 tấn 97811
  con đội tay xoay 2 tấn 97811
  MS: TV-7811-4135
  Tên:con đội tay xoay 2 tấn 97811
  Giá: 2,212,080
  TV-7811-4135
  Sata / Mỹ
  quy cách : tay xoay 2 tấn
  1,843,400, 2,212,080 VND/Cái
 • con đội 50 tấn 97808
  con đội 50 tấn 97808
  MS: TV-7808-4134
  Tên:con đội 50 tấn 97808
  Giá: 6,461,400
  TV-7808-4134
  Sata / Mỹ
  quy cách : 50 tấn
  5,384,500, 6,461,400 VND/Cái
 • con đội 30 tấn 97807
  con đội 30 tấn 97807
  MS: TV-7807-4133
  Tên:con đội 30 tấn 97807
  Giá: 4,494,600
  TV-7807-4133
  Sata / Mỹ
  quy cách : 30 tấn
  3,745,500, 4,494,600 VND/Cái
 • con đội 20 tấn 97806
  con đội 20 tấn 97806
  MS: TV-7806-4132
  Tên:con đội 20 tấn 97806
  Giá: 2,433,600
  TV-7806-4132
  Sata / Mỹ
  quy cách : 20 tấn
  2,028,000, 2,433,600 VND/Cái
 • con đội 10 tấn 97805
  con đội 10 tấn 97805
  MS: TV-7805-4131
  Tên:con đội 10 tấn 97805
  Giá: 1,377,480
  TV-7805-4131
  Sata / Mỹ
  quy cách : 10 tấn
  1,147,900, 1,377,480 VND/Cái
 • con đội 8 tấn 97804
  con đội 8 tấn 97804
  MS: TV-7804-4130
  Tên:con đội 8 tấn 97804
  Giá: 1,249,560
  TV-7804-4130
  Sata / Mỹ
  quy cách : 8 tấn
  1,041,300, 1,249,560 VND/Cái
 • con đội 5 tấn 97802
  con đội 5 tấn 97802
  MS: TV-7802-4129
  Tên:con đội 5 tấn 97802
  Giá: 819,000
  TV-7802-4129
  Sata / Mỹ
  quy cách : 5 tấn
  682,500, 819,000 VND/Cái
 • con đội 3 tấn 97803
  con đội 3 tấn 97803
  MS: TV-7803-4128
  Tên:con đội 3 tấn 97803
  Giá: 745,680
  TV-7803-4128
  Sata / Mỹ
  quy cách : 3 tấn
  621,400, 745,680 VND/Cái
 • con đội 2 tấn 97801A
  con đội 2 tấn 97801A
  MS: TV-7801-4127
  Tên:con đội 2 tấn 97801A
  Giá: 650,520
  TV-7801-4127
  Sata / Mỹ
  con đội 2 tấn
  542,100, 650,520 VND/Cái
 • bút thử điện 62601A
  bút thử điện 62601A
  MS: TV-2601-4126
  Tên:bút thử điện 62601A
  Giá: 66,000
  TV-2601-4126
  Sata / Mỹ
  Khả năng đo điện áp: 12-220V
  55,000, 66,000 VND/Cái
 • bộ sủi 13 chi tiết 09164
  bộ sủi 13 chi tiết 09164
  MS: TV-9164-4125
  Tên:bộ sủi 13 chi tiết 09164
  Giá: 1,034,280
  TV-9164-4125
  Sata / Mỹ
  bộ sủi 13 chi tiết
  861,900, 1,034,280 VND/Cái
 • mỏ lết thường 24inch - 600mm 47208
  mỏ lết thường 24inch - 600mm 47208
  MS: TV-7208-4124
  Tên:mỏ lết thường 24inch - 600mm 47208
  Giá: 1,781,520
  TV-7208-4124
  Sata / Mỹ
  kích thước : 24" - 600mm
  1,484,600, 1,781,520 VND/Cái
 • đầu tuýp đen 1inch - 55mm 34940
  đầu tuýp đen 1inch - 55mm 34940
  MS: TV-4940-4123
  Tên:đầu tuýp đen 1inch - 55mm 34940
  Giá: 2,387,040
  TV-4940-4123
  Sata / Mỹ
  kích thước : 1inch - 55mm
  1,989,200, 2,387,040 VND/Cái
 • đầu tuýp đen dài 1inch - 50mm 34938
  đầu tuýp đen dài 1inch - 50mm 34938
  MS: TV-4938-4122
  Tên:đầu tuýp đen dài 1inch - 50mm 34938
  Giá: 1,206,960
  TV-4938-4122
  Sata / Mỹ
  kích thước : 1inch - 50mm
  1,005,800, 1,206,960 VND/Cái
 • đầu tuýp đen dài 1inch - 49mm 34937
  đầu tuýp đen dài 1inch - 49mm 34937
  MS: TV-4937-4121
  Tên:đầu tuýp đen dài 1inch - 49mm 34937
  Giá: 1,169,040
  TV-4937-4121
  Sata / Mỹ
  kích thước : 1inch - 49mm
  974,200, 1,169,040 VND/Cái
 • đầu tuýp đen dài 1inch - 46mm 34934
  đầu tuýp đen dài 1inch - 46mm 34934
  MS: TV-4934-4120
  Tên:đầu tuýp đen dài 1inch - 46mm 34934
  Giá: 1,098,000
  TV-4934-4120
  Sata / Mỹ
  kích thước : 1inch - 46mm
  915,000, 1,098,000 VND/Cái
Total: 204
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm