Sản phẩm

Tìm kiếm

Sản phẩm

 • bộ cờ lê vòng miệng 17 chi tiết 08018
  bộ cờ lê vòng miệng 17 chi tiết 08018
  MS: TV-8018-4099
  Tên:bộ cờ lê vòng miệng 17 chi tiết 08018
  Giá: 2,363,280
  TV-8018-4099
  Sata / Mỹ
  kích thước: 6 - 22mm
  1,969,400, 2,363,280 VND/Cái
 • Bộ cờ lê hai đầu vòng 10 chi tiết
  Bộ cờ lê hai đầu vòng 10 chi tiết
  MS: TV-8012-4098
  Tên:Bộ cờ lê hai đầu vòng 10 chi tiết
  Giá: 1,374,000
  TV-8012-4098
  Sata / Mỹ
  kích thước : 5.5 - 32mm
  1,145,000, 1,374,000 VND/Cái
 • bộ đầu tuýp 76 chi tiết 1/4inch - 1/2inch 09519
  bộ đầu tuýp 76 chi tiết 1/4inch - 1/2inch 09519
  MS: TV-9519-4097
  Tên:bộ đầu tuýp 76 chi tiết 1/4inch - 1/2inch 09519
  Giá: 3,556,800
  TV-9519-4097
  Sata / Mỹ
  bộ đầu tuýp 1/4" - 1/2"
  2,964,000, 3,556,800 VND/Cái
 • bộ đầu tuýp 120 chi tiết 1/4inch - 3/8inch - 1/2inch 09014
  bộ đầu tuýp 120 chi tiết 1/4inch - 3/8inch - 1/2inch 09014
  MS: TV-09014-4096
  Tên:bộ đầu tuýp 120 chi tiết 1/4inch - 3/8inch - 1/2inch 09014
  Giá: 4,771,200
  TV-09014-4096
  Sata / Mỹ
  bộ đầu tuýp 1/4
  3,976,000, 4,771,200 VND/Cái
 • bộ đầu tuýp 86 chi tiết 1/4inch - 1/2inch 09013
  bộ đầu tuýp 86 chi tiết 1/4inch - 1/2inch 09013
  MS: TV-9013-4095
  Tên:bộ đầu tuýp 86 chi tiết 1/4inch - 1/2inch 09013
  Giá: 3,229,200
  TV-9013-4095
  Sata / Mỹ
  bộ đầu tuýp 86 chi tiết 1/4" -
  2,691,000, 3,229,200 VND/Cái
 • bộ đầu tuýp 58 chi tiết 1/2inch 09007
  bộ đầu tuýp 58 chi tiết 1/2inch 09007
  MS: TV-9007-4094
  Tên:bộ đầu tuýp 58 chi tiết 1/2inch 09007
  Giá: 2,378,400
  TV-9007-4094
  Sata / Mỹ
  kích thước đầu tuýp : 10-32mm
  1,982,000, 2,378,400 VND/Cái
 • bộ đầu tuýp 46 chi tiết 1/2inch 09006
  bộ đầu tuýp 46 chi tiết 1/2inch 09006
  MS: TV-9006-4093
  Tên:bộ đầu tuýp 46 chi tiết 1/2inch 09006
  Giá: 2,598,000
  TV-9006-4093
  Sata / Mỹ
  kích thước đầu tuýp : 8 - 32mm
  2,165,000, 2,598,000 VND/Cái
 • bộ đầu tuýp 20 chi tiết 1/2inch(hệ mét) 09005
  bộ đầu tuýp 20 chi tiết 1/2inch(hệ mét) 09005
  MS: TV-9005-4092
  Tên:bộ đầu tuýp 20 chi tiết 1/2inch(hệ mét) 09005
  Giá: 1,427,040
  TV-9005-4092
  Sata / Mỹ
  kích thước : 10-24mm
  1,189,200, 1,427,040 VND/Cái
 • kềm cắt cộng lực 48inch 93509
  kềm cắt cộng lực 48inch 93509
  MS: TV-3509-4091
  Tên:kềm cắt cộng lực 48inch 93509
  Giá: 3,065,400
  TV-3509-4091
  Sata / Mỹ
  48" - 1200
  2,554,500, 3,065,400 VND/Cái
 • kềm cắt cộng lực 42inch 93508
  kềm cắt cộng lực 42inch 93508
  MS: TV-3508-4090
  Tên:kềm cắt cộng lực 42inch 93508
  Giá: 2,004,600
  TV-3508-4090
  Sata / Mỹ
  42inch - 1050mm
  1,670,500, 2,004,600 VND/Cái
 • kềm cắt cộng lực 36inch 93507
  kềm cắt cộng lực 36inch 93507
  MS: TV-3507-4089
  Tên:kềm cắt cộng lực 36inch 93507
  Giá: 1,814,280
  TV-3507-4089
  Sata / Mỹ
  36inch - 900mm
  1,511,900, 1,814,280 VND/Cái
 • kềm cắt cộng lực 30inch 93506
  kềm cắt cộng lực 30inch 93506
  MS: TV-3506-4088
  Tên:kềm cắt cộng lực 30inch 93506
  Giá: 1,391,520
  TV-3506-4088
  Sata / Mỹ
  30" - 750mm
  1,159,600, 1,391,520 VND/Cái
 • kềm cắt cộng lực 24inch 93505
  kềm cắt cộng lực 24inch 93505
  MS: TV-3505-4087
  Tên:kềm cắt cộng lực 24inch 93505
  Giá: 1,020,240
  TV-3505-4087
  Sata / Mỹ
  24inch - 600mm
  850,200, 1,020,240 VND/Cái
 • kềm cắt cộng lực 18inch 93504
  kềm cắt cộng lực 18inch 93504
  MS: TV-3504-4086
  Tên:kềm cắt cộng lực 18inch 93504
  Giá: 761,280
  TV-3504-4086
  Sata / Mỹ
  18inch - 450mm
  634,400, 761,280 VND/Cái
 • kềm cắt cộng lực 14inch 93503
  kềm cắt cộng lực 14inch 93503
  MS: TV-3503-4085
  Tên:kềm cắt cộng lực 14inch 93503
  Giá: 595,920
  TV-3503-4085
  Sata / Mỹ
  14inch - 350mm
  496,600, 595,920 VND/Cái
 • kềm cắt cộng lực 12inch 93502
  kềm cắt cộng lực 12inch 93502
  MS: TV-3502-4084
  Tên:kềm cắt cộng lực 12inch 93502
  Giá: 517,920
  TV-3502-4084
  Sata / Mỹ
  12inch - 300mm
  431,600, 517,920 VND/Cái
 • kềm cắt cộng lực 8inch sata 93501
  kềm cắt cộng lực 8inch sata 93501
  MS: TV-3501-4083
  Tên:kềm cắt cộng lực 8inch sata 93501
  Giá: 238,680
  TV-3501-4083
  Sata / Mỹ
  8inch - 200mm
  198,900, 238,680 VND/Cái
 • kềm bấm đầu cos 8inch 91101
  kềm bấm đầu cos 8inch 91101
  MS: TV-1101-4082
  Tên:kềm bấm đầu cos 8inch 91101
  Giá: 1,188,000
  TV-1101-4082
  Sata / Mỹ
  kích thước : 8 inch
  990,000, 1,188,000 VND/Cái
 • cần siết lực 3/4inch 160-800Nm
  cần siết lực 3/4inch 160-800Nm
  MS: TV-6412-4081
  Tên:cần siết lực 3/4inch 160-800Nm
  Giá: 15,858,000
  TV-6412-4081
  Sata / Mỹ
  3/4"- 160-800Nm
  13,215,000, 15,858,000 VND/Cái
 • cần siết lực 3/4inch 110-550Nm
  cần siết lực 3/4inch 110-550Nm
  MS: TV-6411-4080
  Tên:cần siết lực 3/4inch 110-550Nm
  Giá: 14,602,800
  TV-6411-4080
  Sata / Mỹ
  3/4" - 110-550Nm
  12,169,000, 14,602,800 VND/Cái
Total: 204
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm