Sản phẩm

Tìm kiếm

Ampe kìm đo dòng rò

 • Đồng hồ chuyên dùng cho kiểm tra điện AC/DC
  Đồng hồ chuyên dùng cho kiểm tra điện AC/DC
  MS: TV-JTC6-1544
  Tên:Đồng hồ chuyên dùng cho kiểm tra điện AC/DC
  Giá: 2,500,000
  TV-JTC6-1544
  JTC / Đài Loan
  600A
  2,500,000, 2,500,000 VND/Bộ
 • Thiết bị tự ghi dữ liệu dòng dò 5000
  Thiết bị tự ghi dữ liệu dòng dò 5000
  MS: TV-5000-2779
  Tên:Thiết bị tự ghi dữ liệu dòng dò 5000
  Giá: 8,512,000
  TV-5000-2779
  Kyoritsu / Thái Lan
  20/200/2000Ω
  8,512,000, 8,512,000 VND/Cái
 • Thiết bị tự ghi dữ liệu dòng dò 5001
  Thiết bị tự ghi dữ liệu dòng dò 5001
  MS: TV-5001-2780
  Tên:Thiết bị tự ghi dữ liệu dòng dò 5001
  Giá: 10,770,000
  TV-5001-2780
  Kyoritsu / Thái Lan
  100mA/1000mA
  8,975,000, 10,770,000 VND/Cái
 • Thiết bị đo dòng rò 5010
  Thiết bị đo dòng rò 5010
  MS: TV-5010-2781
  Tên:Thiết bị đo dòng rò 5010
  Giá: 10,770,000
  TV-5010-2781
  Kyoritsu / Thái Lan
  100.0mA
  8,975,000, 10,770,000 VND/Cái
 • Thiết bị đo dòng rò 5020
  Thiết bị đo dòng rò 5020
  MS: TV-5020-2782
  Tên:Thiết bị đo dòng rò 5020
  Giá: 13,329,600
  TV-5020-2782
  Kyoritsu / Thái Lan
  100.0mA
  11,108,000, 13,329,600 VND/Cái
 • Kiểm tra dòng dư 5402D
  Kiểm tra dòng dư 5402D
  MS: TV-5402-2783
  Tên:Kiểm tra dòng dư 5402D
  Giá: 5,916,000
  TV-5402-2783
  Kyoritsu / Thái Lan
  5/10/30/100/300/500mA
  4,930,000, 5,916,000 VND/Cái
 • Kiểm tra dòng dư 5410
  Kiểm tra dòng dư 5410
  MS: TV-5410-2784
  Tên:Kiểm tra dòng dư 5410
  Giá: 19,224,000
  TV-5410-2784
  Kyoritsu / Thái Lan
  15/30/50/100/300/500mA
  16,020,000, 19,224,000 VND/Cái
 • 40mm Ampe Kìm đo dòng dò 2412
  40mm Ampe Kìm đo dòng dò 2412
  MS: TV-2412-0379
  Tên:40mm Ampe Kìm đo dòng dò 2412
  Giá: 12,735,600
  TV-2412-0379
  Kyoritsu / Nhật bản
  500A - 200Ω
  10,613,000, 12,735,600 VND/Cái
 • 40mm Ampe Kìm đo dòng dò 2432
  40mm Ampe Kìm đo dòng dò 2432
  MS: TV-2432-0381
  Tên:40mm Ampe Kìm đo dòng dò 2432
  Giá: 9,360,000
  TV-2432-0381
  Kyoritsu / Nhật bản
  100A
  7,800,000, 9,360,000 VND/Cái
 • 40mm Ampe Kìm đo dòng dò 2433
  40mm Ampe Kìm đo dòng dò 2433
  MS: TV-2433-0382
  Tên:40mm Ampe Kìm đo dòng dò 2433
  Giá: 7,740,000
  TV-2433-0382
  Kyoritsu / Nhật bản
  400A
  6,450,000, 7,740,000 VND/Cái
 • 68mm Ampe Kìm đo dòng dò 2413F
  68mm Ampe Kìm đo dòng dò 2413F
  MS: TV-2413-0380
  Tên:68mm Ampe Kìm đo dòng dò 2413F
  Giá: 12,582,000
  TV-2413-0380
  Kyoritsu / Nhật bản
  1000A
  10,485,000, 12,582,000 VND/Cái
 • Ampe Kìm 2413R
  Ampe Kìm 2413R
  MS: TV-2413-2756
  Tên:Ampe Kìm 2413R
  Giá: 13,704,000
  TV-2413-2756
  Kyoritsu / Thái Lan
  AC A : 200mA
  11,420,000, 13,704,000 VND/Cái
 • Ampe Kìm DCL-30DR
  Ampe Kìm DCL-30DR
  MS: TV-DCL3-2097
  Tên:Ampe Kìm DCL-30DR
  Giá: Call
  TV-DCL3-2097
  Sanwa / Nhật bản
  400A/400A - AC/DC
  0, Call VND/Cái
 • Ampe Kìm DCM400AD
  Ampe Kìm DCM400AD
  MS: TV-DCM4-1631
  Tên:Ampe Kìm DCM400AD
  Giá: 5,500,000
  TV-DCM4-1631
  Sanwa / Nhật bản
  400A/600V - AC/DC
  5,500,000, 5,500,000 VND/Cái
 • Ampe Kìm đo dòng dò 2417
  Ampe Kìm đo dòng dò 2417
  MS: TV-2417-2757
  Tên:Ampe Kìm đo dòng dò 2417
  Giá: 15,610,000
  TV-2417-2757
  Kyoritsu / Thái Lan
  - ACA:200-500A
  15,610,000, 15,610,000 VND/Cái
 • Ampe Kìm đo dòng dò 2431
  Ampe Kìm đo dòng dò 2431
  MS: TV-2431-2758
  Tên:Ampe Kìm đo dòng dò 2431
  Giá: 6,924,000
  TV-2431-2758
  Kyoritsu / Thái Lan
  ACA : 20mA/200mA/200A
  5,770,000, 6,924,000 VND/Cái
 • Ampe Kìm đo dòng dò 2434
  Ampe Kìm đo dòng dò 2434
  MS: TV-2434-2759
  Tên:Ampe Kìm đo dòng dò 2434
  Giá: 6,576,000
  TV-2434-2759
  Kyoritsu / Thái Lan
  ACA: 400mA-100A
  5,480,000, 6,576,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm