Sản phẩm

Tìm kiếm

Bật mực

 • Thuỷ cân bằng Spirit level chữ nhật
  Thuỷ cân bằng Spirit level chữ nhật
  MS: TV-QP11-91111
  Tên:Thuỷ cân bằng Spirit level chữ nhật
  Giá: 5,000
  TV-QP11-91111
  Đang cập nhật / Trung Quốc
  15x15x40mm Thùng 1500 cái
  5,000, 5,000 VND/Cái
 • Bật mực tự động AK-2563
  Bật mực tự động AK-2563
  MS: TV-AK25-5285
  Tên:Bật mực tự động AK-2563
  Giá: 138,000
  TV-AK25-5285
  Asaki / Trung Quốc
  138,000, 138,000 VND/Cái
 • Bật mực quay tay AK-2567
  Bật mực quay tay AK-2567
  MS: TV-AK25-5286
  Tên:Bật mực quay tay AK-2567
  Giá: 62,000
  TV-AK25-5286
  Asaki / Trung Quốc
  30m
  62,000, 62,000 VND/Cái
 • Búng mực có mực 26m W0233
  Búng mực có mực 26m W0233
  MS: TV-W023-3339
  Tên:Búng mực có mực 26m W0233
  Giá: 147,000
  TV-W023-3339
  Wynns / Trung Quốc
  26m
  147,000, 147,000 VND/Cái
 • Búng mực có mực 30m W0271
  Búng mực có mực 30m W0271
  MS: TV-W027-3340
  Tên:Búng mực có mực 30m W0271
  Giá: 93,000
  TV-W027-3340
  Wynns / Trung Quốc
  30m
  93,000, 93,000 VND/Cái
 • Búng mực có mực thủy W0605
  Búng mực có mực thủy W0605
  MS: TV-W060-3341
  Tên:Búng mực có mực thủy W0605
  Giá: 59,000
  TV-W060-3341
  Wynns / Trung Quốc
  30m
  59,000, 59,000 VND/Cái
 • Búng mực tự động có bọc 8m W0234B
  Búng mực tự động có bọc 8m W0234B
  MS: TV-W023-3342
  Tên:Búng mực tự động có bọc 8m W0234B
  Giá: 133,000
  TV-W023-3342
  Wynns / Trung Quốc
  8m
  133,000, 133,000 VND/Cái
 • Búng mực vĩ quay tay W0231
  Búng mực vĩ quay tay W0231
  MS: TV-W023-3343
  Tên:Búng mực vĩ quay tay W0231
  Giá: 80,000
  TV-W023-3343
  Wynns / Trung Quốc
  quay tay
  80,000, 80,000 VND/Cái
 • Búng mực vĩ tự động W0232
  Búng mực vĩ tự động W0232
  MS: TV-W023-3344
  Tên:Búng mực vĩ tự động W0232
  Giá: 102,000
  TV-W023-3344
  Wynns / Trung Quốc
  tự động
  102,000, 102,000 VND/Cái
 • Quả dọi Wynns 3m-300g ( có từ ) W0235
  Quả dọi Wynns 3m-300g ( có từ ) W0235
  MS: TV-W023-3880
  Tên:Quả dọi Wynns 3m-300g ( có từ ) W0235
  Giá: 137,000
  TV-W023-3880
  Wynns / Trung Quốc
  3m-300g ( có từ )
  137,000, 137,000 VND/Cái
 • Quả dọi Wynns 6m-400g ( có từ ) W0236
  Quả dọi Wynns 6m-400g ( có từ ) W0236
  MS: TV-W023-3881
  Tên:Quả dọi Wynns 6m-400g ( có từ ) W0236
  Giá: 182,000
  TV-W023-3881
  Wynns / Trung Quốc
  6m-400g ( có từ )
  182,000, 182,000 VND/Cái
 • Máy cân mực Laser trắc đạt 2V1H W0638
  Máy cân mực Laser trắc đạt 2V1H W0638
  MS: TV-W063-3951
  Tên:Máy cân mực Laser trắc đạt 2V1H W0638
  Giá: 7,553,000
  TV-W063-3951
  Wynns / Trung Quốc
  2V1H
  7,553,000, 7,553,000 VND/Cái
 • Máy Laser trắc đạt 4V1H W0639
  Máy Laser trắc đạt 4V1H W0639
  MS: TV-W063-3952
  Tên:Máy Laser trắc đạt 4V1H W0639
  Giá: 10,671,000
  TV-W063-3952
  Wynns / Trung Quốc
  4V1H
  10,671,000, 10,671,000 VND/Cái
 • Máy cân mực Laser trắc đạt 1V1H W0637
  Máy cân mực Laser trắc đạt 1V1H W0637
  MS: TV-W063-3953
  Tên:Máy cân mực Laser trắc đạt 1V1H W0637
  Giá: 5,840,000
  TV-W063-3953
  Wynns / Trung Quốc
  1V1H
  5,840,000, 5,840,000 VND/Cái
 • Phun sơn Q2 Wynns 1000ml WPQ-2
  Phun sơn Q2 Wynns 1000ml WPQ-2
  MS: TV-WPQ2-4086
  Tên:Phun sơn Q2 Wynns 1000ml WPQ-2
  Giá: 409,000
  TV-WPQ2-4086
  Wynns / Trung Quốc
  56*35.5*29.7CM
  409,000, 409,000 VND/Cái
 • Quả dọi 200g W0476A
  Quả dọi 200g W0476A
  MS: TV-W047-4087
  Tên:Quả dọi 200g W0476A
  Giá: 30,000
  TV-W047-4087
  Wynns / Trung Quốc
  200g
  30,000, 30,000 VND/Cái
 • Quả dọi 300g W0476B
  Quả dọi 300g W0476B
  MS: TV-W047-4088
  Tên:Quả dọi 300g W0476B
  Giá: 44,000
  TV-W047-4088
  Wynns / Trung Quốc
  300g
  44,000, 44,000 VND/Cái
 • Quả dọi 400g W0476C
  Quả dọi 400g W0476C
  MS: TV-W047-4089
  Tên:Quả dọi 400g W0476C
  Giá: 50,000
  TV-W047-4089
  Wynns / Trung Quốc
  400g
  50,000, 50,000 VND/Cái
 • Cuộn dây bật phấn hộp nhựa 24-100
  Cuộn dây bật phấn hộp nhựa 24-100
  MS: TV-2410-0954
  Tên:Cuộn dây bật phấn hộp nhựa 24-100
  Giá: Call
  TV-2410-0954
  Sellery / Mỹ
  30 mét
  0, Call VND/Cái
 • Mực và bật mực ST-7521N KDS
  Mực và bật mực ST-7521N KDS
  MS: TV-ST75-1824
  Tên:Mực và bật mực ST-7521N KDS
  Giá: 416,000
  TV-ST75-1824
  KDS / Nhật bản
  Catalogue / HDSD
  416,000, 416,000 VND/Bộ
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm