Sản phẩm

Tìm kiếm

Bộ đột lỗ

 • Bộ khoét lỗ gỗ, thạch cao 63mm vĩ 3 món W0607
  Bộ khoét lỗ gỗ, thạch cao 63mm vĩ 3 món W0607
  MS: TV-W060-3256
  Tên:Bộ khoét lỗ gỗ, thạch cao 63mm vĩ 3 món W0607
  Giá: 63,000
  TV-W060-3256
  Wynns / Trung Quốc
  63mm 3 món
  63,000, 63,000 VND/Bộ
 • Bộ khoét lỗ gỗ, thạch cao 8 món trung W0608
  Bộ khoét lỗ gỗ, thạch cao 8 món trung W0608
  MS: TV-W060-3255
  Tên:Bộ khoét lỗ gỗ, thạch cao 8 món trung W0608
  Giá: 145,000
  TV-W060-3255
  Wynns / Trung Quốc
  8 món
  145,000, 145,000 VND/Bộ
 • Bộ khoét lỗ gỗ, thạch cao 11 món nhỏ W0609
  Bộ khoét lỗ gỗ, thạch cao 11 món nhỏ W0609
  MS: TV-W060-3253
  Tên:Bộ khoét lỗ gỗ, thạch cao 11 món nhỏ W0609
  Giá: 133,000
  TV-W060-3253
  Wynns / Trung Quốc
  11 món
  133,000, 133,000 VND/Bộ
 • Bộ khoét lỗ gỗ, thạch cao 16 món lớn W0610
  Bộ khoét lỗ gỗ, thạch cao 16 món lớn W0610
  MS: TV-W061-3254
  Tên:Bộ khoét lỗ gỗ, thạch cao 16 món lớn W0610
  Giá: 236,000
  TV-W061-3254
  Wynns / Trung Quốc
  16 món
  236,000, 236,000 VND/Bộ
 • Bộ đục lỗ 15 món ( 3-25mm ) túi dù W2605B
  Bộ đục lỗ 15 món ( 3-25mm ) túi dù W2605B
  MS: TV-W260-3252
  Tên:Bộ đục lỗ 15 món ( 3-25mm ) túi dù W2605B
  Giá: 494,000
  TV-W260-3252
  Wynns / Trung Quốc
  3-25mm
  494,000, 494,000 VND/Bộ
 • Bộ đục lỗ 12 món ( 3-19mm ) túi dù W2605A
  Bộ đục lỗ 12 món ( 3-19mm ) túi dù W2605A
  MS: TV-W260-3251
  Tên:Bộ đục lỗ 12 món ( 3-19mm ) túi dù W2605A
  Giá: 266,000
  TV-W260-3251
  Wynns / Trung Quốc
  3-19mm
  266,000, 266,000 VND/Bộ
 • Bộ đột lỗ 6 cái 1006PR
  Bộ đột lỗ 6 cái 1006PR
  MS: TV-1006-2719
  Tên:Bộ đột lỗ 6 cái 1006PR
  Giá: 290,000
  TV-1006-2719
  Kingtony / Đài Loan
  2x30 - 8x50mm
  290,000, 290,000 VND/Bộ
 • Bộ đột lỗ 9 cái kingtony 1009PR
  Bộ đột lỗ 9 cái kingtony 1009PR
  MS: TV-1009-2720
  Tên:Bộ đột lỗ 9 cái kingtony 1009PR
  Giá: Call
  TV-1009-2720
  Kingtony / Đài Loan
  2x30 - 14x75mm
  0, Call VND/Bộ
 • Bộ đột đinh 58-114
  Bộ đột đinh 58-114
  MS: TV-5811-0720
  Tên:Bộ đột đinh 58-114
  Giá: 43,000
  TV-5811-0720
  Stanley / Mỹ
  3,2mm
  43,000, 43,000 VND/Cái
 • Bộ đột đinh 58-115
  Bộ đột đinh 58-115
  MS: TV-5811-0721
  Tên:Bộ đột đinh 58-115
  Giá: 42,000
  TV-5811-0721
  Stanley / Mỹ
  4.0mm
  42,000, 42,000 VND/Cái
 • Bộ đột đinh 58-230
  Bộ đột đinh 58-230
  MS: TV-5823-0722
  Tên:Bộ đột đinh 58-230
  Giá: 350,000
  TV-5823-0722
  Stanley / Mỹ
  0,8 - 1,6 - 2,4mm
  350,000, 350,000 VND/Bộ
 • Bộ khoét lỗ 05-412
  Bộ khoét lỗ 05-412
  MS: TV-0541-0937
  Tên:Bộ khoét lỗ 05-412
  Giá: Call
  TV-0541-0937
  Sellery / Mỹ
  22mm - 45mm
  0, Call VND/Bộ
 • Bộ đục lỗ 92-841
  Bộ đục lỗ 92-841
  MS: TV-9284-0995
  Tên:Bộ đục lỗ 92-841
  Giá: Call
  TV-9284-0995
  Sellery / Mỹ
  2-8mm
  0, Call VND/Cái
 • Bộ đục lỗ 92-882
  Bộ đục lỗ 92-882
  MS: TV-9288-0996
  Tên:Bộ đục lỗ 92-882
  Giá: Call
  TV-9288-0996
  Sellery / Mỹ
  175mm (7")
  0, Call VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm