Sản phẩm

Tìm kiếm

Bơm định lượng

 • Bơm định lượng MB31 PP
  Bơm định lượng MB31 PP
  MS: TV-MB31-1110
  Tên:Bơm định lượng MB31 PP
  Giá: 15,130,000
  TV-MB31-1110
  OBL / Ý
  30 Lít/h - 8 bar - bơm màng
  15,130,000, 15,130,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng C-6250HV
  Bơm định lượng C-6250HV
  MS: TV-C625-1131
  Tên:Bơm định lượng C-6250HV
  Giá: 5,471,000
  TV-C625-1131
  Blue-White / Mỹ
  100 lít/h - 0,35 (kg/cm2)
  5,471,000, 5,471,000 VND/Cái
 • Bơm định lượng C-645P
  Bơm định lượng C-645P
  MS: TV-C645-1132
  Tên:Bơm định lượng C-645P
  Giá: 4,188,000
  TV-C645-1132
  Blue-White / Mỹ
  11.5 lít/h
  4,188,000, 4,188,000 VND/Cái
 • Bơm định lượng C-660P
  Bơm định lượng C-660P
  MS: TV-C660-1133
  Tên:Bơm định lượng C-660P
  Giá: 4,188,000
  TV-C660-1133
  Blue-White / Mỹ
  14 lít/h
  4,188,000, 4,188,000 VND/Cái
 • Bơm định lượng C-3125P
  Bơm định lượng C-3125P
  MS: TV-C312-1134
  Tên:Bơm định lượng C-3125P
  Giá: Call
  TV-C312-1134
  Blue-White / Mỹ
  50 lít/h
  0, Call VND/Cái
 • Bơm định lượng C-3250P
  Bơm định lượng C-3250P
  MS: TV-C325-1135
  Tên:Bơm định lượng C-3250P
  Giá: Call
  TV-C325-1135
  Blue-White / Mỹ
  100 lít/h
  0, Call VND/Cái
 • Bơm định lượng C-6125P
  Bơm định lượng C-6125P
  MS: TV-C612-1136
  Tên:Bơm định lượng C-6125P
  Giá: 4,150,000
  TV-C612-1136
  Blue-White / Mỹ
  30 lít/h
  4,150,000, 4,150,000 VND/Cái
 • Bơm định lượng C-6250P
  Bơm định lượng C-6250P
  MS: TV-C625-1137
  Tên:Bơm định lượng C-6250P
  Giá: 4,284,000
  TV-C625-1137
  Blue-White / Mỹ
  56 lít/h
  4,284,000, 4,284,000 VND/Cái
 • Bơm định lượng 7120-S-E
  Bơm định lượng 7120-S-E
  MS: TV-7120-1210
  Tên:Bơm định lượng 7120-S-E
  Giá: 139,000,000
  TV-7120-1210
  Pulsafeeder / Mỹ
  194.22 lit/h - 17 bar
  139,000,000, 139,000,000 VND/Máy
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm