Sản phẩm

Tìm kiếm

Bơm khí nén

 • Bơm đạp 1 ống vàng -CENTURY
  Bơm đạp 1 ống vàng -CENTURY
  MS: TV-5064
  Tên:Bơm đạp 1 ống vàng -CENTURY
  Giá: Call
  TV-5064
  century / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Dụng cụ bơm mỡ bằng khí nén AK-1076
  Dụng cụ bơm mỡ bằng khí nén AK-1076
  MS: TV-AK10-5096
  Tên:Dụng cụ bơm mỡ bằng khí nén AK-1076
  Giá: 3,824,000
  TV-AK10-5096
  Asaki / Trung Quốc
  12L
  3,824,000, 3,824,000 VND/Cái
 • Bơm mỡ 2 đầu bơm cao cấp BS531001
  Bơm mỡ 2 đầu bơm cao cấp BS531001
  MS: TV-BS53-5314
  Tên:Bơm mỡ 2 đầu bơm cao cấp BS531001
  Giá: 182,400
  TV-BS53-5314
  Busi / Trung Quốc
  1000PSI
  152,000, 182,400 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ điện 12L GZ-D1
  Máy bơm mỡ điện 12L GZ-D1
  MS: TV-GZD1-4385
  Tên:Máy bơm mỡ điện 12L GZ-D1
  Giá: 15,687,500
  TV-GZD1-4385
  KOCU / Trung Quốc
  12L/32MPa/45kg
  15,687,500, 15,687,500 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ điện 40L K6040
  Máy bơm mỡ điện 40L K6040
  MS: TV-K604-4386
  Tên:Máy bơm mỡ điện 40L K6040
  Giá: 15,687,500
  TV-K604-4386
  KOCU / Trung Quốc
  40L/32MPa/45Kg
  15,687,500, 15,687,500 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ khí nén Cắm vào xô GZ-7
  Máy bơm mỡ khí nén Cắm vào xô GZ-7
  MS: TV-GZ7-4387
  Tên:Máy bơm mỡ khí nén Cắm vào xô GZ-7
  Giá: 4,875,000
  TV-GZ7-4387
  KOCU / Trung Quốc
  0,8Mpa/0.85L/ph/16Kg
  4,875,000, 4,875,000 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ khí nén 12L GZ-3
  Máy bơm mỡ khí nén 12L GZ-3
  MS: TV-GZ3-4388
  Tên:Máy bơm mỡ khí nén 12L GZ-3
  Giá: 2,125,000
  TV-GZ3-4388
  KOCU / Trung Quốc
  12L/0,8MPa/14Kg
  2,125,000, 2,125,000 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ khí nén 12L GZ-8
  Máy bơm mỡ khí nén 12L GZ-8
  MS: TV-GZ8-4389
  Tên:Máy bơm mỡ khí nén 12L GZ-8
  Giá: 2,375,000
  TV-GZ8-4389
  KOCU / Trung Quốc
  12L/0,8MPa/17Kg
  2,375,000, 2,375,000 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ khí nén 20L GZ-10
  Máy bơm mỡ khí nén 20L GZ-10
  MS: TV-GZ10-4390
  Tên:Máy bơm mỡ khí nén 20L GZ-10
  Giá: 4,500,000
  TV-GZ10-4390
  KOCU / Trung Quốc
  20L/40MPa/21Kg
  4,500,000, 4,500,000 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ khí nén 20L GZ-150
  Máy bơm mỡ khí nén 20L GZ-150
  MS: TV-GZ15-4391
  Tên:Máy bơm mỡ khí nén 20L GZ-150
  Giá: 4,875,000
  TV-GZ15-4391
  KOCU / Trung Quốc
  20L/48MPa/21Kg
  4,875,000, 4,875,000 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ khí nén 20L GZ-100
  Máy bơm mỡ khí nén 20L GZ-100
  MS: TV-GZ10-4392
  Tên:Máy bơm mỡ khí nén 20L GZ-100
  Giá: 5,000,000
  TV-GZ10-4392
  KOCU / Trung Quốc
  20L/40MPa/21Kg
  5,000,000, 5,000,000 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ khí nén 20L GZ-9T
  Máy bơm mỡ khí nén 20L GZ-9T
  MS: TV-GZ9T-4393
  Tên:Máy bơm mỡ khí nén 20L GZ-9T
  Giá: 4,625,000
  TV-GZ9T-4393
  KOCU / Trung Quốc
  20L/0,8MPa/21Kg
  4,625,000, 4,625,000 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ khí nén 20L GZ-85W
  Máy bơm mỡ khí nén 20L GZ-85W
  MS: TV-GZ85-4394
  Tên:Máy bơm mỡ khí nén 20L GZ-85W
  Giá: 4,375,000
  TV-GZ85-4394
  KOCU / Trung Quốc
  20L/40MPa/18Kg
  4,375,000, 4,375,000 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ khí nén 30L GZ-200
  Máy bơm mỡ khí nén 30L GZ-200
  MS: TV-GZ20-4395
  Tên:Máy bơm mỡ khí nén 30L GZ-200
  Giá: 5,375,000
  TV-GZ20-4395
  KOCU / Trung Quốc
  30L/32MPa/21Kg
  5,375,000, 5,375,000 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ khí nén 30L GZ-9
  Máy bơm mỡ khí nén 30L GZ-9
  MS: TV-GZ9-4396
  Tên:Máy bơm mỡ khí nén 30L GZ-9
  Giá: 4,625,000
  TV-GZ9-4396
  KOCU / Trung Quốc
  30L/0,8MPa/20Kg
  4,625,000, 4,625,000 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ khí nén 30L GZ-9X
  Máy bơm mỡ khí nén 30L GZ-9X
  MS: TV-GZ9X-4397
  Tên:Máy bơm mỡ khí nén 30L GZ-9X
  Giá: 4,625,000
  TV-GZ9X-4397
  KOCU / Trung Quốc
  30L/0.8MPa/19Kg
  4,625,000, 4,625,000 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ khí nén 30L GZ-A9
  Máy bơm mỡ khí nén 30L GZ-A9
  MS: TV-GZA9-4398
  Tên:Máy bơm mỡ khí nén 30L GZ-A9
  Giá: 4,700,000
  TV-GZA9-4398
  KOCU / Trung Quốc
  30L/0.8MPa/19Kg
  4,700,000, 4,700,000 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ khí nén 45L GZ-75B
  Máy bơm mỡ khí nén 45L GZ-75B
  MS: TV-GZ75-4399
  Tên:Máy bơm mỡ khí nén 45L GZ-75B
  Giá: 4,750,000
  TV-GZ75-4399
  KOCU / Trung Quốc
  45L/32MPa/21Kg
  4,750,000, 4,750,000 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ khí nén 60L GZ-95A
  Máy bơm mỡ khí nén 60L GZ-95A
  MS: TV-GZ95-4400
  Tên:Máy bơm mỡ khí nén 60L GZ-95A
  Giá: 5,875,000
  TV-GZ95-4400
  KOCU / Trung Quốc
  60L/0.8MPa/30Kg
  5,875,000, 5,875,000 VND/Cái
 • Máy bơm mỡ khí nén Inox US-8
  Máy bơm mỡ khí nén Inox US-8
  MS: TV-US8-4401
  Tên:Máy bơm mỡ khí nén Inox US-8
  Giá: 4,000,000
  TV-US8-4401
  KOCU / Trung Quốc
  12Lít/40MPa/19Kg
  4,000,000, 4,000,000 VND/Cái
Total: 26
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm