Sản phẩm

Tìm kiếm

Bơm màng

 • Bơm định lượng kiểu bơm màng MB23 PP
  Bơm định lượng kiểu bơm màng MB23 PP
  MS: TV-MB23-1109
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm màng MB23 PP
  Giá: 15,130,000
  TV-MB23-1109
  OBL / Ý
  23 Lít/h - 12 bar
  15,130,000, 15,130,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu bơm màng MB50
  Bơm định lượng kiểu bơm màng MB50
  MS: TV-MB50-1111
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm màng MB50
  Giá: 15,130,000
  TV-MB50-1111
  OBL / Ý
  50 Lít/h - 8 bar
  15,130,000, 15,130,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu bơm màng MB75
  Bơm định lượng kiểu bơm màng MB75
  MS: TV-MB75-1112
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm màng MB75
  Giá: 15,200,000
  TV-MB75-1112
  OBL / Ý
  75 Lít/h - 6 bar
  15,200,000, 15,200,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu bơm màng MB101
  Bơm định lượng kiểu bơm màng MB101
  MS: TV-MB10-1113
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm màng MB101
  Giá: 15,200,000
  TV-MB10-1113
  OBL / Ý
  101 lít/h - 6 bar
  15,200,000, 15,200,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu bơm màng MB120
  Bơm định lượng kiểu bơm màng MB120
  MS: TV-MB12-1114
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm màng MB120
  Giá: 15,200,000
  TV-MB12-1114
  OBL / Ý
  120 lít/h - 6 bar
  15,200,000, 15,200,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu bơm màng MB155
  Bơm định lượng kiểu bơm màng MB155
  MS: TV-MB15-1115
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm màng MB155
  Giá: 15,200,000
  TV-MB15-1115
  OBL / Ý
  155 lít/h - 6 bar
  15,200,000, 15,200,000 VND/Máy
 • Bơm đinh lượng kiểu bơm màng MC131
  Bơm đinh lượng kiểu bơm màng MC131
  MS: TV-MC13-1116
  Tên:Bơm đinh lượng kiểu bơm màng MC131
  Giá: 15,200,000
  TV-MC13-1116
  OBL / Ý
  132 lít/h - 7 bar
  15,200,000, 15,200,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu bơm màng MC201
  Bơm định lượng kiểu bơm màng MC201
  MS: TV-MC20-1117
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm màng MC201
  Giá: 14,000,000
  TV-MC20-1117
  OBL / Ý
  197 lít/h - 7 bar
  14,000,000, 14,000,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu bơm màng MC261
  Bơm định lượng kiểu bơm màng MC261
  MS: TV-MC26-1118
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm màng MC261
  Giá: 16,300,000
  TV-MC26-1118
  OBL / Ý
  260 lít/h - 7 bar
  16,300,000, 16,300,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu bơm màng MC321
  Bơm định lượng kiểu bơm màng MC321
  MS: TV-MC32-1119
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm màng MC321
  Giá: 17,800,000
  TV-MC32-1119
  OBL / Ý
  320 lít/h - 7 bar
  17,800,000, 17,800,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu bơm màng MC421
  Bơm định lượng kiểu bơm màng MC421
  MS: TV-MC42-1120
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm màng MC421
  Giá: 18,800,000
  TV-MC42-1120
  OBL / Ý
  420 lít/h - 7 bar
  18,800,000, 18,800,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu bơm màng MD521
  Bơm định lượng kiểu bơm màng MD521
  MS: TV-MD52-1121
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm màng MD521
  Giá: 24,800,000
  TV-MD52-1121
  OBL / Ý
  520 lít/h - 5 bar
  24,800,000, 24,800,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng BL 3-2
  Bơm định lượng BL 3-2
  MS: TV-BL32-1125
  Tên:Bơm định lượng BL 3-2
  Giá: 2,589,000
  TV-BL32-1125
  Hanna / Rumani
  2.9 lít/h- 8 kg/cm2
  2,589,000, 2,589,000 VND/Cái
 • Bơm định lượng BL 5-2
  Bơm định lượng BL 5-2
  MS: TV-BL52-1126
  Tên:Bơm định lượng BL 5-2
  Giá: 2,589,000
  TV-BL52-1126
  Hanna / Rumani
  5.0 lít/h- 7 kg/cm2
  2,589,000, 2,589,000 VND/Cái
 • Bơm định lượng BL 15-2
  Bơm định lượng BL 15-2
  MS: TV-BL15-1127
  Tên:Bơm định lượng BL 15-2
  Giá: 2,589,000
  TV-BL15-1127
  Hanna / Rumani
  15.2 lít/h- 1 kg/cm2
  2,589,000, 2,589,000 VND/Cái
 • Bơm định lượng BL 10-2
  Bơm định lượng BL 10-2
  MS: TV-BL10-1128
  Tên:Bơm định lượng BL 10-2
  Giá: 2,589,000
  TV-BL10-1128
  Hanna / Rumani
  10.8 lít/h- 3 kg/cm2
  2,589,000, 2,589,000 VND/Cái
 • Bơm định lượng BL 20-2
  Bơm định lượng BL 20-2
  MS: TV-BL20-1129
  Tên:Bơm định lượng BL 20-2
  Giá: 2,589,000
  TV-BL20-1129
  Hanna / Rumani
  18.3 lít/h- 0.5 kg/cm2
  2,589,000, 2,589,000 VND/Cái
 • Bơm định lượng đo độ pH BL 7916
  Bơm định lượng đo độ pH BL 7916
  MS: TV-BL79-1130
  Tên:Bơm định lượng đo độ pH BL 7916
  Giá: Call
  TV-BL79-1130
  Hanna / Rumani
  11.7 L/Ph - 14.00 PH
  0, Call VND/Cái
 • Bơm định lượng kiểu bơm màng X003-XB
  Bơm định lượng kiểu bơm màng X003-XB
  MS: TV-X003-1138
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm màng X003-XB
  Giá: 3,620,000
  TV-X003-1138
  Pulsafeeder / Mỹ
  0.47 lít/h - 7 bar
  3,620,000, 3,620,000 VND/Cái
 • Bơm định lượng kiểu bơm màng X007-XB
  Bơm định lượng kiểu bơm màng X007-XB
  MS: TV-X007-1139
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm màng X007-XB
  Giá: 3,810,000
  TV-X007-1139
  Pulsafeeder / Mỹ
  1.1 lít/h-7 bar
  3,810,000, 3,810,000 VND/Cái
Total: 35
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm