Sản phẩm

Tìm kiếm

Bơm nước

 • Máy bơm giếng A25R4J-0.37-5S
  Máy bơm giếng A25R4J-0.37-5S
  MS: TV-A25R-1083
  Tên:Máy bơm giếng A25R4J-0.37-5S
  Giá: 10,450,000
  TV-A25R-1083
  Panasonic / Nhật bản
  370W- 40 lít/phút
  10,450,000, 10,450,000 VND/Cái
 • Bơm tăng áp A-110JBE
  Bơm tăng áp A-110JBE
  MS: TV-A110-1084
  Tên:Bơm tăng áp A-110JBE
  Giá: 1,730,000
  TV-A110-1084
  Panasonic / Nhật bản
  100W- 24 lít/phút
  1,730,000, 1,730,000 VND/Cái
 • Bơm tăng áp A-129JXC
  Bơm tăng áp A-129JXC
  MS: TV-A129-1085
  Tên:Bơm tăng áp A-129JXC
  Giá: 2,100,000
  TV-A129-1085
  Panasonic / Malaysia
  125W-30L/phút
  2,100,000, 2,100,000 VND/Cái
 • Bơm tăng áp A-129JXE
  Bơm tăng áp A-129JXE
  MS: TV-A129-1086
  Tên:Bơm tăng áp A-129JXE
  Giá: 1,740,000
  TV-A129-1086
  Panasonic / Nhật bản
  125W- 35 lít/phút
  1,740,000, 1,740,000 VND/Cái
 • Bơm tăng áp A-130JTX
  Bơm tăng áp A-130JTX
  MS: TV-A130-1087
  Tên:Bơm tăng áp A-130JTX
  Giá: 2,980,000
  TV-A130-1087
  Panasonic / Malaysia
  125W-25L/phút
  2,980,000, 2,980,000 VND/Cái
 • Bơm tăng áp A-200JAE
  Bơm tăng áp A-200JAE
  MS: TV-A200-1088
  Tên:Bơm tăng áp A-200JAE
  Giá: 2,560,000
  TV-A200-1088
  Panasonic / Nhật bản
  200W-45 lít/phút
  2,560,000, 2,560,000 VND/Cái
 • Máy bơm giếng GF-250HC
  Máy bơm giếng GF-250HC
  MS: TV-GF25-1089
  Tên:Máy bơm giếng GF-250HC
  Giá: 5,900,000
  TV-GF25-1089
  Panasonic / Nhật bản
  250W- 27 lít/phút
  5,900,000, 5,900,000 VND/Cái
 • Máy bơm giếng GN-125H
  Máy bơm giếng GN-125H
  MS: TV-GN12-1090
  Tên:Máy bơm giếng GN-125H
  Giá: 2,890,000
  TV-GN12-1090
  Panasonic / Nhật bản
  125W-24 lít/phút
  2,890,000, 2,890,000 VND/Cái
 • Máy bơm giếng GN-250H
  Máy bơm giếng GN-250H
  MS: TV-GN25-1091
  Tên:Máy bơm giếng GN-250H
  Giá: 5,880,000
  TV-GN25-1091
  Panasonic / Nhật bản
  250W- 27 lít/phút
  5,880,000, 5,880,000 VND/Cái
 • Bơm đẩy cao từ 2-4 tầng GP-129JX
  Bơm đẩy cao từ 2-4 tầng GP-129JX
  MS: TV-GP12-1092
  Tên:Bơm đẩy cao từ 2-4 tầng GP-129JX
  Giá: 1,250,000
  TV-GP12-1092
  Panasonic / Nhật bản
  125W-30L/phút
  1,250,000, 1,250,000 VND/Cái
 • Bơm đẩy cao GP-200JX
  Bơm đẩy cao GP-200JX
  MS: TV-GP20-1093
  Tên:Bơm đẩy cao GP-200JX
  Giá: 1,450,000
  TV-GP20-1093
  Panasonic / Nhật bản
  200W-45 lít/phút
  1,450,000, 1,450,000 VND/Cái
 • Bơm đẩy cao GP-350JA
  Bơm đẩy cao GP-350JA
  MS: TV-GP35-1094
  Tên:Bơm đẩy cao GP-350JA
  Giá: 410,000
  TV-GP35-1094
  Panasonic / Nhật bản
  350W-53 lít/phút
  410,000, 410,000 VND/Cái
 • Đầu phun áp lực bán tự động SCN-20
  Đầu phun áp lực bán tự động SCN-20
  MS: TV-SCN2-1105
  Tên:Đầu phun áp lực bán tự động SCN-20
  Giá: 2,350,000
  TV-SCN2-1105
  Sanchin / Indonesia
  1.5 HP - 18.2 lít/phút
  2,350,000, 2,350,000 VND/Máy
 • Đầu phun áp lực tự động SCN-25A
  Đầu phun áp lực tự động SCN-25A
  MS: TV-SCN2-1106
  Tên:Đầu phun áp lực tự động SCN-25A
  Giá: 2,480,000
  TV-SCN2-1106
  Sanchin / Indonesia
  3HP - 25 lít/phút
  2,480,000, 2,480,000 VND/Máy
 • Đầu phun áp lực bán tự động SCN-30
  Đầu phun áp lực bán tự động SCN-30
  MS: TV-SCN3-1107
  Tên:Đầu phun áp lực bán tự động SCN-30
  Giá: 3,150,000
  TV-SCN3-1107
  Sanchin / Indonesia
  3HP - 42 lít/phút
  3,150,000, 3,150,000 VND/Máy
 • Đầu phun áp lực tự động SCN-30A
  Đầu phun áp lực tự động SCN-30A
  MS: TV-SCN3-1108
  Tên:Đầu phun áp lực tự động SCN-30A
  Giá: 3,100,000
  TV-SCN3-1108
  Sanchin / Indonesia
  3HP - 30 lít/phút
  3,100,000, 3,100,000 VND/Máy
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm