Sản phẩm

Tìm kiếm

Bơm piston

 • Bơm định lượng kiểu bơm piston RBB 30A
  Bơm định lượng kiểu bơm piston RBB 30A
  MS: TV-RBB3-1122
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm piston RBB 30A
  Giá: 14,580,000
  TV-RBB3-1122
  OBL / Ý
  55 Lit/h - 10 bar
  14,580,000, 14,580,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu bơm piston RBB 43A
  Bơm định lượng kiểu bơm piston RBB 43A
  MS: TV-RBB4-1123
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm piston RBB 43A
  Giá: 20,989,000
  TV-RBB4-1123
  OBL / Ý
  155 Lit/h - 10 bar
  20,989,000, 20,989,000 VND/Máy
 • Bơm đinh lượng kiểu bơm piston RBB 50A
  Bơm đinh lượng kiểu bơm piston RBB 50A
  MS: TV-RBB5-1124
  Tên:Bơm đinh lượng kiểu bơm piston RBB 50A
  Giá: 21,680,000
  TV-RBB5-1124
  OBL / Ý
  200 Lit/h - 7 bar
  21,680,000, 21,680,000 VND/Máy
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm