Sản phẩm

Tìm kiếm

Cân bàn

 • Cân bàn đầu cân YHT3 30kg
  Cân bàn đầu cân YHT3 30kg
  MS: TV-YHT3-3056
  Tên:Cân bàn đầu cân YHT3 30kg
  Giá: 4,640,000
  TV-YHT3-3056
  Đang cập nhật / Đài Loan
  30kg-5g
  4,640,000, 4,640,000 VND/Cái
 • Cân bàn đầu cân YHT3 60kg
  Cân bàn đầu cân YHT3 60kg
  MS: TV-YHT3-3057
  Tên:Cân bàn đầu cân YHT3 60kg
  Giá: 4,640,000
  TV-YHT3-3057
  Đang cập nhật / Đài Loan
  60kg-10g
  4,640,000, 4,640,000 VND/Cái
 • Cân bàn đầu cân YHT3 100kg
  Cân bàn đầu cân YHT3 100kg
  MS: TV-YHT3-3058
  Tên:Cân bàn đầu cân YHT3 100kg
  Giá: 4,640,000
  TV-YHT3-3058
  Đang cập nhật / Đài Loan
  100kg-10g
  4,640,000, 4,640,000 VND/Cái
 • Cân bàn đầu cân YHT3 150kg
  Cân bàn đầu cân YHT3 150kg
  MS: TV-YHT3-3059
  Tên:Cân bàn đầu cân YHT3 150kg
  Giá: 4,640,000
  TV-YHT3-3059
  Đang cập nhật / Đài Loan
  150kg-20g
  4,640,000, 4,640,000 VND/Cái
 • Cân bàn đầu cân YHT3 300kg
  Cân bàn đầu cân YHT3 300kg
  MS: TV-YHT3-3060
  Tên:Cân bàn đầu cân YHT3 300kg
  Giá: 5,120,000
  TV-YHT3-3060
  Đang cập nhật / Đài Loan
  300kg-20g
  5,120,000, 5,120,000 VND/Cái
 • Cân bàn đầu cân YHT3 500kg
  Cân bàn đầu cân YHT3 500kg
  MS: TV-YHT3-3061
  Tên:Cân bàn đầu cân YHT3 500kg
  Giá: 5,120,000
  TV-YHT3-3061
  Đang cập nhật / Đài Loan
  500kg-100g
  5,120,000, 5,120,000 VND/Cái
 • Cân bàn đầu cân T23P 30kg
  Cân bàn đầu cân T23P 30kg
  MS: TV-T23P-3062
  Tên:Cân bàn đầu cân T23P 30kg
  Giá: 5,120,000
  TV-T23P-3062
  Ohaus / Mỹ
  30kg-5g
  5,120,000, 5,120,000 VND/Cái
 • Cân bàn đầu cân T23P 60kg
  Cân bàn đầu cân T23P 60kg
  MS: TV-T23P-3063
  Tên:Cân bàn đầu cân T23P 60kg
  Giá: 5,120,000
  TV-T23P-3063
  Ohaus / Mỹ
  60kg-10g
  5,120,000, 5,120,000 VND/Cái
 • Cân bàn đầu cân T23P 100kg
  Cân bàn đầu cân T23P 100kg
  MS: TV-T23P-3064
  Tên:Cân bàn đầu cân T23P 100kg
  Giá: 5,120,000
  TV-T23P-3064
  Ohaus / Mỹ
  100kg-10g
  5,120,000, 5,120,000 VND/Cái
 • Cân bàn đầu cân T23P 150kg
  Cân bàn đầu cân T23P 150kg
  MS: TV-T23P-3065
  Tên:Cân bàn đầu cân T23P 150kg
  Giá: 5,120,000
  TV-T23P-3065
  Ohaus / Mỹ
  150kg-20g
  5,120,000, 5,120,000 VND/Cái
 • Cân bàn đầu cân T23P 300kg
  Cân bàn đầu cân T23P 300kg
  MS: TV-T23P-3066
  Tên:Cân bàn đầu cân T23P 300kg
  Giá: 7,200,000
  TV-T23P-3066
  Ohaus / Mỹ
  300kg-20g
  7,200,000, 7,200,000 VND/Cái
 • Cân bàn đầu cân T23P 500kg
  Cân bàn đầu cân T23P 500kg
  MS: TV-T23P-3067
  Tên:Cân bàn đầu cân T23P 500kg
  Giá: 7,200,000
  TV-T23P-3067
  Ohaus / Mỹ
  500kg-100g
  7,200,000, 7,200,000 VND/Cái
 • Cân kỹ thuật shimadzu BL220H
  Cân kỹ thuật shimadzu BL220H
  MS: TV-BL22-2311
  Tên:Cân kỹ thuật shimadzu BL220H
  Giá: Call
  TV-BL22-2311
  Shimadzu / Nhật bản
  220g - 0.001g
  0, Call VND/Bộ
 • Cân kỹ thuật shimadzu BL320H
  Cân kỹ thuật shimadzu BL320H
  MS: TV-BL32-2312
  Tên:Cân kỹ thuật shimadzu BL320H
  Giá: Call
  TV-BL32-2312
  Shimadzu / Nhật bản
  330g - 0.001g
  0, Call VND/Bộ
 • Cân điện tử phân tích shimadzu BL2200H
  Cân điện tử phân tích shimadzu BL2200H
  MS: TV-L220-2313
  Tên:Cân điện tử phân tích shimadzu BL2200H
  Giá: Call
  TV-L220-2313
  Shimadzu / Nhật bản
  2200g - 0.01g
  0, Call VND/Bộ
 • Cân điện tử TScales 3-30kg ATW Series
  Cân điện tử TScales 3-30kg ATW Series
  MS: TV-TSL0-2430
  Tên:Cân điện tử TScales 3-30kg ATW Series
  Giá: 4,000,000
  TV-TSL0-2430
  Tscale / Đài Loan
  3-30kg/ 0.2-2g
  4,000,000, 4,000,000 VND/Cái
 • Cân bàn điện tử 3kg - 30kg AHW/AHW+ Series
  Cân bàn điện tử 3kg - 30kg AHW/AHW+ Series
  MS: TV-TSL0-2431
  Tên:Cân bàn điện tử 3kg - 30kg AHW/AHW+ Series
  Giá: 4,500,000
  TV-TSL0-2431
  Tscale / Đài Loan
  3-30kg/ 0.1-1g
  4,500,000, 4,500,000 VND/Cái
 • Cân bàn điện tử 3kg - 30kg AHW/AHW+ Series
  Cân bàn điện tử 3kg - 30kg AHW/AHW+ Series
  MS: TV-TSL0-2432
  Tên:Cân bàn điện tử 3kg - 30kg AHW/AHW+ Series
  Giá: 5,000,000
  TV-TSL0-2432
  Tscale / Đài Loan
  3-30kg/ 0.1-0,5g độ chính xác
  5,000,000, 5,000,000 VND/Cái
 • Cân điện tử 600g
  Cân điện tử 600g
  MS: TV-ADM0-1754
  Tên:Cân điện tử 600g
  Giá: Call
  TV-ADM0-1754
  Đang cập nhật / Anh Quốc
  600g/0.01g
  0, Call VND/Cái
 • Cân đếm điện tử 3000g
  Cân đếm điện tử 3000g
  MS: TV-MWG0-1755
  Tên:Cân đếm điện tử 3000g
  Giá: Call
  TV-MWG0-1755
  My Weight / Mỹ
  3.000g/0.5kg
  0, Call VND/Cái
Total: 42
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm