Sản phẩm

Tìm kiếm

Cần kéo

 • Cần trược kéo -TOP
  Cần trược kéo -TOP
  MS: TV-7012
  Tên:Cần trược kéo -TOP
  Giá: Call
  TV-7012
  Top / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Cần kéo 1/2" mờ W0019
  Cần kéo 1/2" mờ W0019
  MS: TV-W001-3360
  Tên:Cần kéo 1/2" mờ W0019
  Giá: 60,000
  TV-W001-3360
  Wynns / Trung Quốc
  1/2" mờ
  60,000, 60,000 VND/Cái
 • Cần kéo 1/2" bóng W0294
  Cần kéo 1/2" bóng W0294
  MS: TV-W029-3361
  Tên:Cần kéo 1/2" bóng W0294
  Giá: 63,000
  TV-W029-3361
  Wynns / Trung Quốc
  1/2" bóng
  63,000, 63,000 VND/Cái
 • Cần kéo bóng 3/4" dài 500mm W0363B
  Cần kéo bóng 3/4" dài 500mm W0363B
  MS: TV-W036-3362
  Tên:Cần kéo bóng 3/4" dài 500mm W0363B
  Giá: 487,000
  TV-W036-3362
  Wynns / Trung Quốc
  3/4" dài 500mm
  487,000, 487,000 VND/Cái
 • Cần kéo bóng 3/4" ngắn 460mm W0363A
  Cần kéo bóng 3/4" ngắn 460mm W0363A
  MS: TV-W036-3363
  Tên:Cần kéo bóng 3/4" ngắn 460mm W0363A
  Giá: 379,000
  TV-W036-3363
  Wynns / Trung Quốc
  3/4" ngắn 460mm
  379,000, 379,000 VND/Cái
 • Cần xiết lực thường kingtony 4452-15FR
  Cần xiết lực thường kingtony 4452-15FR
  MS: TV-4452-2737
  Tên:Cần xiết lực thường kingtony 4452-15FR
  Giá: Call
  TV-4452-2737
  Kingtony / Đài Loan
  12" - 375mm (15")
  0, Call VND/Bộ
 • Cần xiết di động đầu tuýp 1/2 4572
  Cần xiết di động đầu tuýp 1/2 4572
  MS: TV-4572-2739
  Tên:Cần xiết di động đầu tuýp 1/2 4572
  Giá: Call
  TV-4572-2739
  Kingtony / Đài Loan
  300mm (12")
  0, Call VND/Cái
 • Cần chữ T 94-524
  Cần chữ T 94-524
  MS: TV-9452-0553
  Tên:Cần chữ T 94-524
  Giá: 143,000
  TV-9452-0553
  Crossman / Mỹ
  14mm
  143,000, 143,000 VND/Cái
 • Cần T mũi típ 94-542
  Cần T mũi típ 94-542
  MS: TV-9454-0554
  Tên:Cần T mũi típ 94-542
  Giá: 289,000
  TV-9454-0554
  Crossman / Mỹ
  8mm
  289,000, 289,000 VND/Cái
 • Cần T mũi típ 94-543
  Cần T mũi típ 94-543
  MS: TV-9454-0555
  Tên:Cần T mũi típ 94-543
  Giá: 289,000
  TV-9454-0555
  Crossman / Mỹ
  12mm
  289,000, 289,000 VND/Cái
 • Cần T mũi típ 94-544
  Cần T mũi típ 94-544
  MS: TV-9454-0556
  Tên:Cần T mũi típ 94-544
  Giá: 289,000
  TV-9454-0556
  Crossman / Mỹ
  14mm
  289,000, 289,000 VND/Cái
 • Cần kéo 3/8" 99-304
  Cần kéo 3/8" 99-304
  MS: TV-9930-0603
  Tên:Cần kéo 3/8" 99-304
  Giá: 262,000
  TV-9930-0603
  Crossman / Mỹ
  3/8"
  262,000, 262,000 VND/Cái
 • Cần kéo 1/2" 96-440
  Cần kéo 1/2" 96-440
  MS: TV-9644-0612
  Tên:Cần kéo 1/2" 96-440
  Giá: 92,000
  TV-9644-0612
  Crossman / Mỹ
  1/2"
  92,000, 92,000 VND/Cái
 • Cần kéo 1/2" 96-448
  Cần kéo 1/2" 96-448
  MS: TV-9644-0613
  Tên:Cần kéo 1/2" 96-448
  Giá: 103,000
  TV-9644-0613
  Crossman / Mỹ
  1/2"
  103,000, 103,000 VND/Cái
 • Cần L 1/4" 96-492
  Cần L 1/4" 96-492
  MS: TV-9649-0614
  Tên:Cần L 1/4" 96-492
  Giá: 42,000
  TV-9649-0614
  Crossman / Mỹ
  1/4" - 150mm
  42,000, 42,000 VND/Cái
 • Cần kéo 3/4" 99-304
  Cần kéo 3/4" 99-304
  MS: TV-9930-0642
  Tên:Cần kéo 3/4" 99-304
  Giá: 307,000
  TV-9930-0642
  Crossman / Mỹ
  3/4 inch -18mm
  307,000, 307,000 VND/Bộ
 • Cần kéo 3/4" 99-305
  Cần kéo 3/4" 99-305
  MS: TV-9930-0643
  Tên:Cần kéo 3/4" 99-305
  Giá: 323,000
  TV-9930-0643
  Crossman / Mỹ
  3/4 inch - 20"
  323,000, 323,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm