Sản phẩm

Tìm kiếm

Căn lá, dưỡng đo, thước thẳng

 • Thước lá 150mm Shinwa 13005
  Thước lá 150mm Shinwa 13005
  MS: TV-4883
  Tên:Thước lá 150mm Shinwa 13005
  Giá: 180,000
  TV-4883
  Shinwa / Nhật bản
  Chiều 150mm
  150,000, 180,000 VND/Cái
 • Thước thẳng 15cm thép không rỉ shinwa 14001
  Thước thẳng 15cm thép không rỉ shinwa 14001
  MS: TV-1400-5405
  Tên:Thước thẳng 15cm thép không rỉ shinwa 14001
  Giá: Call
  TV-1400-5405
  Shinwa / Nhật bản
  175x15x0.5
  0, Call VND/Cái
 • Thước thẳng 15cm mạ crom shinwa 13005
  Thước thẳng 15cm mạ crom shinwa 13005
  MS: TV-1300-5406
  Tên:Thước thẳng 15cm mạ crom shinwa 13005
  Giá: 70,000
  TV-1300-5406
  Shinwa / Nhật bản
  175x15x0.5
  70,000, 70,000 VND/Cái
 • Thước đo khe hở nhọn 150mm Shinwa 62600
  Thước đo khe hở nhọn 150mm Shinwa 62600
  MS: TV-6260-5407
  Tên:Thước đo khe hở nhọn 150mm Shinwa 62600
  Giá: 230,000
  TV-6260-5407
  Shinwa / Nhật bản
  150 mm x 1mm
  230,000, 230,000 VND/Cái
 • Thước lá đo khe hở AK-136
  Thước lá đo khe hở AK-136
  MS: TV-AK13-4584
  Tên:Thước lá đo khe hở AK-136
  Giá: 49,000
  TV-AK13-4584
  Asaki / Trung Quốc
  100×14
  49,000, 49,000 VND/Cái
 • Thước lá đo khe hở AK-137
  Thước lá đo khe hở AK-137
  MS: TV-AK13-4585
  Tên:Thước lá đo khe hở AK-137
  Giá: 48,000
  TV-AK13-4585
  Asaki / Trung Quốc
  100×17
  48,000, 48,000 VND/Cái
 • Thước lá đo khe hở AK-138
  Thước lá đo khe hở AK-138
  MS: TV-AK13-4586
  Tên:Thước lá đo khe hở AK-138
  Giá: 68,000
  TV-AK13-4586
  Asaki / Trung Quốc
  150×14
  68,000, 68,000 VND/Cái
 • Thước lá đo khe hở AK-139
  Thước lá đo khe hở AK-139
  MS: TV-AK13-4587
  Tên:Thước lá đo khe hở AK-139
  Giá: 74,000
  TV-AK13-4587
  Asaki / Trung Quốc
  150×17
  74,000, 74,000 VND/Cái
 • Thước lá đo khe hở AK-141
  Thước lá đo khe hở AK-141
  MS: TV-AK14-4588
  Tên:Thước lá đo khe hở AK-141
  Giá: 106,000
  TV-AK14-4588
  Asaki / Trung Quốc
  200×17
  106,000, 106,000 VND/Cái
 • Thước lá đo khe hở AK-142
  Thước lá đo khe hở AK-142
  MS: TV-AK14-4589
  Tên:Thước lá đo khe hở AK-142
  Giá: 168,000
  TV-AK14-4589
  Asaki / Trung Quốc
  300×17
  168,000, 168,000 VND/Cái
 • Thước canh lá 100mm*14 kích thước ( 0.05-1.00mm ) W2868A
  Thước canh lá 100mm*14 kích thước ( 0.05-1.00mm ) W2868A
  MS: TV-W286-4142
  Tên:Thước canh lá 100mm*14 kích thước ( 0.05-1.00mm ) W2868A
  Giá: 29,000
  TV-W286-4142
  Wynns / Trung Quốc
  100mm*14 kích thước ( 0.05-1.0
  29,000, 29,000 VND/Cái
 • Thước canh lá 100mm*17 kích thước ( 0.02-1.00mm ) W2868B
  Thước canh lá 100mm*17 kích thước ( 0.02-1.00mm ) W2868B
  MS: TV-W286-4143
  Tên:Thước canh lá 100mm*17 kích thước ( 0.02-1.00mm ) W2868B
  Giá: 37,000
  TV-W286-4143
  Wynns / Trung Quốc
  100mm*17 kích thước ( 0.02-1.0
  37,000, 37,000 VND/Cái
 • Thước canh lá 150mm*14 kích thước ( 0.05-1.00mm ) W2869A
  Thước canh lá 150mm*14 kích thước ( 0.05-1.00mm ) W2869A
  MS: TV-W286-4144
  Tên:Thước canh lá 150mm*14 kích thước ( 0.05-1.00mm ) W2869A
  Giá: 52,000
  TV-W286-4144
  Wynns / Trung Quốc
  150mm*14 kích thước ( 0.05-1.0
  52,000, 52,000 VND/Cái
 • Thước canh lá 150mm*17 kích thước ( 0.02-1.00mm ) W2869B
  Thước canh lá 150mm*17 kích thước ( 0.02-1.00mm ) W2869B
  MS: TV-W286-4145
  Tên:Thước canh lá 150mm*17 kích thước ( 0.02-1.00mm ) W2869B
  Giá: 65,000
  TV-W286-4145
  Wynns / Trung Quốc
  150mm*17 kích thước ( 0.02-1.0
  65,000, 65,000 VND/Cái
 • Thước thẳng Wynns 3T W0264B
  Thước thẳng Wynns 3T W0264B
  MS: TV-W026-4199
  Tên:Thước thẳng Wynns 3T W0264B
  Giá: 18,000
  TV-W026-4199
  Wynns / Trung Quốc
  3T
  18,000, 18,000 VND/Cái
 • Thước thẳng Wynns 5T W0264C
  Thước thẳng Wynns 5T W0264C
  MS: TV-W026-4200
  Tên:Thước thẳng Wynns 5T W0264C
  Giá: 36,000
  TV-W026-4200
  Wynns / Trung Quốc
  5T
  36,000, 36,000 VND/Cái
 • Thước thẳng Wynns 6T W0264D
  Thước thẳng Wynns 6T W0264D
  MS: TV-W026-4201
  Tên:Thước thẳng Wynns 6T W0264D
  Giá: 46,000
  TV-W026-4201
  Wynns / Trung Quốc
  6T
  46,000, 46,000 VND/Cái
 • Thước thẳng Wynns 1m W0264E
  Thước thẳng Wynns 1m W0264E
  MS: TV-W026-4202
  Tên:Thước thẳng Wynns 1m W0264E
  Giá: 96,000
  TV-W026-4202
  Wynns / Trung Quốc
  1m
  96,000, 96,000 VND/Cái
 • Thước lá Wynns 1.5T W0264A
  Thước lá Wynns 1.5T W0264A
  MS: TV-W026-4203
  Tên:Thước lá Wynns 1.5T W0264A
  Giá: 7,000
  TV-W026-4203
  Wynns / Trung Quốc
  1.5T
  7,000, 7,000 VND/Cái
 • Dưỡng đo mối hàn MW182-01
  Dưỡng đo mối hàn MW182-01
  MS: TV-MW18-2984
  Tên:Dưỡng đo mối hàn MW182-01
  Giá: 396,000
  TV-MW18-2984
  Moore and Wright / Anh Quốc
  60-90
  396,000, 396,000 VND/Cái
Total: 44
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm