Sản phẩm

Tìm kiếm

Cần nối

 • Cần tuýp L 3/4" cao cấp W0364
  Cần tuýp L 3/4" cao cấp W0364
  MS: TV-W036-3373
  Tên:Cần tuýp L 3/4" cao cấp W0364
  Giá: 466,000
  TV-W036-3373
  Wynns / Trung Quốc
  L 3/4" cao cấp
  466,000, 466,000 VND/Cái
 • Cần tuýp nối 1/2" dài Wynns W0015B
  Cần tuýp nối 1/2" dài Wynns W0015B
  MS: TV-W001-3374
  Tên:Cần tuýp nối 1/2" dài Wynns W0015B
  Giá: 71,000
  TV-W001-3374
  Wynns / Trung Quốc
  nối 1/2" dài Wynns
  71,000, 71,000 VND/Cái
 • Cần tuýp nối 1/2" ngắn Wynns W0015A
  Cần tuýp nối 1/2" ngắn Wynns W0015A
  MS: TV-W001-3375
  Tên:Cần tuýp nối 1/2" ngắn Wynns W0015A
  Giá: 39,000
  TV-W001-3375
  Wynns / Trung Quốc
  nối 1/2" ngắn Wynns
  39,000, 39,000 VND/Cái
 • Lắc léo 1/2" bóng W0297
  Lắc léo 1/2" bóng W0297
  MS: TV-W029-3876
  Tên:Lắc léo 1/2" bóng W0297
  Giá: 70,000
  TV-W029-3876
  Wynns / Trung Quốc
  1/2" bóng
  70,000, 70,000 VND/Cái
 • Lắc léo 1/2" mờ W0006
  Lắc léo 1/2" mờ W0006
  MS: TV-W000-3877
  Tên:Lắc léo 1/2" mờ W0006
  Giá: 62,000
  TV-W000-3877
  Wynns / Trung Quốc
  1/2" mờ
  62,000, 62,000 VND/Cái
 • Đầu nối tuýp 1/4" kingtony 2221
  Đầu nối tuýp 1/4" kingtony 2221
  MS: TV-2221-2730
  Tên:Đầu nối tuýp 1/4" kingtony 2221
  Giá: Call
  TV-2221-2730
  Kingtony / Đài Loan
  50-300mm
  0, Call VND/Cái
 • Cần nối 3/8" 96-208
  Cần nối 3/8" 96-208
  MS: TV-9620-0604
  Tên:Cần nối 3/8" 96-208
  Giá: 68,000
  TV-9620-0604
  Crossman / Mỹ
  3/8" -75mm
  68,000, 68,000 VND/Cái
 • Cần nối 3/8" 96-207
  Cần nối 3/8" 96-207
  MS: TV-9930-0605
  Tên:Cần nối 3/8" 96-207
  Giá: 183,000
  TV-9930-0605
  Crossman / Mỹ
  3/8" - 150mm
  183,000, 183,000 VND/Cái
 • Cần nối 3/8" 96-008
  Cần nối 3/8" 96-008
  MS: TV-9600-0606
  Tên:Cần nối 3/8" 96-008
  Giá: 30,000
  TV-9600-0606
  Crossman / Mỹ
  3/8"
  30,000, 30,000 VND/Cái
 • Cần nối 1/2" 96-407
  Cần nối 1/2" 96-407
  MS: TV-9640-0609
  Tên:Cần nối 1/2" 96-407
  Giá: 54,000
  TV-9640-0609
  Crossman / Mỹ
  1/2" - 125mm
  54,000, 54,000 VND/Cái
 • Cần nối 1/2" 96-408
  Cần nối 1/2" 96-408
  MS: TV-9640-0610
  Tên:Cần nối 1/2" 96-408
  Giá: 78,000
  TV-9640-0610
  Crossman / Mỹ
  1/2"
  78,000, 78,000 VND/Cái
 • Cần nối 3/4" 99-306
  Cần nối 3/4" 99-306
  MS: TV-9930-0644
  Tên:Cần nối 3/4" 99-306
  Giá: 126,000
  TV-9930-0644
  Crossman / Mỹ
  3/4 inch - 4"
  126,000, 126,000 VND/Cái
 • Cần nối 3/4" 99-308
  Cần nối 3/4" 99-308
  MS: TV-9930-0645
  Tên:Cần nối 3/4" 99-308
  Giá: 318,000
  TV-9930-0645
  Crossman / Mỹ
  3/4 inch - 16"
  318,000, 318,000 VND/Bộ
 • Cần nối 3/4" 99-356
  Cần nối 3/4" 99-356
  MS: TV-9935-0648
  Tên:Cần nối 3/4" 99-356
  Giá: 187,000
  TV-9935-0648
  Crossman / Mỹ
  3/4 inch - 4"
  187,000, 187,000 VND/Cái
 • Cần nối 3/4" 99-358
  Cần nối 3/4" 99-358
  MS: TV-9935-0649
  Tên:Cần nối 3/4" 99-358
  Giá: 379,000
  TV-9935-0649
  Crossman / Mỹ
  3/4 inch - 16"
  379,000, 379,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm