Sản phẩm

Tìm kiếm

Cân phân tích

 • Dao cắt vải mẫu tròn dệt may 35mm
  Dao cắt vải mẫu tròn dệt may 35mm
  MS: TV-DCVM-4157
  Tên:Dao cắt vải mẫu tròn dệt may 35mm
  Giá: Call
  TV-DCVM-4157
  Đang cập nhật / Trung Quốc
  35mm
  0, Call VND/Cái
 • Cân điện tử, cân vài mẫu thí nghiệm dệt may
  Cân điện tử, cân vài mẫu thí nghiệm dệt may
  MS: TV-CDT-4156
  Tên:Cân điện tử, cân vài mẫu thí nghiệm dệt may
  Giá: 2,100,000
  TV-CDT-4156
  Đang cập nhật / Trung Quốc
  300g x 0.01g
  1,750,000, 2,100,000 VND/Cái
 • Cân vải mẫu phân tích Vibra 1,5Kg - 0.2g
  Cân vải mẫu phân tích Vibra 1,5Kg - 0.2g
  MS: TV-SHIN-3037
  Tên:Cân vải mẫu phân tích Vibra 1,5Kg - 0.2g
  Giá: 4,224,000
  TV-SHIN-3037
  Earth Chain / Ấn Độ
  tặng bộ dao cắt mẫu tròn ngành
  3,520,000, 4,224,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Vibra AJ-103
  Cân phân tích Vibra AJ-103
  MS: TV-AJ10-3029
  Tên:Cân phân tích Vibra AJ-103
  Giá: 4,640,000
  TV-AJ10-3029
  VIBRA / Nhật bản
  100g-0.001g
  4,640,000, 4,640,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Vibra AJ-203
  Cân phân tích Vibra AJ-203
  MS: TV-AJ20-3030
  Tên:Cân phân tích Vibra AJ-203
  Giá: 5,280,000
  TV-AJ20-3030
  VIBRA / Nhật bản
  200g-0.001g
  5,280,000, 5,280,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Vibra AJ-302
  Cân phân tích Vibra AJ-302
  MS: TV-AJ30-3031
  Tên:Cân phân tích Vibra AJ-302
  Giá: 3,520,000
  TV-AJ30-3031
  VIBRA / Nhật bản
  300g-0.01g
  3,520,000, 3,520,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Vibra AJ-602
  Cân phân tích Vibra AJ-602
  MS: TV-AJ60-3032
  Tên:Cân phân tích Vibra AJ-602
  Giá: 3,680,000
  TV-AJ60-3032
  VIBRA / Nhật bản
  600g-0.01g
  3,680,000, 3,680,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Vibra AJ-1002
  Cân phân tích Vibra AJ-1002
  MS: TV-AJ10-3033
  Tên:Cân phân tích Vibra AJ-1002
  Giá: 4,640,000
  TV-AJ10-3033
  VIBRA / Nhật bản
  1kg-0.01g
  4,640,000, 4,640,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Vibra AJ-2002
  Cân phân tích Vibra AJ-2002
  MS: TV-AJ20-3034
  Tên:Cân phân tích Vibra AJ-2002
  Giá: 4,720,000
  TV-AJ20-3034
  VIBRA / Nhật bản
  2kg-0.01g
  4,720,000, 4,720,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Vibra AJ-3001
  Cân phân tích Vibra AJ-3001
  MS: TV-AJ30-3035
  Tên:Cân phân tích Vibra AJ-3001
  Giá: 3,520,000
  TV-AJ30-3035
  VIBRA / Nhật bản
  3kg-0.1g
  3,520,000, 3,520,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Vibra AJ-6001
  Cân phân tích Vibra AJ-6001
  MS: TV-AJ60-3036
  Tên:Cân phân tích Vibra AJ-6001
  Giá: 3,680,000
  TV-AJ60-3036
  VIBRA / Nhật bản
  6kg-0.1g
  3,680,000, 3,680,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Shinko Vibra HAW 1.5
  Cân phân tích Shinko Vibra HAW 1.5
  MS: TV-HAW1-3037
  Tên:Cân phân tích Shinko Vibra HAW 1.5
  Giá: 3,520,000
  TV-HAW1-3037
  VIBRA / Nhật bản
  1.5kg-0.02g
  3,520,000, 3,520,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Shinko Vibra HAW2
  Cân phân tích Shinko Vibra HAW2
  MS: TV-HAW2-3038
  Tên:Cân phân tích Shinko Vibra HAW2
  Giá: 3,040,000
  TV-HAW2-3038
  VIBRA / Nhật bản
  2kg-0.1g
  3,040,000, 3,040,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Shinko Vibra HAW 3
  Cân phân tích Shinko Vibra HAW 3
  MS: TV-HAW3-3039
  Tên:Cân phân tích Shinko Vibra HAW 3
  Giá: 3,040,000
  TV-HAW3-3039
  VIBRA / Nhật bản
  3kg -0.1g
  3,040,000, 3,040,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Shinko Vibra HAW 5
  Cân phân tích Shinko Vibra HAW 5
  MS: TV-HAW5-3040
  Tên:Cân phân tích Shinko Vibra HAW 5
  Giá: 3,040,000
  TV-HAW5-3040
  VIBRA / Nhật bản
  5kg -0.1g
  3,040,000, 3,040,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Shinko Vibra HAW 6
  Cân phân tích Shinko Vibra HAW 6
  MS: TV-HAW6-3041
  Tên:Cân phân tích Shinko Vibra HAW 6
  Giá: 3,040,000
  TV-HAW6-3041
  VIBRA / Nhật bản
  6kg -0.1g
  3,040,000, 3,040,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Shinko Vibra HAW 10
  Cân phân tích Shinko Vibra HAW 10
  MS: TV-HAW1-3042
  Tên:Cân phân tích Shinko Vibra HAW 10
  Giá: 3,200,000
  TV-HAW1-3042
  VIBRA / Nhật bản
  10kg-0.5
  3,200,000, 3,200,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Shinko Vibra HAW 15
  Cân phân tích Shinko Vibra HAW 15
  MS: TV-HAW1-3043
  Tên:Cân phân tích Shinko Vibra HAW 15
  Giá: 3,200,000
  TV-HAW1-3043
  VIBRA / Nhật bản
  15kg-0.5g
  3,200,000, 3,200,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Shinko Vibra HAW 20
  Cân phân tích Shinko Vibra HAW 20
  MS: TV-HAW2-3044
  Tên:Cân phân tích Shinko Vibra HAW 20
  Giá: 3,360,000
  TV-HAW2-3044
  VIBRA / Nhật bản
  20kg-1g
  3,360,000, 3,360,000 VND/Cái
 • Cân phân tích Shinko Vibra HAW 30
  Cân phân tích Shinko Vibra HAW 30
  MS: TV-HAW3-3045
  Tên:Cân phân tích Shinko Vibra HAW 30
  Giá: 3,360,000
  TV-HAW3-3045
  VIBRA / Nhật bản
  30kg-1g
  3,360,000, 3,360,000 VND/Cái
Total: 95
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm