Sản phẩm

Tìm kiếm

Cần siết ngang

 • Mỏ hàn chì 40W -TOP
  Mỏ hàn chì 40W -TOP
  MS: TV-7066
  Tên:Mỏ hàn chì 40W -TOP
  Giá: 150,000
  TV-7066
  Top / Đài Loan
  40w-220v
  0, 150,000 VND/Cái
 • Máy mở tuýp ngang 1/2" -TOP
  Máy mở tuýp ngang 1/2" -TOP
  MS: TV-7065
  Tên:Máy mở tuýp ngang 1/2" -TOP
  Giá: 865,000
  TV-7065
  Top / Đài Loan
  0, 865,000 VND/Cái
 • Cần siết ngang 1/4 KPT-620
  Cần siết ngang 1/4 KPT-620
  MS: TV-KPT6-2650
  Tên:Cần siết ngang 1/4 KPT-620
  Giá: 2,678,000
  TV-KPT6-2650
  Kawasaki / Nhật bản
  155 x 39 x 39 mm
  2,678,000, 2,678,000 VND/Cái
 • Cần siết ngang 3/8 KPT-700
  Cần siết ngang 3/8 KPT-700
  MS: TV-KPT7-2651
  Tên:Cần siết ngang 3/8 KPT-700
  Giá: 1,785,000
  TV-KPT7-2651
  Kawasaki / Nhật bản
  170 x 32 x 37 mm
  1,785,000, 1,785,000 VND/Cái
 • Cần siết ngang 1/4 KPT-705
  Cần siết ngang 1/4 KPT-705
  MS: TV-KPT7-2652
  Tên:Cần siết ngang 1/4 KPT-705
  Giá: 1,785,000
  TV-KPT7-2652
  Kawasaki / Nhật bản
  170 x 32 x 37 mm
  1,785,000, 1,785,000 VND/Cái
 • Cần siết ngang 3/8" KPT-3175
  Cần siết ngang 3/8" KPT-3175
  MS: TV-KPT3-2662
  Tên:Cần siết ngang 3/8" KPT-3175
  Giá: 2,321,000
  TV-KPT3-2662
  Kawasaki / Nhật bản
  270 x 47 x 47 mm
  2,321,000, 2,321,000 VND/Cái
 • Cần siết ngang 3/8" KPT-3176
  Cần siết ngang 3/8" KPT-3176
  MS: TV-KPT3-2663
  Tên:Cần siết ngang 3/8" KPT-3176
  Giá: 1,821,000
  TV-KPT3-2663
  Kawasaki / Nhật bản
  270 x 47 x 47 mm
  1,821,000, 1,821,000 VND/Cái
 • Cần siết ngang 1/4" KPT-3300
  Cần siết ngang 1/4" KPT-3300
  MS: TV-KPT3-2664
  Tên:Cần siết ngang 1/4" KPT-3300
  Giá: 2,036,000
  TV-KPT3-2664
  Kawasaki / Nhật bản
  200 x 36 x 42 mm
  2,036,000, 2,036,000 VND/Cái
 • Cần siết ngang 1/4" KPT-3305
  Cần siết ngang 1/4" KPT-3305
  MS: TV-KPT3-2665
  Tên:Cần siết ngang 1/4" KPT-3305
  Giá: 2,107,000
  TV-KPT3-2665
  Kawasaki / Nhật bản
  200 x 36 x 42 mm
  2,107,000, 2,107,000 VND/Cái
 • Cần siết ngang 3/8" KPT-3310
  Cần siết ngang 3/8" KPT-3310
  MS: TV-KPT3-2666
  Tên:Cần siết ngang 3/8" KPT-3310
  Giá: 2,036,000
  TV-KPT3-2666
  Kawasaki / Nhật bản
  200 x 36 x 42 mm
  2,036,000, 2,036,000 VND/Cái
 • Cần siết ngang 3/8" KPT-3315
  Cần siết ngang 3/8" KPT-3315
  MS: TV-KPT3-2667
  Tên:Cần siết ngang 3/8" KPT-3315
  Giá: 2,107,000
  TV-KPT3-2667
  Kawasaki / Nhật bản
  200 x 36 x 42 mm
  2,107,000, 2,107,000 VND/Cái
 • Máy vặn cần siết ngang KPT-1175
  Máy vặn cần siết ngang KPT-1175
  MS: TV-KPT1-1030
  Tên:Máy vặn cần siết ngang KPT-1175
  Giá: 1,822,000
  TV-KPT1-1030
  Kawasaki / Nhật bản
  1/2"-170Nm-1.2 kg
  1,822,000, 1,822,000 VND/Cái
 • Cần siết 3/8" KPT-1170
  Cần siết 3/8" KPT-1170
  MS: TV-KPT1-1709
  Tên:Cần siết 3/8" KPT-1170
  Giá: 2,770,000
  TV-KPT1-1709
  Kawasaki / Nhật bản
  9.5mm/160rpm/1.2kg
  2,770,000, 2,770,000 VND/Máy
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm