Sản phẩm

Tìm kiếm

Cân thủy sản

 • Cân thủy sản SS601 - 600g
  Cân thủy sản SS601 - 600g
  MS: TV-SS60-3075
  Tên:Cân thủy sản SS601 - 600g
  Giá: 4,000,000
  TV-SS60-3075
  Super / Trung Quốc
  600g-0,1g
  4,000,000, 4,000,000 VND/Cái
 • Cân thủy sản SS601 -1.5KG
  Cân thủy sản SS601 -1.5KG
  MS: TV-SS60-3076
  Tên:Cân thủy sản SS601 -1.5KG
  Giá: 4,000,000
  TV-SS60-3076
  Super / Trung Quốc
  1.5kg-0.2g
  4,000,000, 4,000,000 VND/Cái
 • Cân thủy sản SS601 - 3KG
  Cân thủy sản SS601 - 3KG
  MS: TV-SS60-3077
  Tên:Cân thủy sản SS601 - 3KG
  Giá: 4,000,000
  TV-SS60-3077
  Super / Trung Quốc
  3kg-0.2g
  4,000,000, 4,000,000 VND/Cái
 • Cân thủy sản SS601 - 6KG
  Cân thủy sản SS601 - 6KG
  MS: TV-SS60-3078
  Tên:Cân thủy sản SS601 - 6KG
  Giá: 4,000,000
  TV-SS60-3078
  Super / Trung Quốc
  6kg-0,2g
  4,000,000, 4,000,000 VND/Cái
 • Cân thủy sản SS601 - 15KG
  Cân thủy sản SS601 - 15KG
  MS: TV-SS60-3079
  Tên:Cân thủy sản SS601 - 15KG
  Giá: 4,000,000
  TV-SS60-3079
  Super / Trung Quốc
  15kg-1g
  4,000,000, 4,000,000 VND/Cái
 • Cân thủy sản SS601 - 30KG
  Cân thủy sản SS601 - 30KG
  MS: TV-SS60-3080
  Tên:Cân thủy sản SS601 - 30KG
  Giá: 4,000,000
  TV-SS60-3080
  Super / Trung Quốc
  30kg-2g
  4,000,000, 4,000,000 VND/Cái
 • Cân thủy sản WED 600
  Cân thủy sản WED 600
  MS: TV-WED6-3081
  Tên:Cân thủy sản WED 600
  Giá: 4,320,000
  TV-WED6-3081
  Wed / Trung Quốc
  600g-0,1g
  4,320,000, 4,320,000 VND/Cái
 • Cân thủy sản WED 1.5
  Cân thủy sản WED 1.5
  MS: TV-WED1-3082
  Tên:Cân thủy sản WED 1.5
  Giá: 4,320,000
  TV-WED1-3082
  Wed / Trung Quốc
  1.5kg-0.2g
  4,320,000, 4,320,000 VND/Cái
 • Cân thủy sản WED 3
  Cân thủy sản WED 3
  MS: TV-WED3-3083
  Tên:Cân thủy sản WED 3
  Giá: 4,320,000
  TV-WED3-3083
  Wed / Trung Quốc
  3kg-0.2g
  4,320,000, 4,320,000 VND/Cái
 • Cân thủy sản WED 6
  Cân thủy sản WED 6
  MS: TV-WED6-3084
  Tên:Cân thủy sản WED 6
  Giá: 4,320,000
  TV-WED6-3084
  Wed / Trung Quốc
  6kg-0,2g
  4,320,000, 4,320,000 VND/Cái
 • Cân thủy sản WED 15
  Cân thủy sản WED 15
  MS: TV-WED1-3085
  Tên:Cân thủy sản WED 15
  Giá: 4,320,000
  TV-WED1-3085
  Wed / Trung Quốc
  15kg-1g
  4,320,000, 4,320,000 VND/Cái
 • Cân thủy sản WED 30
  Cân thủy sản WED 30
  MS: TV-WED3-3086
  Tên:Cân thủy sản WED 30
  Giá: 4,320,000
  TV-WED3-3086
  Wed / Trung Quốc
  30kg-2g
  4,320,000, 4,320,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm