Sản phẩm

Tìm kiếm

Cưa, dao, kéo, giũa

 • Khung cưa sắt cao cấp AK-8788
  Khung cưa sắt cao cấp AK-8788
  MS: TV-AK87-4978
  Tên:Khung cưa sắt cao cấp AK-8788
  Giá: 131,000
  TV-AK87-4978
  Asaki / Trung Quốc
  12'
  131,000, 131,000 VND/Cái
 • Khung cưa sắt cao cấp AK-8789
  Khung cưa sắt cao cấp AK-8789
  MS: TV-AK87-4979
  Tên:Khung cưa sắt cao cấp AK-8789
  Giá: 61,000
  TV-AK87-4979
  Asaki / Trung Quốc
  12'
  61,000, 61,000 VND/Cái
 • Dao cắt cáp quang 4.5-28mm W0248
  Dao cắt cáp quang 4.5-28mm W0248
  MS: TV-W024-3454
  Tên:Dao cắt cáp quang 4.5-28mm W0248
  Giá: 196,000
  TV-W024-3454
  Wynns / Trung Quốc
  4.5-28mm
  196,000, 196,000 VND/Cái
 • Dao cắt kính sư tử W0551
  Dao cắt kính sư tử W0551
  MS: TV-W055-3455
  Tên:Dao cắt kính sư tử W0551
  Giá: 106,000
  TV-W055-3455
  Wynns / Trung Quốc
  sư tử
  106,000, 106,000 VND/Cái
 • Dao cắt kính sư tử rẻ W3074B
  Dao cắt kính sư tử rẻ W3074B
  MS: TV-W307-3456
  Tên:Dao cắt kính sư tử rẻ W3074B
  Giá: 69,000
  TV-W307-3456
  Wynns / Trung Quốc
  sư tử rẻ
  69,000, 69,000 VND/Cái
 • Dao cắt kính sư tử tốt đồng W0214
  Dao cắt kính sư tử tốt đồng W0214
  MS: TV-W021-3457
  Tên:Dao cắt kính sư tử tốt đồng W0214
  Giá: 130,000
  TV-W021-3457
  Wynns / Trung Quốc
  sư tử tốt đồng
  130,000, 130,000 VND/Cái
 • Dao rọc dây điện lưỡi cong cán nhựa đen cao cấp W0588
  Dao rọc dây điện lưỡi cong cán nhựa đen cao cấp W0588
  MS: TV-W058-3458
  Tên:Dao rọc dây điện lưỡi cong cán nhựa đen cao cấp W0588
  Giá: 89,000
  TV-W058-3458
  Wynns / Trung Quốc
  đen cao cấp
  89,000, 89,000 VND/Cái
 • Dao rọc dây điện lưỡi cong cán nhựa xanh W3076
  Dao rọc dây điện lưỡi cong cán nhựa xanh W3076
  MS: TV-W307-3459
  Tên:Dao rọc dây điện lưỡi cong cán nhựa xanh W3076
  Giá: 44,000
  TV-W307-3459
  Wynns / Trung Quốc
  xanh
  44,000, 44,000 VND/Cái
 • Dao rọc dây điện lưỡi thẳng cán nhựa đen cao cấp W0587
  Dao rọc dây điện lưỡi thẳng cán nhựa đen cao cấp W0587
  MS: TV-W058-3460
  Tên:Dao rọc dây điện lưỡi thẳng cán nhựa đen cao cấp W0587
  Giá: 89,000
  TV-W058-3460
  Wynns / Trung Quốc
  đen cao cấp
  89,000, 89,000 VND/Cái
 • Dao rọc dây điện lưỡi thẳng cán nhựa xanh W3077
  Dao rọc dây điện lưỡi thẳng cán nhựa xanh W3077
  MS: TV-W307-3461
  Tên:Dao rọc dây điện lưỡi thẳng cán nhựa xanh W3077
  Giá: 44,000
  TV-W307-3461
  Wynns / Trung Quốc
  xanh
  44,000, 44,000 VND/Cái
 • Dao rọc giấy 550RP 3 lưỡi W550RP
  Dao rọc giấy 550RP 3 lưỡi W550RP
  MS: TV-W550-3462
  Tên:Dao rọc giấy 550RP 3 lưỡi W550RP
  Giá: 35,000
  TV-W550-3462
  Wynns / Trung Quốc
  550RP ( 3 lưỡi )
  35,000, 35,000 VND/Cái
 • Dao rọc giấy 700RP không khóa 3 lưỡi W700RP-B
  Dao rọc giấy 700RP không khóa 3 lưỡi W700RP-B
  MS: TV-W700-3463
  Tên:Dao rọc giấy 700RP không khóa 3 lưỡi W700RP-B
  Giá: 39,000
  TV-W700-3463
  Wynns / Trung Quốc
  700RP ( không khóa ) 3 lưỡi
  39,000, 39,000 VND/Cái
 • Dao rọc giấy 900RP 5 lưỡi W900RP
  Dao rọc giấy 900RP 5 lưỡi W900RP
  MS: TV-W900-3464
  Tên:Dao rọc giấy 900RP 5 lưỡi W900RP
  Giá: 71,000
  TV-W900-3464
  Wynns / Trung Quốc
  900RP ( 5 lưỡi )
  71,000, 71,000 VND/Cái
 • Dao rọc giấy vĩ 0455 1 lưỡi W0455
  Dao rọc giấy vĩ 0455 1 lưỡi W0455
  MS: TV-W045-3465
  Tên:Dao rọc giấy vĩ 0455 1 lưỡi W0455
  Giá: 18,000
  TV-W045-3465
  Wynns / Trung Quốc
  vĩ 0455 ( 1 lưỡi )
  18,000, 18,000 VND/Cái
 • Dao rọc giấy 700RP có khoá 3 lưỡi W700RP-A
  Dao rọc giấy 700RP có khoá 3 lưỡi W700RP-A
  MS: TV-W700-3466
  Tên:Dao rọc giấy 700RP có khoá 3 lưỡi W700RP-A
  Giá: 46,000
  TV-W700-3466
  Wynns / Trung Quốc
  700RP ( có khoá ) 3 lưỡi
  46,000, 46,000 VND/Cái
 • Dao rọc giấy 800RP 5 lưỡi W800RP
  Dao rọc giấy 800RP 5 lưỡi W800RP
  MS: TV-W800-3467
  Tên:Dao rọc giấy 800RP 5 lưỡi W800RP
  Giá: 51,000
  TV-W800-3467
  Wynns / Trung Quốc
  800RP ( 5 lưỡi )
  51,000, 51,000 VND/Cái
 • Dao rọc giấy Inox nhỏ 100RP W100RP
  Dao rọc giấy Inox nhỏ 100RP W100RP
  MS: TV-W100-3468
  Tên:Dao rọc giấy Inox nhỏ 100RP W100RP
  Giá: 18,000
  TV-W100-3468
  Wynns / Trung Quốc
  Inox nhỏ 100RP
  18,000, 18,000 VND/Cái
 • Dao rọc Meca có 3 lưỡi thay W0258
  Dao rọc Meca có 3 lưỡi thay W0258
  MS: TV-W025-3469
  Tên:Dao rọc Meca có 3 lưỡi thay W0258
  Giá: 24,000
  TV-W025-3469
  Wynns / Trung Quốc
  24,000, 24,000 VND/Cái
 • Dao xếp đa chức năng 11 lưỡi W3078
  Dao xếp đa chức năng 11 lưỡi W3078
  MS: TV-W307-3474
  Tên:Dao xếp đa chức năng 11 lưỡi W3078
  Giá: 48,000
  TV-W307-3474
  Wynns / Trung Quốc
  11 lưỡi
  48,000, 48,000 VND/Cái
 • Dao xếp đa năng Wynns ( có 5 lưỡi thay ) W06500
  Dao xếp đa năng Wynns ( có 5 lưỡi thay ) W06500
  MS: TV-W065-3475
  Tên:Dao xếp đa năng Wynns ( có 5 lưỡi thay ) W06500
  Giá: 93,000
  TV-W065-3475
  Wynns / Trung Quốc
  có 5 lưỡi thay
  93,000, 93,000 VND/Cái
Total: 61
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm