Sản phẩm

Tìm kiếm

Dao cắt ống

 • Kéo cắt ống nhựa 42mm cán đỏ -TOP
  Kéo cắt ống nhựa 42mm cán đỏ -TOP
  MS: TV-7040
  Tên:Kéo cắt ống nhựa 42mm cán đỏ -TOP
  Giá: 230,000
  TV-7040
  Đang cập nhật / Đài Loan
  0, 230,000 VND/Cái
 • Kéo cắt ống nhựa cao cấp cán tím -TOP
  Kéo cắt ống nhựa cao cấp cán tím -TOP
  MS: TV-7039
  Tên:Kéo cắt ống nhựa cao cấp cán tím -TOP
  Giá: 260,000
  TV-7039
  Top / Đài Loan
  0, 260,000 VND/Cái
 • Kéo cắt ống nhựa 63mm -TOP
  Kéo cắt ống nhựa 63mm -TOP
  MS: TV-7038
  Tên:Kéo cắt ống nhựa 63mm -TOP
  Giá: 365,000
  TV-7038
  Top / Đài Loan
  0, 365,000 VND/Cái
 • Kéo cắt ống nhựa 42mm cán đỏ đen -TOP
  Kéo cắt ống nhựa 42mm cán đỏ đen -TOP
  MS: TV-7037
  Tên:Kéo cắt ống nhựa 42mm cán đỏ đen -TOP
  Giá: 275,000
  TV-7037
  Top / Đài Loan
  0, 275,000 VND/Cái
 • Kéo cắt ống nhựa 63mm
  Kéo cắt ống nhựa 63mm
  MS: TV-5099
  Tên:Kéo cắt ống nhựa 63mm
  Giá: Call
  TV-5099
  Top / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Kéo cắt ống nhựa PVC cỡ lớn AK-087
  Kéo cắt ống nhựa PVC cỡ lớn AK-087
  MS: TV-AK08-4999
  Tên:Kéo cắt ống nhựa PVC cỡ lớn AK-087
  Giá: 283,000
  TV-AK08-4999
  Asaki / Trung Quốc
  63mm
  283,000, 283,000 VND/Cái
 • Kéo cắt ống nhựa PVC cán bọc cao su AK-162
  Kéo cắt ống nhựa PVC cán bọc cao su AK-162
  MS: TV-AK16-5000
  Tên:Kéo cắt ống nhựa PVC cán bọc cao su AK-162
  Giá: 102,000
  TV-AK16-5000
  Asaki / Trung Quốc
  42mm
  102,000, 102,000 VND/Cái
 • Kéo cắt ống nhựa PVC AK-081
  Kéo cắt ống nhựa PVC AK-081
  MS: TV-AK08-5001
  Tên:Kéo cắt ống nhựa PVC AK-081
  Giá: 84,000
  TV-AK08-5001
  Asaki / Trung Quốc
  42mm
  84,000, 84,000 VND/Cái
 • Kéo cắt ống nhựa PVC AK-082
  Kéo cắt ống nhựa PVC AK-082
  MS: TV-AK08-5002
  Tên:Kéo cắt ống nhựa PVC AK-082
  Giá: 138,000
  TV-AK08-5002
  Asaki / Trung Quốc
  42mm
  138,000, 138,000 VND/Cái
 • Kéo cắt ống nhựa PVC AK-084
  Kéo cắt ống nhựa PVC AK-084
  MS: TV-AK08-5003
  Tên:Kéo cắt ống nhựa PVC AK-084
  Giá: 225,000
  TV-AK08-5003
  Asaki / Trung Quốc
  36mm
  225,000, 225,000 VND/Cái
 • Cắt ống đồng thường Wynns W0096
  Cắt ống đồng thường Wynns W0096
  MS: TV-W009-3414
  Tên:Cắt ống đồng thường Wynns W0096
  Giá: 92,000
  TV-W009-3414
  Wynns / Trung Quốc
  3-30mm
  92,000, 92,000 VND/Cái
 • Cắt ống đồng tốt Wynns W0095
  Cắt ống đồng tốt Wynns W0095
  MS: TV-W009-3415
  Tên:Cắt ống đồng tốt Wynns W0095
  Giá: 133,000
  TV-W009-3415
  Wynns / Trung Quốc
  3-32mm
  133,000, 133,000 VND/Cái
 • Dao cắt ống 93-020
  Dao cắt ống 93-020
  MS: TV-9302-0809
  Tên:Dao cắt ống 93-020
  Giá: 225,000
  TV-9302-0809
  Stanley / Mỹ
  2-28mm
  225,000, 225,000 VND/Cái
 • Dao cắt ống 81-707
  Dao cắt ống 81-707
  MS: TV-8170-0971
  Tên:Dao cắt ống 81-707
  Giá: Call
  TV-8170-0971
  Sellery / Mỹ
  175mm (7")
  0, Call VND/Cái
 • Dao cắt ống 88-880
  Dao cắt ống 88-880
  MS: TV-8888-0986
  Tên:Dao cắt ống 88-880
  Giá: Call
  TV-8888-0986
  Sellery / Mỹ
  250mm (10")
  0, Call VND/Cái
 • Dao cắt ống 88-887
  Dao cắt ống 88-887
  MS: TV-8888-0987
  Tên:Dao cắt ống 88-887
  Giá: Call
  TV-8888-0987
  Sellery / Mỹ
  250mm (10")
  0, Call VND/Cái
 • Dao cắt ống 88-888
  Dao cắt ống 88-888
  MS: TV-8888-0988
  Tên:Dao cắt ống 88-888
  Giá: Call
  TV-8888-0988
  Sellery / Mỹ
  2-28mm
  0, Call VND/Cái
 • Dao cắt ống 88-891
  Dao cắt ống 88-891
  MS: TV-8889-0989
  Tên:Dao cắt ống 88-891
  Giá: Call
  TV-8889-0989
  Sellery / Mỹ
  3/16"-2"
  0, Call VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm