Sản phẩm

Tìm kiếm

Dao

 • Dao cắt ống đồng -TOP
  Dao cắt ống đồng -TOP
  MS: TV-7020
  Tên:Dao cắt ống đồng -TOP
  Giá: 170,000
  TV-7020
  Top / Đài Loan
  0, 170,000 VND/Cái
 • Lưỡi dao bàn cắt gạch cao cấp -TOP
  Lưỡi dao bàn cắt gạch cao cấp -TOP
  MS: TV-7019
  Tên:Lưỡi dao bàn cắt gạch cao cấp -TOP
  Giá: 610,000
  TV-7019
  Top / Đài Loan
  0, 610,000 VND/Cái
 • Lưỡi dao cắt mẫu vải tròn Schroder Germany
  Lưỡi dao cắt mẫu vải tròn Schroder Germany
  MS: TV-4707
  Tên:Lưỡi dao cắt mẫu vải tròn Schroder Germany
  Giá: Call
  TV-4707
  Đang cập nhật / Đức
  size 43x22x0.2mm
  0, Call VND/Cái
 • Dao cắt mẫu vải tròn ngành dệt kim
  Dao cắt mẫu vải tròn ngành dệt kim
  MS: TV-1112
  Tên:Dao cắt mẫu vải tròn ngành dệt kim
  Giá: Call
  TV-1112
  Đang cập nhật / Đài Loan
  Dao cắt vải mẫu dạng tròn
  0, Call VND/Cái
 • Dao tước dây loại lớn cán gỗ xếp được AK-348
  Dao tước dây loại lớn cán gỗ xếp được AK-348
  MS: TV-AK34-5214
  Tên:Dao tước dây loại lớn cán gỗ xếp được AK-348
  Giá: 58,000
  TV-AK34-5214
  Asaki / Trung Quốc
  5"
  58,000, 58,000 VND/Cái
 • Dao tước dây cáp điện AK-347
  Dao tước dây cáp điện AK-347
  MS: TV-AK34-5215
  Tên:Dao tước dây cáp điện AK-347
  Giá: 116,000
  TV-AK34-5215
  Asaki / Trung Quốc
  116,000, 116,000 VND/Cái
 • Dao rọc giấy xếp được BS517877
  Dao rọc giấy xếp được BS517877
  MS: TV-BS51-5216
  Tên:Dao rọc giấy xếp được BS517877
  Giá: 61,200
  TV-BS51-5216
  Busi / Trung Quốc
  51,000, 61,200 VND/Cái
 • Dao cắt ống đồng AK-8606
  Dao cắt ống đồng AK-8606
  MS: TV-AK86-5217
  Tên:Dao cắt ống đồng AK-8606
  Giá: 102,000
  TV-AK86-5217
  Asaki / Trung Quốc
  3-30mm
  102,000, 102,000 VND/Cái
 • Dao cắt kiếng cao cấp AK-8737
  Dao cắt kiếng cao cấp AK-8737
  MS: TV-AK87-5218
  Tên:Dao cắt kiếng cao cấp AK-8737
  Giá: 87,000
  TV-AK87-5218
  Asaki / Trung Quốc
  87,000, 87,000 VND/Cái
 • Dao cắt kiếng AK-8736
  Dao cắt kiếng AK-8736
  MS: TV-AK87-5219
  Tên:Dao cắt kiếng AK-8736
  Giá: 52,000
  TV-AK87-5219
  Asaki / Trung Quốc
  52,000, 52,000 VND/Cái
 • Lưỡi dao rọc nhỏ BS517303
  Lưỡi dao rọc nhỏ BS517303
  MS: TV-BS51-4818
  Tên:Lưỡi dao rọc nhỏ BS517303
  Giá: 10,800
  TV-BS51-4818
  Busi / Trung Quốc
  80x9x0.5mm
  9,000, 10,800 VND/Cái
 • Lưỡi dao rọc giấy tốt 14 khía Wynns 100mm lớn W0176A
  Lưỡi dao rọc giấy tốt 14 khía Wynns 100mm lớn W0176A
  MS: TV-W017-3941
  Tên:Lưỡi dao rọc giấy tốt 14 khía Wynns 100mm lớn W0176A
  Giá: 221,000
  TV-W017-3941
  Wynns / Trung Quốc
  14 khía 100mm
  221,000, 221,000 VND/Hộp
 • Lưỡi dao rọc giấy tốt 7 khía Wynns 100mm lớn W0176B
  Lưỡi dao rọc giấy tốt 7 khía Wynns 100mm lớn W0176B
  MS: TV-W017-3942
  Tên:Lưỡi dao rọc giấy tốt 7 khía Wynns 100mm lớn W0176B
  Giá: 221,000
  TV-W017-3942
  Wynns / Trung Quốc
  7 khía 100mm
  221,000, 221,000 VND/Hộp
 • Lưỡi dao rọc giấy Wynns 80mm nhỏ W0176C
  Lưỡi dao rọc giấy Wynns 80mm nhỏ W0176C
  MS: TV-W017-3943
  Tên:Lưỡi dao rọc giấy Wynns 80mm nhỏ W0176C
  Giá: 181,000
  TV-W017-3943
  Wynns / Trung Quốc
  80mm
  181,000, 181,000 VND/Hộp
 • Quả dọi 500g W0476D
  Quả dọi 500g W0476D
  MS: TV-W047-4090
  Tên:Quả dọi 500g W0476D
  Giá: 61,000
  TV-W047-4090
  Wynns / Trung Quốc
  500g
  61,000, 61,000 VND/Cái
 • Sủi tường cán xanh 1" ( 2.5P ) W0625A
  Sủi tường cán xanh 1" ( 2.5P ) W0625A
  MS: TV-W062-4091
  Tên:Sủi tường cán xanh 1" ( 2.5P ) W0625A
  Giá: 11,000
  TV-W062-4091
  Wynns / Trung Quốc
  1" ( 2.5P )
  11,000, 11,000 VND/Cái
 • Sủi tường cán xanh 1.5" ( 4P ) W0625B
  Sủi tường cán xanh 1.5" ( 4P ) W0625B
  MS: TV-W062-4092
  Tên:Sủi tường cán xanh 1.5" ( 4P ) W0625B
  Giá: 12,000
  TV-W062-4092
  Wynns / Trung Quốc
  1.5" ( 4P )
  12,000, 12,000 VND/Cái
 • Sủi tường cán xanh 2" ( 5P ) W0625C
  Sủi tường cán xanh 2" ( 5P ) W0625C
  MS: TV-W062-4093
  Tên:Sủi tường cán xanh 2" ( 5P ) W0625C
  Giá: 13,000
  TV-W062-4093
  Wynns / Trung Quốc
  2" ( 5P )
  13,000, 13,000 VND/Cái
 • Sủi tường cán xanh 2.5" ( 6P ) W0625D
  Sủi tường cán xanh 2.5" ( 6P ) W0625D
  MS: TV-W062-4094
  Tên:Sủi tường cán xanh 2.5" ( 6P ) W0625D
  Giá: 14,000
  TV-W062-4094
  Wynns / Trung Quốc
  2.5" ( 6P )
  14,000, 14,000 VND/Cái
 • Sủi tường cán xanh 3" ( 8P ) W0625E
  Sủi tường cán xanh 3" ( 8P ) W0625E
  MS: TV-W062-4095
  Tên:Sủi tường cán xanh 3" ( 8P ) W0625E
  Giá: 15,000
  TV-W062-4095
  Wynns / Trung Quốc
  3" ( 8P )
  15,000, 15,000 VND/Cái
Total: 44
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm