Sản phẩm

Tìm kiếm

Dây hơi, Ống hơi

 • Súng bắn đinh I30- TOP
  Súng bắn đinh I30- TOP
  MS: TV-7074
  Tên:Súng bắn đinh I30- TOP
  Giá: 1,035,000
  TV-7074
  Top / Đài Loan
  0, 1,035,000 VND/Cái
 • Ống treo nối hơi hộp nhựa màu vàng -TOP
  Ống treo nối hơi hộp nhựa màu vàng -TOP
  MS: TV-7073
  Tên:Ống treo nối hơi hộp nhựa màu vàng -TOP
  Giá: 645,000
  TV-7073
  Top / Đài Loan
  Đường kính trong 5mm-ngoài 8mm
  0, 645,000 VND/Cái
 • Ống treo nối hơi hộp nhựa màu xanh -TOP 9 mét
  Ống treo nối hơi hộp nhựa màu xanh -TOP 9 mét
  MS: TV-7072
  Tên:Ống treo nối hơi hộp nhựa màu xanh -TOP 9 mét
  Giá: 845,000
  TV-7072
  Top / Đài Loan
  đường kính trong 8mm-ngoài 12m
  0, 845,000 VND/Cái
 • Ống treo nối hơi áp suất 15 mét -TOP
  Ống treo nối hơi áp suất 15 mét -TOP
  MS: TV-7071
  Tên:Ống treo nối hơi áp suất 15 mét -TOP
  Giá: 1,460,000
  TV-7071
  Top / Đài Loan
  đường kính trong 8mm-ngoài 12m
  0, 1,460,000 VND/Cái
 • Ống treo nối hơi áp suất 9 mét -TOP
  Ống treo nối hơi áp suất 9 mét -TOP
  MS: TV-7070
  Tên:Ống treo nối hơi áp suất 9 mét -TOP
  Giá: 1,120,000
  TV-7070
  Top / Đài Loan
  đường kính trong 8mm -ngoài 12
  0, 1,120,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm