Sản phẩm

Tìm kiếm

Dây hơi áp lực

 • Ổ cắm điện 6 đầu cắm ( 6 đầu đa năng ) dây điện 3m WS3169
  Ổ cắm điện 6 đầu cắm ( 6 đầu đa năng ) dây điện 3m WS3169
  MS: TV-WS31-4073
  Tên:Ổ cắm điện 6 đầu cắm ( 6 đầu đa năng ) dây điện 3m WS3169
  Giá: 125,000
  TV-WS31-4073
  Wynns / Trung Quốc
  dây điện 3m
  125,000, 125,000 VND/Cái
 • Ống khí đá 10m W0314A
  Ống khí đá 10m W0314A
  MS: TV-W031-4074
  Tên:Ống khí đá 10m W0314A
  Giá: 355,000
  TV-W031-4074
  Wynns / Trung Quốc
  10m
  355,000, 355,000 VND/Cái
 • Ống khí đá 15m W0314B
  Ống khí đá 15m W0314B
  MS: TV-W031-4075
  Tên:Ống khí đá 15m W0314B
  Giá: 531,000
  TV-W031-4075
  Wynns / Trung Quốc
  15m
  531,000, 531,000 VND/Cái
 • Ống khí đá 20m W0314C
  Ống khí đá 20m W0314C
  MS: TV-W031-4076
  Tên:Ống khí đá 20m W0314C
  Giá: 709,000
  TV-W031-4076
  Wynns / Trung Quốc
  20m
  709,000, 709,000 VND/Cái
 • Ống khí đá 30m W0314E
  Ống khí đá 30m W0314E
  MS: TV-W031-4077
  Tên:Ống khí đá 30m W0314E
  Giá: 1,064,000
  TV-W031-4077
  Wynns / Trung Quốc
  30m
  1,064,000, 1,064,000 VND/Cái
 • Ống khí đá 50m W0314F
  Ống khí đá 50m W0314F
  MS: TV-W031-4078
  Tên:Ống khí đá 50m W0314F
  Giá: 1,773,000
  TV-W031-4078
  Wynns / Trung Quốc
  50m
  1,773,000, 1,773,000 VND/Cái
 • Ống khí nén cao su đen 10-30mm W0273B
  Ống khí nén cao su đen 10-30mm W0273B
  MS: TV-W027-4079
  Tên:Ống khí nén cao su đen 10-30mm W0273B
  Giá: 558,000
  TV-W027-4079
  Wynns / Trung Quốc
  10-30mm
  558,000, 558,000 VND/Cái
 • Ống khí nén cao su đen 8-30mm W0273A
  Ống khí nén cao su đen 8-30mm W0273A
  MS: TV-W027-4080
  Tên:Ống khí nén cao su đen 8-30mm W0273A
  Giá: 462,000
  TV-W027-4080
  Wynns / Trung Quốc
  8-30mm
  462,000, 462,000 VND/Cái
 • Ống khí nén cao su đỏ 10-30mm W0272B
  Ống khí nén cao su đỏ 10-30mm W0272B
  MS: TV-W027-4081
  Tên:Ống khí nén cao su đỏ 10-30mm W0272B
  Giá: 634,000
  TV-W027-4081
  Wynns / Trung Quốc
  10-30mm
  634,000, 634,000 VND/Cái
 • Ống khí nén cao su đỏ 8-30mm W0272A
  Ống khí nén cao su đỏ 8-30mm W0272A
  MS: TV-W027-4082
  Tên:Ống khí nén cao su đỏ 8-30mm W0272A
  Giá: 539,000
  TV-W027-4082
  Wynns / Trung Quốc
  8-30mm
  539,000, 539,000 VND/Cái
 • Dây hơi áp lực Hankil ĐK 6.5mm x 100 mét
  Dây hơi áp lực Hankil ĐK 6.5mm x 100 mét
  MS: TV-HAN6-3142
  Tên:Dây hơi áp lực Hankil ĐK 6.5mm x 100 mét
  Giá: 1,350,000
  TV-HAN6-3142
  Halkin / Hàn Quốc
  Ф6.5mm x 13mm Màu đen
  1,350,000, 1,350,000 VND/Mét
 • Dây hơi áp lực Hankil ĐK 8mm x 100 mét
  Dây hơi áp lực Hankil ĐK 8mm x 100 mét
  MS: TV-HAN8-3143
  Tên:Dây hơi áp lực Hankil ĐK 8mm x 100 mét
  Giá: 1,800,000
  TV-HAN8-3143
  Halkin / Hàn Quốc
  Ф8mmx15mm Màu đen
  1,800,000, 1,800,000 VND/Mét
 • Dây hơi áp lực Hankil ĐK 9.5mm x 100 mét
  Dây hơi áp lực Hankil ĐK 9.5mm x 100 mét
  MS: TV-HAN1-3144
  Tên:Dây hơi áp lực Hankil ĐK 9.5mm x 100 mét
  Giá: 1,750,000
  TV-HAN1-3144
  Halkin / Hàn Quốc
  Ф9.5mmx16.5mm Màu đen
  1,750,000, 1,750,000 VND/Mét
 • Dây hơi áp lực Hankil ĐK 13mm x 100 mét
  Dây hơi áp lực Hankil ĐK 13mm x 100 mét
  MS: TV-HAN1-3145
  Tên:Dây hơi áp lực Hankil ĐK 13mm x 100 mét
  Giá: 3,300,000
  TV-HAN1-3145
  Halkin / Hàn Quốc
  Ф13mmx21.5mm Màu đen
  2,750,000, 3,300,000 VND/Mét
 • Dây hơi áp lực Hankil ĐK 16mm x 100 mét
  Dây hơi áp lực Hankil ĐK 16mm x 100 mét
  MS: TV-HAN1-3146
  Tên:Dây hơi áp lực Hankil ĐK 16mm x 100 mét
  Giá: 3,350,000
  TV-HAN1-3146
  Halkin / Hàn Quốc
  Ф16mmx24.5mm Màu đen
  3,350,000, 3,350,000 VND/Mét
 • Dây hơi áp lực Hankil ĐK 19mm x 100 mét
  Dây hơi áp lực Hankil ĐK 19mm x 100 mét
  MS: TV-HAN1-3147
  Tên:Dây hơi áp lực Hankil ĐK 19mm x 100 mét
  Giá: 3,850,000
  TV-HAN1-3147
  Halkin / Hàn Quốc
  Ф19mmx27.5mm Màu đen
  3,850,000, 3,850,000 VND/Mét
 • Dây hơi áp lực Hankil ĐK 25mm x 50 mét
  Dây hơi áp lực Hankil ĐK 25mm x 50 mét
  MS: TV-HAN2-3148
  Tên:Dây hơi áp lực Hankil ĐK 25mm x 50 mét
  Giá: 3,150,000
  TV-HAN2-3148
  Halkin / Hàn Quốc
  Ф25mmx34.5mm Màu đen
  3,150,000, 3,150,000 VND/Mét
 • Dây hơi áp lực Hankil ĐK 32mm x 50 mét
  Dây hơi áp lực Hankil ĐK 32mm x 50 mét
  MS: TV-HAN3-3149
  Tên:Dây hơi áp lực Hankil ĐK 32mm x 50 mét
  Giá: 4,250,000
  TV-HAN3-3149
  Halkin / Hàn Quốc
  Ф32mmx44.5mm Màu đen
  4,250,000, 4,250,000 VND/Mét
 • Dây hàn gió đá 6.5mmx100mét
  Dây hàn gió đá 6.5mmx100mét
  MS: TV-HANG-3150
  Tên:Dây hàn gió đá 6.5mmx100mét
  Giá: 2,150,000
  TV-HANG-3150
  Đang cập nhật / Hàn Quốc
  Ф6.5mm/30kgf/cm2 Màu xanh đỏ
  2,150,000, 2,150,000 VND/Mét
 • Dây hàn gió đá 8mmx100mét
  Dây hàn gió đá 8mmx100mét
  MS: TV-HANG-3151
  Tên:Dây hàn gió đá 8mmx100mét
  Giá: 2,450,000
  TV-HANG-3151
  Đang cập nhật / Hàn Quốc
  Ф8mm/30kgf/cm2 Màu xanh đỏ
  2,450,000, 2,450,000 VND/Mét
Total: 47
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm