Sản phẩm

Tìm kiếm

Dụng cụ đục & đột

 • Bộ đục lỗ 15 món BT7093
  Bộ đục lỗ 15 món BT7093
  MS: TV-DL2-5735
  Tên:Bộ đục lỗ 15 món BT7093
  Giá: 479,000
  TV-DL2-5735
  Đang cập nhật / Đang cập nhật
  3-25mm
  479,000, 479,000 VND/Cái
 • Bộ đục 12 cây - Schnitzmesser - Gernamy
  Bộ đục 12 cây - Schnitzmesser - Gernamy
  MS: TV-5061
  Tên:Bộ đục 12 cây - Schnitzmesser - Gernamy
  Giá: 260,000
  TV-5061
  Đang cập nhật / N/A
  300,000, 260,000 VND/Cái
 • Bộ đục gỗ mỹ nghệ 12 cây loại dài
  Bộ đục gỗ mỹ nghệ 12 cây loại dài
  MS: TV-DEER-4687
  Tên:Bộ đục gỗ mỹ nghệ 12 cây loại dài
  Giá: 1,800,000
  TV-DEER-4687
  Đang cập nhật / N/A
  Đục khoét gỗ
  1,500,000, 1,800,000 VND/Cái
 • Bộ đục gỗ 3 cây cán cao su cao cấp AK-460
  Bộ đục gỗ 3 cây cán cao su cao cấp AK-460
  MS: TV-AK46-5354
  Tên:Bộ đục gỗ 3 cây cán cao su cao cấp AK-460
  Giá: 171,000
  TV-AK46-5354
  Asaki / Trung Quốc
  1/2 - 3/4 - 1"
  171,000, 171,000 VND/Cái
 • Bộ đục gỗ 3 cây cán nhựa chịu lực AK-459
  Bộ đục gỗ 3 cây cán nhựa chịu lực AK-459
  MS: TV-AK45-5353
  Tên:Bộ đục gỗ 3 cây cán nhựa chịu lực AK-459
  Giá: 123,000
  TV-AK45-5353
  Asaki / Trung Quốc
  1/2 - 3/4 - 1"
  123,000, 123,000 VND/Cái
 • Đục gỗ cán nhựa chịu lực AK-456
  Đục gỗ cán nhựa chịu lực AK-456
  MS: TV-AK45-5101
  Tên:Đục gỗ cán nhựa chịu lực AK-456
  Giá: 44,000
  TV-AK45-5101
  Asaki / Trung Quốc
  1/2"
  44,000, 44,000 VND/Cái
 • Đục gỗ cán nhựa chịu lực AK-457
  Đục gỗ cán nhựa chịu lực AK-457
  MS: TV-AK45-5102
  Tên:Đục gỗ cán nhựa chịu lực AK-457
  Giá: 44,000
  TV-AK45-5102
  Asaki / Trung Quốc
  3/4"
  44,000, 44,000 VND/Cái
 • Đục gỗ cán nhựa chịu lực AK-458
  Đục gỗ cán nhựa chịu lực AK-458
  MS: TV-AK45-5103
  Tên:Đục gỗ cán nhựa chịu lực AK-458
  Giá: 44,000
  TV-AK45-5103
  Asaki / Trung Quốc
  1"
  44,000, 44,000 VND/Cái
 • Đầu nối mũi khoét nhôm, thạch cao ( 33-152mm ) W2873
  Đầu nối mũi khoét nhôm, thạch cao ( 33-152mm ) W2873
  MS: TV-W287-3481
  Tên:Đầu nối mũi khoét nhôm, thạch cao ( 33-152mm ) W2873
  Giá: 99,000
  TV-W287-3481
  Wynns / Trung Quốc
  33-152mm
  99,000, 99,000 VND/Cái
 • Đục bộ đóng đinh âm 6 cây W0448
  Đục bộ đóng đinh âm 6 cây W0448
  MS: TV-W044-3637
  Tên:Đục bộ đóng đinh âm 6 cây W0448
  Giá: 163,000
  TV-W044-3637
  Wynns / Trung Quốc
  6 cây
  163,000, 163,000 VND/Bộ
 • Đục bộ đóng đinh âm 12 cây W0449
  Đục bộ đóng đinh âm 12 cây W0449
  MS: TV-W044-3638
  Tên:Đục bộ đóng đinh âm 12 cây W0449
  Giá: 325,000
  TV-W044-3638
  Wynns / Trung Quốc
  12 cây
  325,000, 325,000 VND/Bộ
 • Đục bông tu 6*10*100mm W0446B
  Đục bông tu 6*10*100mm W0446B
  MS: TV-W044-3639
  Tên:Đục bông tu 6*10*100mm W0446B
  Giá: 28,000
  TV-W044-3639
  Wynns / Trung Quốc
  6*10*100mm
  28,000, 28,000 VND/Cái
 • Đục bông tu 8*12*112mm W0446A
  Đục bông tu 8*12*112mm W0446A
  MS: TV-W044-3640
  Tên:Đục bông tu 8*12*112mm W0446A
  Giá: 31,000
  TV-W044-3640
  Wynns / Trung Quốc
  8*12*112mm
  31,000, 31,000 VND/Cái
 • Đục mo cán xanh 9 ly 3/8" W0074A
  Đục mo cán xanh 9 ly 3/8" W0074A
  MS: TV-W007-3641
  Tên:Đục mo cán xanh 9 ly 3/8" W0074A
  Giá: 51,000
  TV-W007-3641
  Wynns / Trung Quốc
  9 ly (3/8")
  51,000, 51,000 VND/Cái
 • Đục mo cán xanh 13 ly 1/2" W0074B
  Đục mo cán xanh 13 ly 1/2" W0074B
  MS: TV-W007-3642
  Tên:Đục mo cán xanh 13 ly 1/2" W0074B
  Giá: 51,000
  TV-W007-3642
  Wynns / Trung Quốc
  13 ly (1/2")
  51,000, 51,000 VND/Cái
 • Đục mo cán xanh 19 ly 3/4" W0074C
  Đục mo cán xanh 19 ly 3/4" W0074C
  MS: TV-W007-3643
  Tên:Đục mo cán xanh 19 ly 3/4" W0074C
  Giá: 51,000
  TV-W007-3643
  Wynns / Trung Quốc
  19 ly (3/4")
  51,000, 51,000 VND/Cái
 • Đục mo cán xanh 25 ly 1" W0074D
  Đục mo cán xanh 25 ly 1" W0074D
  MS: TV-W007-3644
  Tên:Đục mo cán xanh 25 ly 1" W0074D
  Giá: 51,000
  TV-W007-3644
  Wynns / Trung Quốc
  25 ly (1")
  51,000, 51,000 VND/Cái
 • Đục gỗ cán vàng bản 9 ly 3/8" W0073A
  Đục gỗ cán vàng bản 9 ly 3/8" W0073A
  MS: TV-W007-3645
  Tên:Đục gỗ cán vàng bản 9 ly 3/8" W0073A
  Giá: 37,000
  TV-W007-3645
  Wynns / Trung Quốc
  9 ly (3/8")
  37,000, 37,000 VND/Cái
 • Đục gỗ cán vàng bản 13 ly 1/2" W0073B
  Đục gỗ cán vàng bản 13 ly 1/2" W0073B
  MS: TV-W007-3646
  Tên:Đục gỗ cán vàng bản 13 ly 1/2" W0073B
  Giá: 37,000
  TV-W007-3646
  Wynns / Trung Quốc
  13 ly (1/2")
  37,000, 37,000 VND/Cái
 • Đục gỗ cán vàng bản 16 ly 5/8" W0073C
  Đục gỗ cán vàng bản 16 ly 5/8" W0073C
  MS: TV-W007-3647
  Tên:Đục gỗ cán vàng bản 16 ly 5/8" W0073C
  Giá: 37,000
  TV-W007-3647
  Wynns / Trung Quốc
  16 ly (5/8")
  37,000, 37,000 VND/Cái
Total: 33
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm