Sản phẩm

Tìm kiếm

Dụng cụ sửa chữa

 • Băng trượt gầm xe hơi
  Băng trượt gầm xe hơi
  MS: TV-TIT0-2405
  Tên:Băng trượt gầm xe hơi
  Giá: Call
  TV-TIT0-2405
  Đang cập nhật / Trung Quốc
  1050 x 470 x 130mm
  0, Call VND/Cái
 • Bộ cảo bạc đạn khớp cầu 1001
  Bộ cảo bạc đạn khớp cầu 1001
  MS: TV-1001-1528
  Tên:Bộ cảo bạc đạn khớp cầu 1001
  Giá: 4,150,000
  TV-1001-1528
  JTC / Đài Loan
  Sử dụng cho các loại xe
  4,150,000, 4,150,000 VND/Bộ
 • Bộ cảo bánh răng đa năng
  Bộ cảo bánh răng đa năng
  MS: TV-CBR-1530
  Tên:Bộ cảo bánh răng đa năng
  Giá: 4,800,000
  TV-CBR-1530
  JTC / Đài Loan
  JTC – 1035
  4,800,000, 4,800,000 VND/Bộ
 • Dụng cụ tháo chốt tỳ bố thắng JTC-1037
  Dụng cụ tháo chốt tỳ bố thắng JTC-1037
  MS: TV-JTC1-1531
  Tên:Dụng cụ tháo chốt tỳ bố thắng JTC-1037
  Giá: 2,400,000
  TV-JTC1-1531
  JTC / Đài Loan
  JTC-1037
  2,400,000, 2,400,000 VND/Bộ
 • Bộ van nối nhanh dùng sạc gas lạnh JTC-1107
  Bộ van nối nhanh dùng sạc gas lạnh JTC-1107
  MS: TV-JTC1-1535
  Tên:Bộ van nối nhanh dùng sạc gas lạnh JTC-1107
  Giá: 930,000
  TV-JTC1-1535
  JTC / Đài Loan
  Van và đầu nối
  930,000, 930,000 VND/Bộ
 • Dụng cụ tháo mồi thuốc lá xe Ben JTC-1123
  Dụng cụ tháo mồi thuốc lá xe Ben JTC-1123
  MS: TV-JTC1-1536
  Tên:Dụng cụ tháo mồi thuốc lá xe Ben JTC-1123
  Giá: 600,000
  TV-JTC1-1536
  JTC / Đài Loan
  Mở được dòng xe W129, W140, W2
  600,000, 600,000 VND/Cái
 • Bộ cảo bạc đạn TC-1141
  Bộ cảo bạc đạn TC-1141
  MS: TV-TC11-1537
  Tên:Bộ cảo bạc đạn TC-1141
  Giá: 2,100,000
  TV-TC11-1537
  JTC / Đài Loan
  Hai đầu tách
  2,100,000, 2,100,000 VND/Bộ
 • Cảo bạc đạn JTC-1142
  Cảo bạc đạn JTC-1142
  MS: TV-JTC1-1538
  Tên:Cảo bạc đạn JTC-1142
  Giá: 2,100,000
  TV-JTC1-1538
  JTC / Đài Loan
  Khoảng mở 100-150mm
  2,100,000, 2,100,000 VND/Bộ
 • Bộ cảo bạc đạn JTC-1143
  Bộ cảo bạc đạn JTC-1143
  MS: TV-JTC1-1539
  Tên:Bộ cảo bạc đạn JTC-1143
  Giá: 3,870,000
  TV-JTC1-1539
  JTC / Đài Loan
  Khoảng mở 100-150mm
  3,870,000, 3,870,000 VND/Bộ
 • Bộ cảo giật đa năng JTC-1145
  Bộ cảo giật đa năng JTC-1145
  MS: TV-JTC1-1540
  Tên:Bộ cảo giật đa năng JTC-1145
  Giá: 2,320,000
  TV-JTC1-1540
  JTC / Đài Loan
  Included 3-jaw puller
  2,320,000, 2,320,000 VND/Bộ
 • Bộ cảo giật bạc đạn JTC-1146
  Bộ cảo giật bạc đạn JTC-1146
  MS: TV-JTC1-1541
  Tên:Bộ cảo giật bạc đạn JTC-1146
  Giá: 2,676,000
  TV-JTC1-1541
  JTC / Đài Loan
  15mm~80mm
  2,230,000, 2,676,000 VND/Bộ
 • Bộ nhổ ốc gãy JTC-1208
  Bộ nhổ ốc gãy JTC-1208
  MS: TV-JTC1-1542
  Tên:Bộ nhổ ốc gãy JTC-1208
  Giá: 1,480,000
  TV-JTC1-1542
  JTC / Đài Loan
  12, 14, 17, 19, 21mm
  1,480,000, 1,480,000 VND/Bộ
 • Dụng cụ tháo bugi 1242
  Dụng cụ tháo bugi 1242
  MS: TV-JTC1-1546
  Tên:Dụng cụ tháo bugi 1242
  Giá: 250,000
  TV-JTC1-1546
  JTC / Đài Loan
  200mm
  250,000, 250,000 VND/Cái
 • Dụng cụ tách khớp nối 1336
  Dụng cụ tách khớp nối 1336
  MS: TV-JTC1-1550
  Tên:Dụng cụ tách khớp nối 1336
  Giá: 1,100,000
  TV-JTC1-1550
  JTC / Đài Loan
  Ngàm mở 19mm
  1,100,000, 1,100,000 VND/Cái
 • Bộ kẹp ống dầu 1341
  Bộ kẹp ống dầu 1341
  MS: TV-JTC1-1551
  Tên:Bộ kẹp ống dầu 1341
  Giá: 400,000
  TV-JTC1-1551
  JTC / Đài Loan
  Nút 10-15-25-45mm
  400,000, 400,000 VND/Bộ
 • Kìm tháo lắp vòng bạc 1348
  Kìm tháo lắp vòng bạc 1348
  MS: TV-1348-1552
  Tên:Kìm tháo lắp vòng bạc 1348
  Giá: 280,000
  TV-1348-1552
  JTC / Đài Loan
  3/64"
  280,000, 280,000 VND/Cái
 • Dụng cụ cảo rãnh piston 1349
  Dụng cụ cảo rãnh piston 1349
  MS: TV-1349-1553
  Tên:Dụng cụ cảo rãnh piston 1349
  Giá: 480,000
  TV-1349-1553
  JTC / Đài Loan
  1.2-5.5mm
  480,000, 480,000 VND/Cái
 • Dụng cụ doa pistion thắng JTC 1422
  Dụng cụ doa pistion thắng JTC 1422
  MS: TV-JTC1-1663
  Tên:Dụng cụ doa pistion thắng JTC 1422
  Giá: 800,000
  TV-JTC1-1663
  JTC / Đài Loan
  19~64mm
  800,000, 800,000 VND/Cái
 • Dụng cụ làm sạch xy lanh thắng JTC 1511
  Dụng cụ làm sạch xy lanh thắng JTC 1511
  MS: TV-JTC1-1664
  Tên:Dụng cụ làm sạch xy lanh thắng JTC 1511
  Giá: 750,000
  TV-JTC1-1664
  JTC / Đài Loan
  6mm
  750,000, 750,000 VND/Bộ
 • Dụng cụ mở lọc nhớt JTC 1602
  Dụng cụ mở lọc nhớt JTC 1602
  MS: TV-JTC1-1665
  Tên:Dụng cụ mở lọc nhớt JTC 1602
  Giá: 320,000
  TV-JTC1-1665
  JTC / Đài Loan
  Kích thước 85 – 115mm
  320,000, 320,000 VND/Cái
Total: 22
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm