Sản phẩm

Tìm kiếm

Giũa

 • Giũa tròn có cán AK-358
  Giũa tròn có cán AK-358
  MS: TV-AK35-5033
  Tên:Giũa tròn có cán AK-358
  Giá: 44,000
  TV-AK35-5033
  Asaki / Trung Quốc
  8"
  44,000, 44,000 VND/Cái
 • Giũa tròn có cán AK-359
  Giũa tròn có cán AK-359
  MS: TV-AK35-5034
  Tên:Giũa tròn có cán AK-359
  Giá: 55,000
  TV-AK35-5034
  Asaki / Trung Quốc
  10"
  55,000, 55,000 VND/Cái
 • Giũa tròn cán nhựa BS535406
  Giũa tròn cán nhựa BS535406
  MS: TV-BS53-5035
  Tên:Giũa tròn cán nhựa BS535406
  Giá: 34,800
  TV-BS53-5035
  Busi / Trung Quốc
  6"
  29,000, 34,800 VND/Cái
 • Giũa tròn cán nhựa BS535505
  Giũa tròn cán nhựa BS535505
  MS: TV-BS53-5036
  Tên:Giũa tròn cán nhựa BS535505
  Giá: 45,600
  TV-BS53-5036
  Busi / Trung Quốc
  8"
  38,000, 45,600 VND/Cái
 • Giũa tròn cán nhựa BS535604
  Giũa tròn cán nhựa BS535604
  MS: TV-BS53-5037
  Tên:Giũa tròn cán nhựa BS535604
  Giá: 57,600
  TV-BS53-5037
  Busi / Trung Quốc
  10"
  48,000, 57,600 VND/Cái
 • Giũa tròn cán nhựa BS535703
  Giũa tròn cán nhựa BS535703
  MS: TV-BS53-5038
  Tên:Giũa tròn cán nhựa BS535703
  Giá: 73,200
  TV-BS53-5038
  Busi / Trung Quốc
  12"
  61,000, 73,200 VND/Cái
 • Giũa tam giác có cán AK-356
  Giũa tam giác có cán AK-356
  MS: TV-AK35-5039
  Tên:Giũa tam giác có cán AK-356
  Giá: 48,000
  TV-AK35-5039
  Asaki / Trung Quốc
  8"
  48,000, 48,000 VND/Cái
 • Giũa tam giác BS527203
  Giũa tam giác BS527203
  MS: TV-BS52-5040
  Tên:Giũa tam giác BS527203
  Giá: 38,400
  TV-BS52-5040
  Busi / Trung Quốc
  6"
  32,000, 38,400 VND/Cái
 • Giũa tam giác BS527302
  Giũa tam giác BS527302
  MS: TV-BS52-5041
  Tên:Giũa tam giác BS527302
  Giá: 49,200
  TV-BS52-5041
  Busi / Trung Quốc
  8"
  41,000, 49,200 VND/Cái
 • Giũa tam giác BS527401
  Giũa tam giác BS527401
  MS: TV-BS52-5042
  Tên:Giũa tam giác BS527401
  Giá: 66,000
  TV-BS52-5042
  Busi / Trung Quốc
  10"
  55,000, 66,000 VND/Cái
 • Giũa tam giác BS527500
  Giũa tam giác BS527500
  MS: TV-BS52-5043
  Tên:Giũa tam giác BS527500
  Giá: 88,800
  TV-BS52-5043
  Busi / Trung Quốc
  12"
  74,000, 88,800 VND/Cái
 • Giũa lòng mo có cán AK-365
  Giũa lòng mo có cán AK-365
  MS: TV-AK36-5044
  Tên:Giũa lòng mo có cán AK-365
  Giá: 73,000
  TV-AK36-5044
  Asaki / Trung Quốc
  10"
  73,000, 73,000 VND/Cái
 • Giũa lòng mo có cán AK-366
  Giũa lòng mo có cán AK-366
  MS: TV-AK36-5045
  Tên:Giũa lòng mo có cán AK-366
  Giá: 93,000
  TV-AK36-5045
  Asaki / Trung Quốc
  12"
  93,000, 93,000 VND/Cái
 • Giũa lòng mo cán nhựa BS527609
  Giũa lòng mo cán nhựa BS527609
  MS: TV-BS52-5046
  Tên:Giũa lòng mo cán nhựa BS527609
  Giá: 43,200
  TV-BS52-5046
  Busi / Trung Quốc
  6"
  36,000, 43,200 VND/Cái
 • Giũa lòng mo cán nhựa BS527708
  Giũa lòng mo cán nhựa BS527708
  MS: TV-BS52-5047
  Tên:Giũa lòng mo cán nhựa BS527708
  Giá: 58,800
  TV-BS52-5047
  Busi / Trung Quốc
  8"
  49,000, 58,800 VND/Cái
 • Giũa lòng mo cán nhựa BS527807
  Giũa lòng mo cán nhựa BS527807
  MS: TV-BS52-5048
  Tên:Giũa lòng mo cán nhựa BS527807
  Giá: 78,000
  TV-BS52-5048
  Busi / Trung Quốc
  10"
  65,000, 78,000 VND/Cái
 • Giũa lòng mo cán nhựa BS527906
  Giũa lòng mo cán nhựa BS527906
  MS: TV-BS52-5049
  Tên:Giũa lòng mo cán nhựa BS527906
  Giá: 96,000
  TV-BS52-5049
  Busi / Trung Quốc
  12"
  80,000, 96,000 VND/Cái
 • Giũa dẹp có cán AK-362
  Giũa dẹp có cán AK-362
  MS: TV-AK36-5050
  Tên:Giũa dẹp có cán AK-362
  Giá: 73,000
  TV-AK36-5050
  Asaki / Trung Quốc
  10"
  73,000, 73,000 VND/Cái
 • Giũa dẹp có cán AK-363
  Giũa dẹp có cán AK-363
  MS: TV-AK36-5051
  Tên:Giũa dẹp có cán AK-363
  Giá: 90,000
  TV-AK36-5051
  Asaki / Trung Quốc
  12"
  90,000, 90,000 VND/Cái
 • Giũa dẹp cán nhựa BS534904
  Giũa dẹp cán nhựa BS534904
  MS: TV-BS53-5052
  Tên:Giũa dẹp cán nhựa BS534904
  Giá: 43,200
  TV-BS53-5052
  Busi / Trung Quốc
  6"
  36,000, 43,200 VND/Cái
Total: 26
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm