Sản phẩm

Tìm kiếm

Hút dầu thải

 • Máy hút dầu thải 24L KQ-3024
  Máy hút dầu thải 24L KQ-3024
  MS: TV-KQ30-4412
  Tên:Máy hút dầu thải 24L KQ-3024
  Giá: 2,500,000
  TV-KQ30-4412
  KOCU / Trung Quốc
  Lưu Lượng 0.6- 1.6 L/phút
  2,500,000, 2,500,000 VND/Cái
 • Máy hút dầu thải 70L KQ-3194
  Máy hút dầu thải 70L KQ-3194
  MS: TV-KQ31-4413
  Tên:Máy hút dầu thải 70L KQ-3194
  Giá: 3,500,000
  TV-KQ31-4413
  KOCU / Trung Quốc
  Lưu Lượng 0.6- 1.6 L/phút
  3,500,000, 3,500,000 VND/Cái
 • Máy hút dầu thải 70L áp lực 1bar KQ-3190
  Máy hút dầu thải 70L áp lực 1bar KQ-3190
  MS: TV-KQ31-4414
  Tên:Máy hút dầu thải 70L áp lực 1bar KQ-3190
  Giá: 3,687,500
  TV-KQ31-4414
  KOCU / Trung Quốc
  Lưu Lượng 0.6- 1.6 L/phút
  3,687,500, 3,687,500 VND/Cái
 • Máy hút dầu thải 70L áp lực 1bar KQ-3197
  Máy hút dầu thải 70L áp lực 1bar KQ-3197
  MS: TV-KQ31-4415
  Tên:Máy hút dầu thải 70L áp lực 1bar KQ-3197
  Giá: 4,000,000
  TV-KQ31-4415
  KOCU / Trung Quốc
  Lưu Lượng 0.6- 1.6 L/phút
  4,000,000, 4,000,000 VND/Cái
 • Thiết bị hứng hút dầu thải 80 lít HC-3297
  Thiết bị hứng hút dầu thải 80 lít HC-3297
  MS: TV-HC32-4443
  Tên:Thiết bị hứng hút dầu thải 80 lít HC-3297
  Giá: 6,625,000
  TV-HC32-4443
  KOCU / Trung Quốc
  Hút chân không 0.85/cm2
  6,625,000, 6,625,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm