Sản phẩm

Tìm kiếm

Kéo cắt cành

 • Kéo cắt cành mỏ cong 7" -TOP
  Kéo cắt cành mỏ cong 7" -TOP
  MS: TV-7035
  Tên:Kéo cắt cành mỏ cong 7" -TOP
  Giá: 95,000
  TV-7035
  Top / Đài Loan
  0, 95,000 VND/Cái
 • Kéo cắt cành cán nhung -TOP
  Kéo cắt cành cán nhung -TOP
  MS: TV-7034
  Tên:Kéo cắt cành cán nhung -TOP
  Giá: 170,000
  TV-7034
  Top / Đài Loan
  0, 170,000 VND/Cái
 • Kéo cắt cành 8" inox- TOP
  Kéo cắt cành 8" inox- TOP
  MS: TV-7033
  Tên:Kéo cắt cành 8" inox- TOP
  Giá: 110,000
  TV-7033
  Top / Đài Loan
  0, 110,000 VND/Cái
 • Kéo cắt cành cao cấp 8" -LICOTA
  Kéo cắt cành cao cấp 8" -LICOTA
  MS: TV-6033
  Tên:Kéo cắt cành cao cấp 8" -LICOTA
  Giá: Call
  TV-6033
  Licota / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Kéo tỉa cành thẳng inox BS519826
  Kéo tỉa cành thẳng inox BS519826
  MS: TV-BS51-4980
  Tên:Kéo tỉa cành thẳng inox BS519826
  Giá: 105,600
  TV-BS51-4980
  Busi / Trung Quốc
  7" / 175mm
  88,000, 105,600 VND/Cái
 • Kéo tỉa cành lưỡi inox, mỏ thẳng, không khóa AK-8638
  Kéo tỉa cành lưỡi inox, mỏ thẳng, không khóa AK-8638
  MS: TV-AK86-4981
  Tên:Kéo tỉa cành lưỡi inox, mỏ thẳng, không khóa AK-8638
  Giá: 102,000
  TV-AK86-4981
  Asaki / Trung Quốc
  8"
  102,000, 102,000 VND/Cái
 • Kéo tỉa cành lưỡi inox, mỏ thẳng, có khóa AK-8642
  Kéo tỉa cành lưỡi inox, mỏ thẳng, có khóa AK-8642
  MS: TV-AK86-4982
  Tên:Kéo tỉa cành lưỡi inox, mỏ thẳng, có khóa AK-8642
  Giá: 102,000
  TV-AK86-4982
  Asaki / Trung Quốc
  8"
  102,000, 102,000 VND/Cái
 • Kéo tỉa cành lưỡi inox, mỏ cong, không khóa AK-8639
  Kéo tỉa cành lưỡi inox, mỏ cong, không khóa AK-8639
  MS: TV-AK86-4983
  Tên:Kéo tỉa cành lưỡi inox, mỏ cong, không khóa AK-8639
  Giá: 102,000
  TV-AK86-4983
  Asaki / Trung Quốc
  8"
  102,000, 102,000 VND/Cái
 • Kéo tỉa cành lưỡi inox, mỏ cong, có khóa AK-8643
  Kéo tỉa cành lưỡi inox, mỏ cong, có khóa AK-8643
  MS: TV-AK86-4984
  Tên:Kéo tỉa cành lưỡi inox, mỏ cong, có khóa AK-8643
  Giá: 102,000
  TV-AK86-4984
  Asaki / Trung Quốc
  8"
  102,000, 102,000 VND/Cái
 • Kéo tỉa cành lưỡi inox AK-8630
  Kéo tỉa cành lưỡi inox AK-8630
  MS: TV-AK86-4985
  Tên:Kéo tỉa cành lưỡi inox AK-8630
  Giá: 91,000
  TV-AK86-4985
  Asaki / Trung Quốc
  7"
  91,000, 91,000 VND/Cái
 • Kéo tỉa cành lưỡi inox AK-8631
  Kéo tỉa cành lưỡi inox AK-8631
  MS: TV-AK86-4986
  Tên:Kéo tỉa cành lưỡi inox AK-8631
  Giá: 99,000
  TV-AK86-4986
  Asaki / Trung Quốc
  8"
  99,000, 99,000 VND/Cái
 • Kéo tỉa cành lưỡi inox AK-8635
  Kéo tỉa cành lưỡi inox AK-8635
  MS: TV-AK86-4987
  Tên:Kéo tỉa cành lưỡi inox AK-8635
  Giá: 99,000
  TV-AK86-4987
  Asaki / Trung Quốc
  8"
  99,000, 99,000 VND/Cái
 • Kéo tỉa cành lưỡi inox AK-8646
  Kéo tỉa cành lưỡi inox AK-8646
  MS: TV-AK86-4988
  Tên:Kéo tỉa cành lưỡi inox AK-8646
  Giá: 102,000
  TV-AK86-4988
  Asaki / Trung Quốc
  8"
  102,000, 102,000 VND/Cái
 • Kéo tỉa cành cán đúc AK-8648
  Kéo tỉa cành cán đúc AK-8648
  MS: TV-AK86-4989
  Tên:Kéo tỉa cành cán đúc AK-8648
  Giá: 77,000
  TV-AK86-4989
  Asaki / Trung Quốc
  8"
  77,000, 77,000 VND/Cái
 • Kéo cưa giựt cành có tăng trợ lực AK-8820
  Kéo cưa giựt cành có tăng trợ lực AK-8820
  MS: TV-AK88-4990
  Tên:Kéo cưa giựt cành có tăng trợ lực AK-8820
  Giá: 747,000
  TV-AK88-4990
  Asaki / Trung Quốc
  3.5m
  747,000, 747,000 VND/Cái
 • Kéo cắt hàng rào không tăng AK-8806
  Kéo cắt hàng rào không tăng AK-8806
  MS: TV-AK88-5004
  Tên:Kéo cắt hàng rào không tăng AK-8806
  Giá: 186,000
  TV-AK88-5004
  Asaki / Trung Quốc
  21"
  186,000, 186,000 VND/Cái
 • Kéo cắt hàng rào có tăng AK-8807
  Kéo cắt hàng rào có tăng AK-8807
  MS: TV-AK88-5005
  Tên:Kéo cắt hàng rào có tăng AK-8807
  Giá: 249,000
  TV-AK88-5005
  Asaki / Trung Quốc
  25"
  249,000, 249,000 VND/Cái
 • Kéo cắt cành cán đúc cao cấp AK-8651
  Kéo cắt cành cán đúc cao cấp AK-8651
  MS: TV-AK86-5006
  Tên:Kéo cắt cành cán đúc cao cấp AK-8651
  Giá: 113,000
  TV-AK86-5006
  Asaki / Trung Quốc
  8.5"
  113,000, 113,000 VND/Cái
 • Kéo cắt cành cán đúc AK-8647
  Kéo cắt cành cán đúc AK-8647
  MS: TV-AK86-5007
  Tên:Kéo cắt cành cán đúc AK-8647
  Giá: 77,000
  TV-AK86-5007
  Asaki / Trung Quốc
  8"
  77,000, 77,000 VND/Cái
 • Kéo cắt cành cán bọc nhựa 8" W0170
  Kéo cắt cành cán bọc nhựa 8" W0170
  MS: TV-W017-3704
  Tên:Kéo cắt cành cán bọc nhựa 8" W0170
  Giá: 102,000
  TV-W017-3704
  Wynns / Trung Quốc
  8"
  102,000, 102,000 VND/Cái
Total: 35
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm