Sản phẩm

Tìm kiếm

Kéo cắt tôn

 • Kéo cắt tole cán cam -LICOTA
  Kéo cắt tole cán cam -LICOTA
  MS: TV-6035
  Tên:Kéo cắt tole cán cam -LICOTA
  Giá: Call
  TV-6035
  Licota / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Kéo cắt tôn kiểu Mỹ AK-073
  Kéo cắt tôn kiểu Mỹ AK-073
  MS: TV-AK07-4991
  Tên:Kéo cắt tôn kiểu Mỹ AK-073
  Giá: 109,000
  TV-AK07-4991
  Asaki / Trung Quốc
  8'
  109,000, 109,000 VND/Cái
 • Kéo cắt tôn kiểu Mỹ AK-330
  Kéo cắt tôn kiểu Mỹ AK-330
  MS: TV-AK33-4992
  Tên:Kéo cắt tôn kiểu Mỹ AK-330
  Giá: 119,000
  TV-AK33-4992
  Asaki / Trung Quốc
  10'
  119,000, 119,000 VND/Cái
 • Kéo cắt tôn kiểu Mỹ AK-331
  Kéo cắt tôn kiểu Mỹ AK-331
  MS: TV-AK33-4993
  Tên:Kéo cắt tôn kiểu Mỹ AK-331
  Giá: 138,000
  TV-AK33-4993
  Asaki / Trung Quốc
  12'
  138,000, 138,000 VND/Cái
 • Kéo cắt tôn kiểu Mỹ AK-074
  Kéo cắt tôn kiểu Mỹ AK-074
  MS: TV-AK07-4994
  Tên:Kéo cắt tôn kiểu Mỹ AK-074
  Giá: 186,000
  TV-AK07-4994
  Asaki / Trung Quốc
  14'
  186,000, 186,000 VND/Cái
 • Kéo cắt tôn kiểu ANH có lò xo BS513855
  Kéo cắt tôn kiểu ANH có lò xo BS513855
  MS: TV-BS51-4995
  Tên:Kéo cắt tôn kiểu ANH có lò xo BS513855
  Giá: 69,600
  TV-BS51-4995
  Busi / Trung Quốc
  8" / 200mm
  58,000, 69,600 VND/Cái
 • Kéo cắt tôn kiểu ANH có lò xo BS513862
  Kéo cắt tôn kiểu ANH có lò xo BS513862
  MS: TV-BS51-4996
  Tên:Kéo cắt tôn kiểu ANH có lò xo BS513862
  Giá: 78,000
  TV-BS51-4996
  Busi / Trung Quốc
  10" / 250mm
  65,000, 78,000 VND/Cái
 • Kéo cắt tôn kiểu ANH có lò xo BS513879
  Kéo cắt tôn kiểu ANH có lò xo BS513879
  MS: TV-BS51-4997
  Tên:Kéo cắt tôn kiểu ANH có lò xo BS513879
  Giá: 93,600
  TV-BS51-4997
  Busi / Trung Quốc
  12" / 300mm
  78,000, 93,600 VND/Cái
 • Kéo cắt tôn kiểu ANH có lò xo BS513886
  Kéo cắt tôn kiểu ANH có lò xo BS513886
  MS: TV-BS51-4998
  Tên:Kéo cắt tôn kiểu ANH có lò xo BS513886
  Giá: 105,600
  TV-BS51-4998
  Busi / Trung Quốc
  14" / 350mm
  88,000, 105,600 VND/Cái
 • Kềm cắt tôn - trái AK-168
  Kềm cắt tôn - trái AK-168
  MS: TV-AK16-5016
  Tên:Kềm cắt tôn - trái AK-168
  Giá: 104,000
  TV-AK16-5016
  Asaki / Trung Quốc
  10"
  104,000, 104,000 VND/Cái
 • Kềm cắt tôn - thẳng AK-335
  Kềm cắt tôn - thẳng AK-335
  MS: TV-AK33-5017
  Tên:Kềm cắt tôn - thẳng AK-335
  Giá: 104,000
  TV-AK33-5017
  Asaki / Trung Quốc
  10"
  104,000, 104,000 VND/Cái
 • Kềm cắt tôn - phải AK-167
  Kềm cắt tôn - phải AK-167
  MS: TV-AK16-5018
  Tên:Kềm cắt tôn - phải AK-167
  Giá: 104,000
  TV-AK16-5018
  Asaki / Trung Quốc
  10"
  104,000, 104,000 VND/Cái
 • Kéo cắt thiết thẳng cao cấp ( cán vàng xanh) W0107A
  Kéo cắt thiết thẳng cao cấp ( cán vàng xanh) W0107A
  MS: TV-W010-3727
  Tên:Kéo cắt thiết thẳng cao cấp ( cán vàng xanh) W0107A
  Giá: 100,000
  TV-W010-3727
  Wynns / Trung Quốc
  cao cấp ( cán vàng xanh )
  100,000, 100,000 VND/Cái
 • Kéo cắt thiết Wynns phải W1110B
  Kéo cắt thiết Wynns phải W1110B
  MS: TV-W111-3728
  Tên:Kéo cắt thiết Wynns phải W1110B
  Giá: 96,000
  TV-W111-3728
  Wynns / Trung Quốc
  Mũi cong phải
  96,000, 96,000 VND/Cái
 • Kéo cắt thiết Wynns thẳng W1110A
  Kéo cắt thiết Wynns thẳng W1110A
  MS: TV-W111-3729
  Tên:Kéo cắt thiết Wynns thẳng W1110A
  Giá: 96,000
  TV-W111-3729
  Wynns / Trung Quốc
  Mũi thẳng
  96,000, 96,000 VND/Cái
 • Kéo cắt thiết Wynns trái W1110C
  Kéo cắt thiết Wynns trái W1110C
  MS: TV-W111-3730
  Tên:Kéo cắt thiết Wynns trái W1110C
  Giá: 96,000
  TV-W111-3730
  Wynns / Trung Quốc
  Mũi cong trái
  96,000, 96,000 VND/Cái
 • Kéo cắt Tole cán thẳng 10" W6010C
  Kéo cắt Tole cán thẳng 10" W6010C
  MS: TV-W601-3731
  Tên:Kéo cắt Tole cán thẳng 10" W6010C
  Giá: 115,000
  TV-W601-3731
  Wynns / Trung Quốc
  10"
  115,000, 115,000 VND/Cái
 • Kéo cắt Tole cán thẳng 12" W6012C
  Kéo cắt Tole cán thẳng 12" W6012C
  MS: TV-W601-3732
  Tên:Kéo cắt Tole cán thẳng 12" W6012C
  Giá: 139,000
  TV-W601-3732
  Wynns / Trung Quốc
  12"
  139,000, 139,000 VND/Cái
 • Kéo cắt Tole Wynns cao cấp 8" W108B
  Kéo cắt Tole Wynns cao cấp 8" W108B
  MS: TV-W108-3733
  Tên:Kéo cắt Tole Wynns cao cấp 8" W108B
  Giá: 81,000
  TV-W108-3733
  Wynns / Trung Quốc
  8"
  81,000, 81,000 VND/Cái
 • Kéo cắt Tole Wynns cao cấp 10" W1010B
  Kéo cắt Tole Wynns cao cấp 10" W1010B
  MS: TV-W101-3734
  Tên:Kéo cắt Tole Wynns cao cấp 10" W1010B
  Giá: 96,000
  TV-W101-3734
  Wynns / Trung Quốc
  10"
  96,000, 96,000 VND/Cái
Total: 34
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm