Sản phẩm

Tìm kiếm

Khúc Xạ Kế Đo Nồng Độ

 • KHÚC XẠ KẾ ĐO NỒNG ĐỘ PROPYLENE GLYCOL ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-88S
  KHÚC XẠ KẾ ĐO NỒNG ĐỘ PROPYLENE GLYCOL ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-88S
  MS: TV-ATGO-4705
  Tên:KHÚC XẠ KẾ ĐO NỒNG ĐỘ PROPYLENE GLYCOL ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-88S
  Giá: 11,100,000
  TV-ATGO-4705
  Atago / Nhật bản
  90% - 0.2% - ±0.4%
  9,250,000, 11,100,000 VND/Cái
 • KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ ẨM MẬT ONG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-22S
  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ ẨM MẬT ONG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-22S
  MS: TV-ATGO-4692
  Tên:KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ ẨM MẬT ONG ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-22S
  Giá: 7,872,000
  TV-ATGO-4692
  Atago / Nhật bản
  12-30% - 0.1%
  6,560,000, 7,872,000 VND/Cái
 • KHÚC XẠ KẾ ĐO CHỈ SỐ KHÚC XẠ MATER-RI
  KHÚC XẠ KẾ ĐO CHỈ SỐ KHÚC XẠ MATER-RI
  MS: TV-ATGO-4691
  Tên:KHÚC XẠ KẾ ĐO CHỈ SỐ KHÚC XẠ MATER-RI
  Giá: 4,380,000
  TV-ATGO-4691
  Atago / Nhật bản
  1.520 - 0.001 - 130 g
  3,650,000, 4,380,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm