Sản phẩm

Tìm kiếm

Khúc Xạ Kế Đo Độ Mặn

 • MÁY ĐO ĐỘ MẶN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ ES-421 (Code 4210)
  MÁY ĐO ĐỘ MẶN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ ES-421 (Code 4210)
  MS: TV-ATGO-4706
  Tên:MÁY ĐO ĐỘ MẶN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ ES-421 (Code 4210)
  Giá: 30,108,000
  TV-ATGO-4706
  Atago / Nhật bản
  10% - 0.01% - ±0.05%
  25,090,000, 30,108,000 VND/Cái
 • KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-06S
  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-06S
  MS: TV-ATGO-4697
  Tên:KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-06S
  Giá: 11,820,000
  TV-ATGO-4697
  Atago / Nhật bản
  100 - ±2 - 100 gam
  9,850,000, 11,820,000 VND/Cái
 • KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-03S
  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-03S
  MS: TV-ATGO-4696
  Tên:KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-03S
  Giá: 7,560,000
  TV-ATGO-4696
  Atago / Nhật bản
  28% - ±0.2% - 100 g
  6,300,000, 7,560,000 VND/Cái
 • KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN Master-S/MillM (Code 2493)
  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN Master-S/MillM (Code 2493)
  MS: TV-ATGO-4695
  Tên:KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN Master-S/MillM (Code 2493)
  Giá: 4,650,000
  TV-ATGO-4695
  Atago / Nhật bản
  100 - 0.001 sg - 110 gam
  3,875,000, 4,650,000 VND/Cái
 • KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN Master-S28M (Code 2483)
  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN Master-S28M (Code 2483)
  MS: TV-ATGO-4694
  Tên:KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN Master-S28M (Code 2483)
  Giá: 3,331,200
  TV-ATGO-4694
  Atago / Nhật bản
  28% - 0.2% - 105g
  2,776,000, 3,331,200 VND/Cái
 • KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN Master-S10M (Code 2473)
  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN Master-S10M (Code 2473)
  MS: TV-ATGO-4693
  Tên:KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN Master-S10M (Code 2473)
  Giá: 3,331,200
  TV-ATGO-4693
  Atago / Nhật bản
  10.0% - 0.1% - 105 g
  2,776,000, 3,331,200 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm