Sản phẩm

Tìm kiếm

Khúc Xạ Kế Đo Độ Ngọt

 • MÁY ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-3
  MÁY ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-3
  MS: TV-ATGO-4704
  Tên:MÁY ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-3
  Giá: 13,620,000
  TV-ATGO-4704
  Atago / Nhật bản
  93% Brix - 0.1% - ±0.1%
  11,350,000, 13,620,000 VND/Cái
 • KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-2
  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-2
  MS: TV-ATGO-4703
  Tên:KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-2
  Giá: 10,788,000
  TV-ATGO-4703
  Atago / Nhật bản
  8,990,000, 10,788,000 VND/Cái
 • KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-1
  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-1
  MS: TV-ATGO-4702
  Tên:KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-1
  Giá: 9,660,000
  TV-ATGO-4702
  Atago / Nhật bản
  53% Brix - 0.1% - ±0.2%
  8,050,000, 9,660,000 VND/Cái
 • KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-Alpha
  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-Alpha
  MS: TV-ATGO-4701
  Tên:KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ PAL-Alpha
  Giá: 10,920,000
  TV-ATGO-4701
  Atago / Nhật bản
  85% Brix - 0.1% - ±0.2%
  9,100,000, 10,920,000 VND/Cái
 • KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT Master-53M (Code 2353)
  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT Master-53M (Code 2353)
  MS: TV-ATGO-4700
  Tên:KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT Master-53M (Code 2353)
  Giá: 3,948,000
  TV-ATGO-4700
  Atago / Nhật bản
  53% Brix - 0.5% - 130 g
  3,290,000, 3,948,000 VND/Cái
 • KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT Master-3M (Code 2333)
  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT Master-3M (Code 2333)
  MS: TV-ATGO-4699
  Tên:KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT Master-3M (Code 2333)
  Giá: 3,276,000
  TV-ATGO-4699
  Atago / Nhật bản
  58 - 90% Brix
  2,730,000, 3,276,000 VND/Cái
 • KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT Master-2M (Code 2323)
  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT Master-2M (Code 2323)
  MS: TV-ATGO-4698
  Tên:KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT Master-2M (Code 2323)
  Giá: 3,276,000
  TV-ATGO-4698
  Atago / Nhật bản
  62% Brix - 0.2% - 160g
  2,730,000, 3,276,000 VND/Cái
 • KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT Master-M (Code 2313)
  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT Master-M (Code 2313)
  MS: TV-ATGO-4689
  Tên:KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT Master-M (Code 2313)
  Giá: 3,276,000
  TV-ATGO-4689
  Atago / Nhật bản
  33% Brix - 0.2% - 160g
  2,730,000, 3,276,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm