Sản phẩm

Tìm kiếm

Kìm Lỗ

 • Kìm bấm dây nịch (bấm lỗ) có bịch đinh
  Kìm bấm dây nịch (bấm lỗ) có bịch đinh
  MS: TV-7049
  Tên:Kìm bấm dây nịch (bấm lỗ) có bịch đinh
  Giá: 160,000
  TV-7049
  Top / Đài Loan
  0, 160,000 VND/Cái
 • Kìm bấm dây nịch (bấm lỗ) cao cấp -TOP
  Kìm bấm dây nịch (bấm lỗ) cao cấp -TOP
  MS: TV-7048
  Tên:Kìm bấm dây nịch (bấm lỗ) cao cấp -TOP
  Giá: 230,000
  TV-7048
  Top / Đài Loan
  0, 230,000 VND/Cái
 • Kìm bấm dây nịch (bấm lỗ) -TOP
  Kìm bấm dây nịch (bấm lỗ) -TOP
  MS: TV-7047
  Tên:Kìm bấm dây nịch (bấm lỗ) -TOP
  Giá: 165,000
  TV-7047
  Top / Đài Loan
  0, 165,000 VND/Cái
 • Kìm 2 lỗ AK-320
  Kìm 2 lỗ AK-320
  MS: TV-AK32-4975
  Tên:Kìm 2 lỗ AK-320
  Giá: 64,000
  TV-AK32-4975
  Asaki / Trung Quốc
  8"
  64,000, 64,000 VND/Cái
 • Kìm 2 lỗ BS517426
  Kìm 2 lỗ BS517426
  MS: TV-BS51-4976
  Tên:Kìm 2 lỗ BS517426
  Giá: 43,200
  TV-BS51-4976
  Busi / Trung Quốc
  6" / 150mm
  36,000, 43,200 VND/Cái
 • Kìm 2 lỗ BS517273
  Kìm 2 lỗ BS517273
  MS: TV-BS51-4977
  Tên:Kìm 2 lỗ BS517273
  Giá: 57,600
  TV-BS51-4977
  Busi / Trung Quốc
  8" / 200mm
  48,000, 57,600 VND/Cái
 • Kìm 2 lỗ 6" Wynns WNS506E
  Kìm 2 lỗ 6" Wynns WNS506E
  MS: TV-WNS5-3765
  Tên:Kìm 2 lỗ 6" Wynns WNS506E
  Giá: 36,000
  TV-WNS5-3765
  Wynns / Trung Quốc
  6"
  36,000, 36,000 VND/Cái
 • Kìm 2 lỗ 8" Wynns WNS508E
  Kìm 2 lỗ 8" Wynns WNS508E
  MS: TV-WNS5-3766
  Tên:Kìm 2 lỗ 8" Wynns WNS508E
  Giá: 50,000
  TV-WNS5-3766
  Wynns / Trung Quốc
  8"
  50,000, 50,000 VND/Cái
 • Kìm 2 lỗ 10" Wynns WNS5010E
  Kìm 2 lỗ 10" Wynns WNS5010E
  MS: TV-WNS5-3767
  Tên:Kìm 2 lỗ 10" Wynns WNS5010E
  Giá: 77,000
  TV-WNS5-3767
  Wynns / Trung Quốc
  10"
  77,000, 77,000 VND/Cái
 • Kìm hai lỗ 95-406
  Kìm hai lỗ 95-406
  MS: TV-9540-0577
  Tên:Kìm hai lỗ 95-406
  Giá: 83,000
  TV-9540-0577
  Crossman / Mỹ
  150mm (6’’) - 450W
  83,000, 83,000 VND/Cái
 • Kìm hai lỗ 95-410
  Kìm hai lỗ 95-410
  MS: TV-9541-0578
  Tên:Kìm hai lỗ 95-410
  Giá: 136,000
  TV-9541-0578
  Crossman / Mỹ
  250mm (10")
  136,000, 136,000 VND/Cái
 • Kìm kẹp 84-026
  Kìm kẹp 84-026
  MS: TV-8402-0754
  Tên:Kìm kẹp 84-026
  Giá: 125,000
  TV-8402-0754
  Stanley / Mỹ
  200mm (8")
  125,000, 125,000 VND/Cái
 • Kìm khớp nối trượt (hàm mở) 84-097
  Kìm khớp nối trượt (hàm mở) 84-097
  MS: TV-8409-0762
  Tên:Kìm khớp nối trượt (hàm mở) 84-097
  Giá: 95,000
  TV-8409-0762
  Stanley / Mỹ
  150mm (6")
  95,000, 95,000 VND/Cái
 • Kìm khớp nối trượt 84-098
  Kìm khớp nối trượt 84-098
  MS: TV-8409-0763
  Tên:Kìm khớp nối trượt 84-098
  Giá: 110,000
  TV-8409-0763
  Stanley / Mỹ
  200mm (8")
  110,000, 110,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm