Sản phẩm

Tìm kiếm

Kìm bấm chết

 • Kìm bấm miệng dẹp -TOP 8"-10"
  Kìm bấm miệng dẹp -TOP 8"-10"
  MS: TV-7053
  Tên:Kìm bấm miệng dẹp -TOP 8"-10"
  Giá: Call
  TV-7053
  Top / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Kìm bấm dây xích 19" -TOP
  Kìm bấm dây xích 19" -TOP
  MS: TV-7050
  Tên:Kìm bấm dây xích 19" -TOP
  Giá: 305,000
  TV-7050
  Top / Đài Loan
  0, 305,000 VND/Cái
 • Kìm bấm chết xi trắng -TOP 10"
  Kìm bấm chết xi trắng -TOP 10"
  MS: TV-7045
  Tên:Kìm bấm chết xi trắng -TOP 10"
  Giá: 170,000
  TV-7045
  Top / Đài Loan
  0, 170,000 VND/Cái
 • Kìm bấm chết xi trắng cao cấp -TOP 10"
  Kìm bấm chết xi trắng cao cấp -TOP 10"
  MS: TV-7044
  Tên:Kìm bấm chết xi trắng cao cấp -TOP 10"
  Giá: 205,000
  TV-7044
  Top / Đài Loan
  0, 205,000 VND/Cái
 • Kìm bấm chết xi đen -TOP
  Kìm bấm chết xi đen -TOP
  MS: TV-7043
  Tên:Kìm bấm chết xi đen -TOP
  Giá: 175,000
  TV-7043
  Top / Đài Loan
  0, 175,000 VND/Cái
 • Kìm bấm chết chữ C -TOP 11"
  Kìm bấm chết chữ C -TOP 11"
  MS: TV-7042
  Tên:Kìm bấm chết chữ C -TOP 11"
  Giá: 195,000
  TV-7042
  Top / Đài Loan
  0, 195,000 VND/Cái
 • Kìm bấm càng cua -TOP
  Kìm bấm càng cua -TOP
  MS: TV7041
  Tên:Kìm bấm càng cua -TOP
  Giá: 210,000
  TV7041
  Top / Đài Loan
  0, 210,000 VND/Cái
 • Kìm điện cán cam đen -CENTURY
  Kìm điện cán cam đen -CENTURY
  MS: TV-5079
  Tên:Kìm điện cán cam đen -CENTURY
  Giá: Call
  TV-5079
  century / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Kìm bấm lai 3 chức năng -CENTURY
  Kìm bấm lai 3 chức năng -CENTURY
  MS: TV-5078
  Tên:Kìm bấm lai 3 chức năng -CENTURY
  Giá: Call
  TV-5078
  century / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Kìm bấm chết xi trắng -CENTURY
  Kìm bấm chết xi trắng -CENTURY
  MS: TV-5077
  Tên:Kìm bấm chết xi trắng -CENTURY
  Giá: Call
  TV-5077
  century / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Kìm bấm chết xi trắng cao cấp -CENTURY
  Kìm bấm chết xi trắng cao cấp -CENTURY
  MS: TV-5077
  Tên:Kìm bấm chết xi trắng cao cấp -CENTURY
  Giá: 125,000
  TV-5077
  century / Đài Loan
  0, 125,000 VND/Cái
 • Kìm bấm chết xi đen -CENTURY
  Kìm bấm chết xi đen -CENTURY
  MS: TV-5076
  Tên:Kìm bấm chết xi đen -CENTURY
  Giá: Call
  TV-5076
  century / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Kìm bấm xích mở ống AK-8274
  Kìm bấm xích mở ống AK-8274
  MS: TV-AK82-4961
  Tên:Kìm bấm xích mở ống AK-8274
  Giá: 247,000
  TV-AK82-4961
  Asaki / Trung Quốc
  18'
  247,000, 247,000 VND/Cái
 • Kìm bấm mỏ dài AK-8263
  Kìm bấm mỏ dài AK-8263
  MS: TV-AK82-4962
  Tên:Kìm bấm mỏ dài AK-8263
  Giá: 73,000
  TV-AK82-4962
  Asaki / Trung Quốc
  7"
  73,000, 73,000 VND/Cái
 • Kìm bấm mỏ dài AK-8264
  Kìm bấm mỏ dài AK-8264
  MS: TV-AK82-4963
  Tên:Kìm bấm mỏ dài AK-8264
  Giá: 88,000
  TV-AK82-4963
  Asaki / Trung Quốc
  9"
  88,000, 88,000 VND/Cái
 • Kìm bấm mỏ dài BS519956
  Kìm bấm mỏ dài BS519956
  MS: TV-BS51-4964
  Tên:Kìm bấm mỏ dài BS519956
  Giá: 81,600
  TV-BS51-4964
  Busi / Trung Quốc
  7" / 175mm
  68,000, 81,600 VND/Cái
 • Kìm bấm mỏ dài BS519963
  Kìm bấm mỏ dài BS519963
  MS: TV-BS51-4965
  Tên:Kìm bấm mỏ dài BS519963
  Giá: 99,600
  TV-BS51-4965
  Busi / Trung Quốc
  10" / 250mm
  83,000, 99,600 VND/Cái
 • Kìm bấm hàn mỏ quặp AK-8271
  Kìm bấm hàn mỏ quặp AK-8271
  MS: TV-AK82-4966
  Tên:Kìm bấm hàn mỏ quặp AK-8271
  Giá: 184,000
  TV-AK82-4966
  Asaki / Trung Quốc
  10"
  184,000, 184,000 VND/Cái
 • Kìm bấm hàn mỏ dẹp AK-8273
  Kìm bấm hàn mỏ dẹp AK-8273
  MS: TV-AK82-4967
  Tên:Kìm bấm hàn mỏ dẹp AK-8273
  Giá: 158,000
  TV-AK82-4967
  Asaki / Trung Quốc
  10'
  158,000, 158,000 VND/Cái
 • Kìm bấm hàn mỏ C BS517372
  Kìm bấm hàn mỏ C BS517372
  MS: TV-BS51-4968
  Tên:Kìm bấm hàn mỏ C BS517372
  Giá: 132,000
  TV-BS51-4968
  Busi / Trung Quốc
  14" / 350mm
  110,000, 132,000 VND/Cái
Total: 46
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm