Sản phẩm

Tìm kiếm

Kìm bấm mạng & Cos

 • Kìm bấm cos thủy lực -TOP 25mm2-300mm2
  Kìm bấm cos thủy lực -TOP 25mm2-300mm2
  MS: TV-7046
  Tên:Kìm bấm cos thủy lực -TOP 25mm2-300mm2
  Giá: 1,750,000
  TV-7046
  Top / Đài Loan
  0, 1,750,000 VND/Cái
 • kìm bấm đầu cote -LICOTA
  kìm bấm đầu cote -LICOTA
  MS: TV--6036
  Tên:kìm bấm đầu cote -LICOTA
  Giá: Call
  TV--6036
  Licota / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Kìm bấm lai 3 chức năng -CENTURY
  Kìm bấm lai 3 chức năng -CENTURY
  MS: TV-5078
  Tên:Kìm bấm lai 3 chức năng -CENTURY
  Giá: Call
  TV-5078
  century / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Kềm line 4 chức năng BS518195
  Kềm line 4 chức năng BS518195
  MS: TV-BS51-5015
  Tên:Kềm line 4 chức năng BS518195
  Giá: 238,800
  TV-BS51-5015
  Busi / Trung Quốc
  4P/6P/8P/10P
  199,000, 238,800 VND/Cái
 • Kềm bấm line AK-336
  Kềm bấm line AK-336
  MS: TV-AK33-5019
  Tên:Kềm bấm line AK-336
  Giá: 84,000
  TV-AK33-5019
  Asaki / Trung Quốc
  84,000, 84,000 VND/Cái
 • Kềm bấm line AK-337
  Kềm bấm line AK-337
  MS: TV-AK33-5020
  Tên:Kềm bấm line AK-337
  Giá: 126,000
  TV-AK33-5020
  Asaki / Trung Quốc
  126,000, 126,000 VND/Cái
 • Kềm bấm line AK-9003
  Kềm bấm line AK-9003
  MS: TV-AK90-5021
  Tên:Kềm bấm line AK-9003
  Giá: 136,000
  TV-AK90-5021
  Asaki / Trung Quốc
  136,000, 136,000 VND/Cái
 • Kềm bấm cos lục giác AK-346
  Kềm bấm cos lục giác AK-346
  MS: TV-AK34-5022
  Tên:Kềm bấm cos lục giác AK-346
  Giá: 251,000
  TV-AK34-5022
  Asaki / Trung Quốc
  (0.5-1 1.5-2.5 4-6mm2)
  251,000, 251,000 VND/Cái
 • Kềm bấm cos kim AK-345
  Kềm bấm cos kim AK-345
  MS: TV-AK34-5023
  Tên:Kềm bấm cos kim AK-345
  Giá: 251,000
  TV-AK34-5023
  Asaki / Trung Quốc
  (0.5-1 1.5-2.5 4-6mm2)
  251,000, 251,000 VND/Cái
 • Kềm bấm cos ghim AK-344
  Kềm bấm cos ghim AK-344
  MS: TV-AK34-5024
  Tên:Kềm bấm cos ghim AK-344
  Giá: 251,000
  TV-AK34-5024
  Asaki / Trung Quốc
  (0.5-1 1.5-2.5 4-6mm2)
  251,000, 251,000 VND/Cái
 • Kềm bấm cos cuốn AK-343
  Kềm bấm cos cuốn AK-343
  MS: TV-AK34-5025
  Tên:Kềm bấm cos cuốn AK-343
  Giá: 251,000
  TV-AK34-5025
  Asaki / Trung Quốc
  (0.5-1 1.5-2.5 4-6mm2)
  251,000, 251,000 VND/Cái
 • Kềm bấm cos C có bọc nhựa AK-342
  Kềm bấm cos C có bọc nhựa AK-342
  MS: TV-AK34-5026
  Tên:Kềm bấm cos C có bọc nhựa AK-342
  Giá: 251,000
  TV-AK34-5026
  Asaki / Trung Quốc
  (0.5-1 1.5-2.5 4-6mm2)
  251,000, 251,000 VND/Cái
 • Kềm bấm COS C BS525803
  Kềm bấm COS C BS525803
  MS: TV-BS52-5027
  Tên:Kềm bấm COS C BS525803
  Giá: 403,200
  TV-BS52-5027
  Busi / Trung Quốc
  1.25-16mm2
  336,000, 403,200 VND/Cái
 • Kềm bấm COS (114) BS518249
  Kềm bấm COS (114) BS518249
  MS: TV-BS51-5028
  Tên:Kềm bấm COS (114) BS518249
  Giá: 244,800
  TV-BS51-5028
  Busi / Trung Quốc
  0.5/1/2.5/4/6mm2
  204,000, 244,800 VND/Cái
 • Kềm bấm COS (113) BS518232
  Kềm bấm COS (113) BS518232
  MS: TV-BS51-5029
  Tên:Kềm bấm COS (113) BS518232
  Giá: 244,800
  TV-BS51-5029
  Busi / Trung Quốc
  1.07/1.98/3.25/3.84/4.45mm2
  204,000, 244,800 VND/Cái
 • Kềm bấm COS (111) BS518218
  Kềm bấm COS (111) BS518218
  MS: TV-BS51-5030
  Tên:Kềm bấm COS (111) BS518218
  Giá: 244,800
  TV-BS51-5030
  Busi / Trung Quốc
  0.5-1.5/2.5/4/6mm2
  204,000, 244,800 VND/Cái
 • Kềm bấm COS BS510632
  Kềm bấm COS BS510632
  MS: TV-BS51-5031
  Tên:Kềm bấm COS BS510632
  Giá: 124,800
  TV-BS51-5031
  Busi / Trung Quốc
  0.5-8mm2
  104,000, 124,800 VND/Cái
 • Kìm bấm Cod thuỷ lực Wynns 240mm ( nhiều đầu Cold ) WS-YQK240
  Kìm bấm Cod thuỷ lực Wynns 240mm ( nhiều đầu Cold ) WS-YQK240
  MS: TV-WSYQ-3775
  Tên:Kìm bấm Cod thuỷ lực Wynns 240mm ( nhiều đầu Cold ) WS-YQK240
  Giá: 1,225,000
  TV-WSYQ-3775
  Wynns / Trung Quốc
  240mm ( nhiều đầu Cold )
  1,225,000, 1,225,000 VND/Cái
 • Kìm bấm Cod thuỷ lực Wynns 300mm ( nhiều đầu Cold ) WS-YQK300
  Kìm bấm Cod thuỷ lực Wynns 300mm ( nhiều đầu Cold ) WS-YQK300
  MS: TV-WSYQ-3776
  Tên:Kìm bấm Cod thuỷ lực Wynns 300mm ( nhiều đầu Cold ) WS-YQK300
  Giá: 1,489,000
  TV-WSYQ-3776
  Wynns / Trung Quốc
  300mm ( nhiều đầu Cold )
  1,489,000, 1,489,000 VND/Cái
 • Kìm bấm Cold 8L HD-8L
  Kìm bấm Cold 8L HD-8L
  MS: TV-HD8L-3777
  Tên:Kìm bấm Cold 8L HD-8L
  Giá: 303,000
  TV-HD8L-3777
  Wynns / Trung Quốc
  8L
  303,000, 303,000 VND/Cái
Total: 41
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm