Sản phẩm

Tìm kiếm

Kìm cắt

 • Kìm cắt đai thép, container bahco - Pháp G7
  Kìm cắt đai thép, container bahco - Pháp G7
  MS: TV-M676-4681
  Tên:Kìm cắt đai thép, container bahco - Pháp G7
  Giá: Call
  TV-M676-4681
  Bahco / N/A
  lưỡi 2,5mm dài 760mm
  0, Call VND/Cái
 • Kìm cắt đai thép SS600, Kéo cắt đai thép container Hit-Japan
  Kìm cắt đai thép SS600, Kéo cắt đai thép container Hit-Japan
  MS: TV-HITT-SS600
  Tên:Kìm cắt đai thép SS600, Kéo cắt đai thép container Hit-Japan
  Giá: Call
  TV-HITT-SS600
  Hit / Nhật bản
  24 inch - 600mm
  0, Call VND/Cái
 • Kìm cắt thép chuyên dùng AK-8192
  Kìm cắt thép chuyên dùng AK-8192
  MS: TV-AK81-4928
  Tên:Kìm cắt thép chuyên dùng AK-8192
  Giá: 468,000
  TV-AK81-4928
  Asaki / Trung Quốc
  24'
  468,000, 468,000 VND/Cái
 • Kìm cắt thép chuyên dùng AK-8193
  Kìm cắt thép chuyên dùng AK-8193
  MS: TV-AK81-4929
  Tên:Kìm cắt thép chuyên dùng AK-8193
  Giá: 764,000
  TV-AK81-4929
  Asaki / Trung Quốc
  36'
  764,000, 764,000 VND/Cái
 • Kìm cắt Nhật cao cấp AK-8015
  Kìm cắt Nhật cao cấp AK-8015
  MS: TV-AK80-4930
  Tên:Kìm cắt Nhật cao cấp AK-8015
  Giá: 128,000
  TV-AK80-4930
  Asaki / Trung Quốc
  6'
  128,000, 128,000 VND/Cái
 • Kìm cắt Nhật AK-304
  Kìm cắt Nhật AK-304
  MS: TV-AK30-4931
  Tên:Kìm cắt Nhật AK-304
  Giá: 77,000
  TV-AK30-4931
  Asaki / Trung Quốc
  6"
  77,000, 77,000 VND/Cái
 • Kìm cắt Mỹ, cán đen AK-8051
  Kìm cắt Mỹ, cán đen AK-8051
  MS: TV-AK80-4932
  Tên:Kìm cắt Mỹ, cán đen AK-8051
  Giá: 52,000
  TV-AK80-4932
  Asaki / Trung Quốc
  6'
  52,000, 52,000 VND/Cái
 • Kìm cắt Mỹ cao cấp AK-8039
  Kìm cắt Mỹ cao cấp AK-8039
  MS: TV-AK80-4933
  Tên:Kìm cắt Mỹ cao cấp AK-8039
  Giá: 59,000
  TV-AK80-4933
  Asaki / Trung Quốc
  6'
  59,000, 59,000 VND/Cái
 • Kìm cắt Mỹ AK-308
  Kìm cắt Mỹ AK-308
  MS: TV-AK30-4934
  Tên:Kìm cắt Mỹ AK-308
  Giá: 58,000
  TV-AK30-4934
  Asaki / Trung Quốc
  6"
  58,000, 58,000 VND/Cái
 • Kìm cắt Mỹ AK-312
  Kìm cắt Mỹ AK-312
  MS: TV-AK31-4935
  Tên:Kìm cắt Mỹ AK-312
  Giá: 58,000
  TV-AK31-4935
  Asaki / Trung Quốc
  6"
  58,000, 58,000 VND/Cái
 • Kìm cắt mỏ nghiêng AK-316
  Kìm cắt mỏ nghiêng AK-316
  MS: TV-AK31-4936
  Tên:Kìm cắt mỏ nghiêng AK-316
  Giá: 59,000
  TV-AK31-4936
  Asaki / Trung Quốc
  5"
  59,000, 59,000 VND/Cái
 • Kìm cắt mỏ nghiêng AK-317
  Kìm cắt mỏ nghiêng AK-317
  MS: TV-AK31-4937
  Tên:Kìm cắt mỏ nghiêng AK-317
  Giá: 64,000
  TV-AK31-4937
  Asaki / Trung Quốc
  6"
  64,000, 64,000 VND/Cái
 • Kìm cắt mini Nhật tự bung AK-8154
  Kìm cắt mini Nhật tự bung AK-8154
  MS: TV-AK81-4938
  Tên:Kìm cắt mini Nhật tự bung AK-8154
  Giá: 65,000
  TV-AK81-4938
  Asaki / Trung Quốc
  5'
  65,000, 65,000 VND/Cái
 • Kìm cắt mini Nhật AK-8152
  Kìm cắt mini Nhật AK-8152
  MS: TV-AK81-4939
  Tên:Kìm cắt mini Nhật AK-8152
  Giá: 59,000
  TV-AK81-4939
  Asaki / Trung Quốc
  5'
  59,000, 59,000 VND/Cái
 • Kìm cắt mini (=AK-314) AK-8292
  Kìm cắt mini (=AK-314) AK-8292
  MS: TV-AK82-4940
  Tên:Kìm cắt mini (=AK-314) AK-8292
  Giá: 35,000
  TV-AK82-4940
  Asaki / Trung Quốc
  5'
  35,000, 35,000 VND/Cái
 • Kìm cắt mini AK-314
  Kìm cắt mini AK-314
  MS: TV-AK31-4941
  Tên:Kìm cắt mini AK-314
  Giá: 33,000
  TV-AK31-4941
  Asaki / Trung Quốc
  5"
  33,000, 33,000 VND/Cái
 • Kìm cắt lưới B40 AK-8187
  Kìm cắt lưới B40 AK-8187
  MS: TV-AK81-4942
  Tên:Kìm cắt lưới B40 AK-8187
  Giá: 200,000
  TV-AK81-4942
  Asaki / Trung Quốc
  10'
  200,000, 200,000 VND/Cái
 • Kìm cắt Đức cao cấp AK-8006
  Kìm cắt Đức cao cấp AK-8006
  MS: TV-AK80-4943
  Tên:Kìm cắt Đức cao cấp AK-8006
  Giá: 170,000
  TV-AK80-4943
  Asaki / Trung Quốc
  6'
  170,000, 170,000 VND/Cái
 • Kìm cắt Đức AK-8027
  Kìm cắt Đức AK-8027
  MS: TV-AK80-4944
  Tên:Kìm cắt Đức AK-8027
  Giá: 68,000
  TV-AK80-4944
  Asaki / Trung Quốc
  6'
  68,000, 68,000 VND/Cái
 • Kìm cắt cáp thép có lò xo tự bung AK-8188
  Kìm cắt cáp thép có lò xo tự bung AK-8188
  MS: TV-AK81-4945
  Tên:Kìm cắt cáp thép có lò xo tự bung AK-8188
  Giá: 145,000
  TV-AK81-4945
  Asaki / Trung Quốc
  8'
  145,000, 145,000 VND/Cái
Total: 89
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm