Sản phẩm

Tìm kiếm

Kìm mỏ quạ

 • Kìm mỏ quạ AK-321
  Kìm mỏ quạ AK-321
  MS: TV-AK32-4897
  Tên:Kìm mỏ quạ AK-321
  Giá: 100,000
  TV-AK32-4897
  Asaki / Trung Quốc
  10"
  100,000, 100,000 VND/Cái
 • Kìm mỏ quạ 10" WNS5010B
  Kìm mỏ quạ 10" WNS5010B
  MS: TV-WNS5-3840
  Tên:Kìm mỏ quạ 10" WNS5010B
  Giá: 86,000
  TV-WNS5-3840
  Wynns / Trung Quốc
  10"
  86,000, 86,000 VND/Cái
 • Kìm mỏ quạ 12" WNS5012B
  Kìm mỏ quạ 12" WNS5012B
  MS: TV-WNS5-3841
  Tên:Kìm mỏ quạ 12" WNS5012B
  Giá: 118,000
  TV-WNS5-3841
  Wynns / Trung Quốc
  12"
  118,000, 118,000 VND/Cái
 • Kìm mỏ quạ 8" WNS508B
  Kìm mỏ quạ 8" WNS508B
  MS: TV-WNS5-3842
  Tên:Kìm mỏ quạ 8" WNS508B
  Giá: 75,000
  TV-WNS5-3842
  Wynns / Trung Quốc
  8"
  75,000, 75,000 VND/Cái
 • Kìm mỏ quạ mạ Crom 10" WNS5010A
  Kìm mỏ quạ mạ Crom 10" WNS5010A
  MS: TV-WNS5-3843
  Tên:Kìm mỏ quạ mạ Crom 10" WNS5010A
  Giá: 114,000
  TV-WNS5-3843
  Wynns / Trung Quốc
  10"
  114,000, 114,000 VND/Cái
 • Kìm mỏ quạ mạ Crom 12" WNS5012A
  Kìm mỏ quạ mạ Crom 12" WNS5012A
  MS: TV-WNS5-3844
  Tên:Kìm mỏ quạ mạ Crom 12" WNS5012A
  Giá: 139,000
  TV-WNS5-3844
  Wynns / Trung Quốc
  12"
  139,000, 139,000 VND/Cái
 • Kìm bấm ống nước 95-808
  Kìm bấm ống nước 95-808
  MS: TV-9580-0595
  Tên:Kìm bấm ống nước 95-808
  Giá: 99,000
  TV-9580-0595
  Crossman / Mỹ
  200mm (8")
  99,000, 99,000 VND/Cái
 • Kìm bấm ống nước 95-810
  Kìm bấm ống nước 95-810
  MS: TV-9581-0596
  Tên:Kìm bấm ống nước 95-810
  Giá: 135,000
  TV-9581-0596
  Crossman / Mỹ
  250mm (10")
  135,000, 135,000 VND/Cái
 • Kìm bấm ống nước 95-812
  Kìm bấm ống nước 95-812
  MS: TV-9581-0597
  Tên:Kìm bấm ống nước 95-812
  Giá: 178,000
  TV-9581-0597
  Crossman / Mỹ
  300mm (12")
  178,000, 178,000 VND/Cái
 • Kìm rãnh nối 84-020
  Kìm rãnh nối 84-020
  MS: TV-8402-0752
  Tên:Kìm rãnh nối 84-020
  Giá: Call
  TV-8402-0752
  Stanley / Mỹ
  400mm (16")
  0, Call VND/Cái
 • Kìm mỏ quạ (Cán nhựa đen) 84-024J
  Kìm mỏ quạ (Cán nhựa đen) 84-024J
  MS: TV-8402-0753
  Tên:Kìm mỏ quạ (Cán nhựa đen) 84-024J
  Giá: 165,000
  TV-8402-0753
  Stanley / Mỹ
  250 (10")
  165,000, 165,000 VND/Cái
 • Kìm mỏ quạ 84-110
  Kìm mỏ quạ 84-110
  MS: TV-8411-0769
  Tên:Kìm mỏ quạ 84-110
  Giá: 158,000
  TV-8411-0769
  Stanley / Mỹ
  250mm (10")
  158,000, 158,000 VND/Cái
 • Kìm mỏ quạ 84-111
  Kìm mỏ quạ 84-111
  MS: TV-8411-0770
  Tên:Kìm mỏ quạ 84-111
  Giá: 210,000
  TV-8411-0770
  Stanley / Mỹ
  300mm (12")
  210,000, 210,000 VND/Cái
 • Kìm mỏ quạ 84-294
  Kìm mỏ quạ 84-294
  MS: TV-8429-0784
  Tên:Kìm mỏ quạ 84-294
  Giá: 235,000
  TV-8429-0784
  Stanley / Mỹ
  250 (10")
  235,000, 235,000 VND/Cái
 • Kìm mỏ quạ 84-242
  Kìm mỏ quạ 84-242
  MS: TV-8424-0974
  Tên:Kìm mỏ quạ 84-242
  Giá: Call
  TV-8424-0974
  Sellery / Mỹ
  250mm (10")
  0, Call VND/Cái
 • Kìm mỏ quạ 84-243
  Kìm mỏ quạ 84-243
  MS: TV-8424-0975
  Tên:Kìm mỏ quạ 84-243
  Giá: Call
  TV-8424-0975
  Sellery / Mỹ
  300mm (12")
  0, Call VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm