Sản phẩm

Tìm kiếm

Kìm nhọn

 • Kìm nhọn Nhật cao cấp, có răng cưa AK-8018
  Kìm nhọn Nhật cao cấp, có răng cưa AK-8018
  MS: TV-AK80-4879
  Tên:Kìm nhọn Nhật cao cấp, có răng cưa AK-8018
  Giá: 128,000
  TV-AK80-4879
  Asaki / Trung Quốc
  6'
  128,000, 128,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn Nhật cao cấp AK-8012
  Kìm nhọn Nhật cao cấp AK-8012
  MS: TV-AK80-4880
  Tên:Kìm nhọn Nhật cao cấp AK-8012
  Giá: 120,000
  TV-AK80-4880
  Asaki / Trung Quốc
  6'
  120,000, 120,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn Nhật AK-303
  Kìm nhọn Nhật AK-303
  MS: TV-AK30-4881
  Tên:Kìm nhọn Nhật AK-303
  Giá: 70,000
  TV-AK30-4881
  Asaki / Trung Quốc
  6"
  70,000, 70,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn Mỹ, cán đen AK-8048
  Kìm nhọn Mỹ, cán đen AK-8048
  MS: TV-AK80-4882
  Tên:Kìm nhọn Mỹ, cán đen AK-8048
  Giá: 52,000
  TV-AK80-4882
  Asaki / Trung Quốc
  6'
  52,000, 52,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn Mỹ, cán đen AK-8050
  Kìm nhọn Mỹ, cán đen AK-8050
  MS: TV-AK80-4883
  Tên:Kìm nhọn Mỹ, cán đen AK-8050
  Giá: 67,000
  TV-AK80-4883
  Asaki / Trung Quốc
  8'
  67,000, 67,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn Mỹ cao cấp AK-8036
  Kìm nhọn Mỹ cao cấp AK-8036
  MS: TV-AK80-4884
  Tên:Kìm nhọn Mỹ cao cấp AK-8036
  Giá: 59,000
  TV-AK80-4884
  Asaki / Trung Quốc
  6'
  59,000, 59,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn Mỹ cao cấp AK-8038
  Kìm nhọn Mỹ cao cấp AK-8038
  MS: TV-AK80-4885
  Tên:Kìm nhọn Mỹ cao cấp AK-8038
  Giá: 78,000
  TV-AK80-4885
  Asaki / Trung Quốc
  8'
  78,000, 78,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn Mỹ AK-307
  Kìm nhọn Mỹ AK-307
  MS: TV-AK30-4886
  Tên:Kìm nhọn Mỹ AK-307
  Giá: 57,000
  TV-AK30-4886
  Asaki / Trung Quốc
  6"
  57,000, 57,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn mini tự bung, mỏ vuông lớn AK-8297
  Kìm nhọn mini tự bung, mỏ vuông lớn AK-8297
  MS: TV-AK82-4887
  Tên:Kìm nhọn mini tự bung, mỏ vuông lớn AK-8297
  Giá: 35,000
  TV-AK82-4887
  Asaki / Trung Quốc
  5'
  35,000, 35,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn mini tự bung, mỏ vuông AK-8296
  Kìm nhọn mini tự bung, mỏ vuông AK-8296
  MS: TV-AK82-4888
  Tên:Kìm nhọn mini tự bung, mỏ vuông AK-8296
  Giá: 35,000
  TV-AK82-4888
  Asaki / Trung Quốc
  5'
  35,000, 35,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn mini tự bung, mỏ dài AK-8295
  Kìm nhọn mini tự bung, mỏ dài AK-8295
  MS: TV-AK82-4889
  Tên:Kìm nhọn mini tự bung, mỏ dài AK-8295
  Giá: 35,000
  TV-AK82-4889
  Asaki / Trung Quốc
  5'
  35,000, 35,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn mini tự bung (không có răng trong) AK-8294
  Kìm nhọn mini tự bung (không có răng trong) AK-8294
  MS: TV-AK82-4890
  Tên:Kìm nhọn mini tự bung (không có răng trong) AK-8294
  Giá: 35,000
  TV-AK82-4890
  Asaki / Trung Quốc
  5'
  35,000, 35,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn mini tự bung (có răng trong) AK-8293
  Kìm nhọn mini tự bung (có răng trong) AK-8293
  MS: TV-AK82-4891
  Tên:Kìm nhọn mini tự bung (có răng trong) AK-8293
  Giá: 35,000
  TV-AK82-4891
  Asaki / Trung Quốc
  5'
  35,000, 35,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn mini AK-313
  Kìm nhọn mini AK-313
  MS: TV-AK31-4892
  Tên:Kìm nhọn mini AK-313
  Giá: 33,000
  TV-AK31-4892
  Asaki / Trung Quốc
  5"
  33,000, 33,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn Đức cao cấp AK-8003
  Kìm nhọn Đức cao cấp AK-8003
  MS: TV-AK80-4893
  Tên:Kìm nhọn Đức cao cấp AK-8003
  Giá: 162,000
  TV-AK80-4893
  Asaki / Trung Quốc
  6'
  162,000, 162,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn Đức cao cấp AK-8005
  Kìm nhọn Đức cao cấp AK-8005
  MS: TV-AK80-4894
  Tên:Kìm nhọn Đức cao cấp AK-8005
  Giá: 186,000
  TV-AK80-4894
  Asaki / Trung Quốc
  8'
  186,000, 186,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn Đức AK-8024
  Kìm nhọn Đức AK-8024
  MS: TV-AK80-4895
  Tên:Kìm nhọn Đức AK-8024
  Giá: 68,000
  TV-AK80-4895
  Asaki / Trung Quốc
  6'
  68,000, 68,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn Đức AK-8026
  Kìm nhọn Đức AK-8026
  MS: TV-AK80-4896
  Tên:Kìm nhọn Đức AK-8026
  Giá: 84,000
  TV-AK80-4896
  Asaki / Trung Quốc
  8'
  84,000, 84,000 VND/Cái
 • Kìm mỏ nhọn bằng mini (mỏ dẹp) WNS105F
  Kìm mỏ nhọn bằng mini (mỏ dẹp) WNS105F
  MS: TV-WNS1-3839
  Tên:Kìm mỏ nhọn bằng mini (mỏ dẹp) WNS105F
  Giá: 30,000
  TV-WNS1-3839
  Wynns / Trung Quốc
  mini mỏ dẹp
  30,000, 30,000 VND/Cái
 • Kìm nhọn 5" có răng WNS105N
  Kìm nhọn 5" có răng WNS105N
  MS: TV-WNS1-3845
  Tên:Kìm nhọn 5" có răng WNS105N
  Giá: 30,000
  TV-WNS1-3845
  Wynns / Trung Quốc
  5" có răng
  30,000, 30,000 VND/Cái
Total: 43
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm