Sản phẩm

Tìm kiếm

Kìm phe

 • Kìm phe thẳng mở ra AK-8328
  Kìm phe thẳng mở ra AK-8328
  MS: TV-AK83-4866
  Tên:Kìm phe thẳng mở ra AK-8328
  Giá: 55,000
  TV-AK83-4866
  Asaki / Trung Quốc
  7"
  55,000, 55,000 VND/Cái
 • Kìm phe thẳng mở ra AK-8330
  Kìm phe thẳng mở ra AK-8330
  MS: TV-AK83-4867
  Tên:Kìm phe thẳng mở ra AK-8330
  Giá: 103,000
  TV-AK83-4867
  Asaki / Trung Quốc
  9'
  103,000, 103,000 VND/Cái
 • Kìm phe thẳng mở ra AK-8331
  Kìm phe thẳng mở ra AK-8331
  MS: TV-AK83-4868
  Tên:Kìm phe thẳng mở ra AK-8331
  Giá: 186,000
  TV-AK83-4868
  Asaki / Trung Quốc
  13'
  186,000, 186,000 VND/Cái
 • Kìm phe thẳng bóp vào AK-8342
  Kìm phe thẳng bóp vào AK-8342
  MS: TV-AK83-4869
  Tên:Kìm phe thẳng bóp vào AK-8342
  Giá: 55,000
  TV-AK83-4869
  Asaki / Trung Quốc
  7"
  55,000, 55,000 VND/Cái
 • Kìm phe thẳng bóp vào AK-8344
  Kìm phe thẳng bóp vào AK-8344
  MS: TV-AK83-4870
  Tên:Kìm phe thẳng bóp vào AK-8344
  Giá: 103,000
  TV-AK83-4870
  Asaki / Trung Quốc
  9'
  103,000, 103,000 VND/Cái
 • Kìm phe thẳng bóp vào AK-8345
  Kìm phe thẳng bóp vào AK-8345
  MS: TV-AK83-4871
  Tên:Kìm phe thẳng bóp vào AK-8345
  Giá: 186,000
  TV-AK83-4871
  Asaki / Trung Quốc
  13'
  186,000, 186,000 VND/Cái
 • Kìm phe cong mở ra AK-8335
  Kìm phe cong mở ra AK-8335
  MS: TV-AK83-4872
  Tên:Kìm phe cong mở ra AK-8335
  Giá: 55,000
  TV-AK83-4872
  Asaki / Trung Quốc
  7"
  55,000, 55,000 VND/Cái
 • Kìm phe cong mở ra AK-8337
  Kìm phe cong mở ra AK-8337
  MS: TV-AK83-4873
  Tên:Kìm phe cong mở ra AK-8337
  Giá: 103,000
  TV-AK83-4873
  Asaki / Trung Quốc
  9'
  103,000, 103,000 VND/Cái
 • Kìm phe cong mở ra AK-8338
  Kìm phe cong mở ra AK-8338
  MS: TV-AK83-4874
  Tên:Kìm phe cong mở ra AK-8338
  Giá: 186,000
  TV-AK83-4874
  Asaki / Trung Quốc
  13'
  186,000, 186,000 VND/Cái
 • Kìm phe cong bóp vào AK-8349
  Kìm phe cong bóp vào AK-8349
  MS: TV-AK83-4875
  Tên:Kìm phe cong bóp vào AK-8349
  Giá: 55,000
  TV-AK83-4875
  Asaki / Trung Quốc
  7"
  55,000, 55,000 VND/Cái
 • Kìm phe cong bóp vào AK-8351
  Kìm phe cong bóp vào AK-8351
  MS: TV-AK83-4876
  Tên:Kìm phe cong bóp vào AK-8351
  Giá: 103,000
  TV-AK83-4876
  Asaki / Trung Quốc
  9'
  103,000, 103,000 VND/Cái
 • Kìm phe cong bóp vào AK-8352
  Kìm phe cong bóp vào AK-8352
  MS: TV-AK83-4877
  Tên:Kìm phe cong bóp vào AK-8352
  Giá: 186,000
  TV-AK83-4877
  Asaki / Trung Quốc
  13'
  186,000, 186,000 VND/Cái
 • Kìm phe 4 trong 1 AK-7020
  Kìm phe 4 trong 1 AK-7020
  MS: TV-AK70-4878
  Tên:Kìm phe 4 trong 1 AK-7020
  Giá: 68,000
  TV-AK70-4878
  Asaki / Trung Quốc
  68,000, 68,000 VND/Cái
 • Kìm phe cong ra 7" ( Loại I ) WSB175
  Kìm phe cong ra 7" ( Loại I ) WSB175
  MS: TV-WSB1-3856
  Tên:Kìm phe cong ra 7" ( Loại I ) WSB175
  Giá: 58,000
  TV-WSB1-3856
  Wynns / Trung Quốc
  7" loại 1
  58,000, 58,000 VND/Cái
 • Kìm phe cong vô 7" ( Loại I ) WHB175
  Kìm phe cong vô 7" ( Loại I ) WHB175
  MS: TV-WHB1-3857
  Tên:Kìm phe cong vô 7" ( Loại I ) WHB175
  Giá: 58,000
  TV-WHB1-3857
  Wynns / Trung Quốc
  7" loại 1
  58,000, 58,000 VND/Cái
 • Kìm phe thẳng ra 7" ( Loại I ) WSS175
  Kìm phe thẳng ra 7" ( Loại I ) WSS175
  MS: TV-WSS1-3858
  Tên:Kìm phe thẳng ra 7" ( Loại I ) WSS175
  Giá: 58,000
  TV-WSS1-3858
  Wynns / Trung Quốc
  7" loại 1
  58,000, 58,000 VND/Cái
 • Kìm phe thẳng vô 7" ( Loại I ) WHS175
  Kìm phe thẳng vô 7" ( Loại I ) WHS175
  MS: TV-WHS1-3859
  Tên:Kìm phe thẳng vô 7" ( Loại I ) WHS175
  Giá: 58,000
  TV-WHS1-3859
  Wynns / Trung Quốc
  7" loại 1
  58,000, 58,000 VND/Cái
 • Kìm phe tròn Mini 5" ( Kìm đũa ) WNS218L
  Kìm phe tròn Mini 5" ( Kìm đũa ) WNS218L
  MS: TV-WNS2-3860
  Tên:Kìm phe tròn Mini 5" ( Kìm đũa ) WNS218L
  Giá: 30,000
  TV-WNS2-3860
  Wynns / Trung Quốc
  5"
  30,000, 30,000 VND/Cái
 • Kìm phe ( Loại II ) cong ra Wynns 7" WSB175B
  Kìm phe ( Loại II ) cong ra Wynns 7" WSB175B
  MS: TV-WSB1-3861
  Tên:Kìm phe ( Loại II ) cong ra Wynns 7" WSB175B
  Giá: 49,000
  TV-WSB1-3861
  Wynns / Trung Quốc
  7" loại 2
  49,000, 49,000 VND/Cái
 • Kìm phe ( Loại II ) cong Vô Wynns 7" WHB175B
  Kìm phe ( Loại II ) cong Vô Wynns 7" WHB175B
  MS: TV-WHB1-3862
  Tên:Kìm phe ( Loại II ) cong Vô Wynns 7" WHB175B
  Giá: 49,000
  TV-WHB1-3862
  Wynns / Trung Quốc
  7" loại 2
  49,000, 49,000 VND/Cái
Total: 39
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm