Sản phẩm

Tìm kiếm

Kìm tuốt dây

 • Kìm tuốt dây điện -TOP
  Kìm tuốt dây điện -TOP
  MS: TV-7054
  Tên:Kìm tuốt dây điện -TOP
  Giá: 150,000
  TV-7054
  Top / Đài Loan
  0.8mm-2.6mm
  0, 150,000 VND/Cái
 • Kềm tước dây tự động đa năng cao cấp AK-339
  Kềm tước dây tự động đa năng cao cấp AK-339
  MS: TV-AK33-5008
  Tên:Kềm tước dây tự động đa năng cao cấp AK-339
  Giá: 235,000
  TV-AK33-5008
  Asaki / Trung Quốc
  8"
  235,000, 235,000 VND/Cái
 • Kềm tước dây tự động đa năng AK-338
  Kềm tước dây tự động đa năng AK-338
  MS: TV-AK33-5009
  Tên:Kềm tước dây tự động đa năng AK-338
  Giá: 194,000
  TV-AK33-5009
  Asaki / Trung Quốc
  8"
  194,000, 194,000 VND/Cái
 • Kềm tước dây tự động AK-340
  Kềm tước dây tự động AK-340
  MS: TV-AK34-5010
  Tên:Kềm tước dây tự động AK-340
  Giá: 123,000
  TV-AK34-5010
  Asaki / Trung Quốc
  123,000, 123,000 VND/Cái
 • Kềm tước dây mỏ ngang AK-7021
  Kềm tước dây mỏ ngang AK-7021
  MS: TV-AK70-5011
  Tên:Kềm tước dây mỏ ngang AK-7021
  Giá: 83,000
  TV-AK70-5011
  Asaki / Trung Quốc
  83,000, 83,000 VND/Cái
 • Kềm tước dây có lò xo tự bung AK-341
  Kềm tước dây có lò xo tự bung AK-341
  MS: TV-AK34-5012
  Tên:Kềm tước dây có lò xo tự bung AK-341
  Giá: 64,000
  TV-AK34-5012
  Asaki / Trung Quốc
  6"
  64,000, 64,000 VND/Cái
 • Kìm cắt vỏ dây điện có tuốt 1.6 ly W0249
  Kìm cắt vỏ dây điện có tuốt 1.6 ly W0249
  MS: TV-W024-3821
  Tên:Kìm cắt vỏ dây điện có tuốt 1.6 ly W0249
  Giá: 80,000
  TV-W024-3821
  Wynns / Trung Quốc
  1,6 ly
  80,000, 80,000 VND/Cái
 • Kìm tuốc dây ABC Wynns WNO3000B
  Kìm tuốc dây ABC Wynns WNO3000B
  MS: TV-WNO3-3870
  Tên:Kìm tuốc dây ABC Wynns WNO3000B
  Giá: 140,000
  TV-WNO3-3870
  Wynns / Trung Quốc
  170mm
  140,000, 140,000 VND/Cái
 • Kìm tuốc dây đa năng 220mm WS2103
  Kìm tuốc dây đa năng 220mm WS2103
  MS: TV-WS21-3871
  Tên:Kìm tuốc dây đa năng 220mm WS2103
  Giá: 85,000
  TV-WS21-3871
  Wynns / Trung Quốc
  220mm
  85,000, 85,000 VND/Cái
 • Kìm tuốc dây dẹp cán xanh đen Wynns WS0246
  Kìm tuốc dây dẹp cán xanh đen Wynns WS0246
  MS: TV-WS02-3872
  Tên:Kìm tuốc dây dẹp cán xanh đen Wynns WS0246
  Giá: 77,000
  TV-WS02-3872
  Wynns / Trung Quốc
  xanh đen
  77,000, 77,000 VND/Cái
 • Kìm tuốc dây dẹp cán xanh Wynns WS5021
  Kìm tuốc dây dẹp cán xanh Wynns WS5021
  MS: TV-WS50-3873
  Tên:Kìm tuốc dây dẹp cán xanh Wynns WS5021
  Giá: 135,000
  TV-WS50-3873
  Wynns / Trung Quốc
  xanh
  135,000, 135,000 VND/Cái
 • Kìm tuốc dây mỏ quạ 170mm W01A
  Kìm tuốc dây mỏ quạ 170mm W01A
  MS: TV-W01A-3874
  Tên:Kìm tuốc dây mỏ quạ 170mm W01A
  Giá: 118,000
  TV-W01A-3874
  Wynns / Trung Quốc
  170mm
  118,000, 118,000 VND/Cái
 • Kìm tuốt dây điện lực 205mm W0475
  Kìm tuốt dây điện lực 205mm W0475
  MS: TV-W047-3875
  Tên:Kìm tuốt dây điện lực 205mm W0475
  Giá: 199,000
  TV-W047-3875
  Wynns / Trung Quốc
  205mm
  199,000, 199,000 VND/Cái
 • Kìm tuốt dây 84-214
  Kìm tuốt dây 84-214
  MS: TV-8421-0777
  Tên:Kìm tuốt dây 84-214
  Giá: 100,000
  TV-8421-0777
  Stanley / Mỹ
  Cắt tuốt 20 loại dây
  100,000, 100,000 VND/Cái
 • Kìm tuốt dây 88-560
  Kìm tuốt dây 88-560
  MS: TV-8856-0979
  Tên:Kìm tuốt dây 88-560
  Giá: Call
  TV-8856-0979
  Sellery / Mỹ
  0.8,1.0,1.3,1.6,2.0,2.6mm
  0, Call VND/Cái
 • Kìm tuốt dây 88-980
  Kìm tuốt dây 88-980
  MS: TV-8898-0990
  Tên:Kìm tuốt dây 88-980
  Giá: Call
  TV-8898-0990
  Sellery / Mỹ
  5mm
  0, Call VND/Bộ
 • Kìm tuốt dây 88-990
  Kìm tuốt dây 88-990
  MS: TV-8899-0991
  Tên:Kìm tuốt dây 88-990
  Giá: Call
  TV-8899-0991
  Sellery / Mỹ
  1.0-3.2mm
  0, Call VND/Cái
 • Kìm tuốt dây 88-991
  Kìm tuốt dây 88-991
  MS: TV-8899-0992
  Tên:Kìm tuốt dây 88-991
  Giá: 480,000
  TV-8899-0992
  Sellery / Mỹ
  0.5-2.0mm
  480,000, 480,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm