Sản phẩm

Tìm kiếm

Máy búa & đục bê tông

 • Mũi đục bê tông cán nhựa cam
  Mũi đục bê tông cán nhựa cam
  MS: TV--5097
  Tên:Mũi đục bê tông cán nhựa cam
  Giá: Call
  TV--5097
  Top / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Máy đục bê tông CB-35
  Máy đục bê tông CB-35
  MS: TV-CB35-2591
  Tên:Máy đục bê tông CB-35
  Giá: 20,428,000
  TV-CB35-2591
  Kawasaki / Nhật bản
  660 x 106 x 360 mm
  20,428,000, 20,428,000 VND/Cái
 • Máy búa hơi AA-30S
  Máy búa hơi AA-30S
  MS: TV-AA30-1570
  Tên:Máy búa hơi AA-30S
  Giá: 8,750,000
  TV-AA30-1570
  Kawasaki / Nhật bản
  28mm/2,200bpm/6.2kg
  8,750,000, 8,750,000 VND/Cái
 • Đục bê tông CB-10
  Đục bê tông CB-10
  MS: TV-CB10-1571
  Tên:Đục bê tông CB-10
  Giá: 11,678,000
  TV-CB10-1571
  Kawasaki / Nhật bản
  35mm/1,700bpm/13kg
  11,678,000, 11,678,000 VND/Máy
 • Máy đục bê tông CB-20
  Máy đục bê tông CB-20
  MS: TV-CB20-1572
  Tên:Máy đục bê tông CB-20
  Giá: 14,107,000
  TV-CB20-1572
  Kawasaki / Nhật bản
  40mm/1,000bpm/21kg
  14,107,000, 14,107,000 VND/Máy
 • Máy đục bê tông CB-30
  Máy đục bê tông CB-30
  MS: TV-CB30-1668
  Tên:Máy đục bê tông CB-30
  Giá: 15,892,000
  TV-CB30-1668
  Kawasaki / Nhật bản
  45mm/850 bpm/39kg
  15,892,000, 15,892,000 VND/Cái
 • Máy đầm cát KPT-1
  Máy đầm cát KPT-1
  MS: TV-KPT1-1669
  Tên:Máy đầm cát KPT-1
  Giá: 6,107,000
  TV-KPT1-1669
  Kawasaki / Nhật bản
  18mm/1,800 bpm/2.0 kg
  6,107,000, 6,107,000 VND/Máy
 • Máy đầm cát KPT-7
  Máy đầm cát KPT-7
  MS: TV-KPT7-1670
  Tên:Máy đầm cát KPT-7
  Giá: 27,558,000
  TV-KPT7-1670
  Kawasaki / Nhật bản
  42mm/600bpm/16kg
  22,965,000, 27,558,000 VND/Máy
 • Búa hơi KPT-52
  Búa hơi KPT-52
  MS: TV-KPT5-1682
  Tên:Búa hơi KPT-52
  Giá: 1,430,000
  TV-KPT5-1682
  Kawasaki / Nhật bản
  19mm/3,000bpm/1.65kg
  1,430,000, 1,430,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm