Sản phẩm

Tìm kiếm

Máy chà nhám

 • Máy chà nhám tròn 5" -TOP
  Máy chà nhám tròn 5" -TOP
  MS: TV-7057
  Tên:Máy chà nhám tròn 5" -TOP
  Giá: 1,450,000
  TV-7057
  Top / Đài Loan
  0, 1,450,000 VND/Cái
 • máy chà nhám tròn -CASAR 5"
  máy chà nhám tròn -CASAR 5"
  MS: TV-5030
  Tên:máy chà nhám tròn -CASAR 5"
  Giá: 456,000
  TV-5030
  CASAR / Đài Loan
  0, 456,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-34S
  Máy chà nhám KPT-34S
  MS: TV-KPT3-2608
  Tên:Máy chà nhám KPT-34S
  Giá: 4,500,000
  TV-KPT3-2608
  Kawasaki / Nhật bản
  192 x 200 x 172mm
  4,500,000, 4,500,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-38S
  Máy chà nhám KPT-38S
  MS: TV-KPT3-2609
  Tên:Máy chà nhám KPT-38S
  Giá: 4,285,000
  TV-KPT3-2609
  Kawasaki / Nhật bản
  406 x 243 x 98mm
  4,285,000, 4,285,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-46SX
  Máy chà nhám KPT-46SX
  MS: TV-KPT4-2611
  Tên:Máy chà nhám KPT-46SX
  Giá: 1,464,000
  TV-KPT4-2611
  Kawasaki / Nhật bản
  124 x 43 x 155mm
  1,464,000, 1,464,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-96
  Máy chà nhám KPT-96
  MS: TV-KPT9-2615
  Tên:Máy chà nhám KPT-96
  Giá: 7,178,000
  TV-KPT9-2615
  Kawasaki / Nhật bản
  293 x 93 x 118mm
  7,178,000, 7,178,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-97
  Máy chà nhám KPT-97
  MS: TV-KPT9-2616
  Tên:Máy chà nhám KPT-97
  Giá: 7,500,000
  TV-KPT9-2616
  Kawasaki / Nhật bản
  293 x 112 x 118mm
  7,500,000, 7,500,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-99
  Máy chà nhám KPT-99
  MS: TV-KPT9-2617
  Tên:Máy chà nhám KPT-99
  Giá: 6,821,000
  TV-KPT9-2617
  Kawasaki / Nhật bản
  242 x 123 x 122mm
  6,821,000, 6,821,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-99L
  Máy chà nhám KPT-99L
  MS: TV-KPT9-2618
  Tên:Máy chà nhám KPT-99L
  Giá: 6,821,000
  TV-KPT9-2618
  Kawasaki / Nhật bản
  254 x 148 x 122mm
  6,821,000, 6,821,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-160DA
  Máy chà nhám KPT-160DA
  MS: TV-KPT1-2619
  Tên:Máy chà nhám KPT-160DA
  Giá: 4,750,000
  TV-KPT1-2619
  Kawasaki / Nhật bản
  240 x 123 x 119mm
  4,750,000, 4,750,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-160DAF
  Máy chà nhám KPT-160DAF
  MS: TV-KPT1-2620
  Tên:Máy chà nhám KPT-160DAF
  Giá: 6,035,000
  TV-KPT1-2620
  Kawasaki / Nhật bản
  253 x 148 x 119mm
  6,035,000, 6,035,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-162DA
  Máy chà nhám KPT-162DA
  MS: TV-KPT1-2621
  Tên:Máy chà nhám KPT-162DA
  Giá: 5,178,000
  TV-KPT1-2621
  Kawasaki / Nhật bản
  240 x 123 x 106mm
  5,178,000, 5,178,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-165DA-V2
  Máy chà nhám KPT-165DA-V2
  MS: TV-KPT1-2622
  Tên:Máy chà nhám KPT-165DA-V2
  Giá: 3,928,000
  TV-KPT1-2622
  Kawasaki / Nhật bản
  208 x 72 x 95mm
  3,928,000, 3,928,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-166DA
  Máy chà nhám KPT-166DA
  MS: TV-KPT1-2623
  Tên:Máy chà nhám KPT-166DA
  Giá: 4,715,000
  TV-KPT1-2623
  Kawasaki / Nhật bản
  158 x 123 x 90mm
  4,715,000, 4,715,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-166DAF
  Máy chà nhám KPT-166DAF
  MS: TV-KPT1-2624
  Tên:Máy chà nhám KPT-166DAF
  Giá: 5,357,000
  TV-KPT1-2624
  Kawasaki / Nhật bản
  171 x 148 x 90mm
  5,357,000, 5,357,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-170
  Máy chà nhám KPT-170
  MS: TV-KPT1-2625
  Tên:Máy chà nhám KPT-170
  Giá: 4,430,000
  TV-KPT1-2625
  Kawasaki / Nhật bản
  149 x 71 x 73mm
  4,430,000, 4,430,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-170F
  Máy chà nhám KPT-170F
  MS: TV-KPT1-2626
  Tên:Máy chà nhám KPT-170F
  Giá: 5,071,000
  TV-KPT1-2626
  Kawasaki / Nhật bản
  149 x 71 x 73mm
  5,071,000, 5,071,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-170L
  Máy chà nhám KPT-170L
  MS: TV-KPT1-2627
  Tên:Máy chà nhám KPT-170L
  Giá: 4,500,000
  TV-KPT1-2627
  Kawasaki / Nhật bản
  175 x 71 x 73mm
  4,500,000, 4,500,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-173
  Máy chà nhám KPT-173
  MS: TV-KPT1-2628
  Tên:Máy chà nhám KPT-173
  Giá: 4,571,000
  TV-KPT1-2628
  Kawasaki / Nhật bản
  200 x 93 x 180mm
  4,571,000, 4,571,000 VND/Cái
 • Máy chà nhám KPT-225DA
  Máy chà nhám KPT-225DA
  MS: TV-KPT2-2632
  Tên:Máy chà nhám KPT-225DA
  Giá: 6,000,000
  TV-KPT2-2632
  Kawasaki / Nhật bản
  278 x 148 x 122mm
  6,000,000, 6,000,000 VND/Cái
Total: 39
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm