Sản phẩm

Tìm kiếm

Máy cưa lọng

 • Máy cưa lọng 4170
  Máy cưa lọng 4170
  MS: TV-4170-2223
  Tên:Máy cưa lọng 4170
  Giá: Call
  TV-4170-2223
  Skill / P.R.C
  400W- 0-3.000v/p
  0, Call VND/Cái
 • Máy cưa lọng Fein ASte 649-1
  Máy cưa lọng Fein ASte 649-1
  MS: TV-6491-2570
  Tên:Máy cưa lọng Fein ASte 649-1
  Giá: Call
  TV-6491-2570
  Fein / Đức
  26mm/750W/5.5kg
  0, Call VND/Cái
 • Máy cưa lọng với bộ biến tốc điện tử Fein ASte 638
  Máy cưa lọng với bộ biến tốc điện tử Fein ASte 638
  MS: TV-638-2573
  Tên:Máy cưa lọng với bộ biến tốc điện tử Fein ASte 638
  Giá: Call
  TV-638-2573
  Fein / Đức
  20mm/450W/2.2kg
  0, Call VND/Cái
 • Máy cưa lọng CJ110MV
  Máy cưa lọng CJ110MV
  MS: TV-CJ11-1454
  Tên:Máy cưa lọng CJ110MV
  Giá: 3,000,000
  TV-CJ11-1454
  Hitachi / Trung Quốc
  110mm - 720W
  3,000,000, 3,000,000 VND/Máy
 • Máy cưa lọng FCJ65V3
  Máy cưa lọng FCJ65V3
  MS: TV-FCJ6-1459
  Tên:Máy cưa lọng FCJ65V3
  Giá: 1,450,000
  TV-FCJ6-1459
  Hitachi / Trung Quốc
  65mm - 400W
  1,450,000, 1,450,000 VND/Máy
 • 701W Máy cưa lọng DW331K
  701W Máy cưa lọng DW331K
  MS: TV-DW33-1876
  Tên:701W Máy cưa lọng DW331K
  Giá: Call
  TV-DW33-1876
  Dewalt / Trung Quốc
  701W
  0, Call VND/Cái
 • 550W Máy cưa lọng DW341K
  550W Máy cưa lọng DW341K
  MS: TV-DW34-1877
  Tên:550W Máy cưa lọng DW341K
  Giá: Call
  TV-DW34-1877
  Dewalt / Trung Quốc
  550W
  0, Call VND/Cái
 • Máy cưa lọng ST50 Pendix
  Máy cưa lọng ST50 Pendix
  MS: TV-ST50-0065
  Tên:Máy cưa lọng ST50 Pendix
  Giá: 1,940,000
  TV-ST50-0065
  Metabo / Đức
  50mm - 400W
  1,940,000, 1,940,000 VND/Máy
 • Máy cưa lọng STE70
  Máy cưa lọng STE70
  MS: TV-STE7-0066
  Tên:Máy cưa lọng STE70
  Giá: 2,970,000
  TV-STE7-0066
  Metabo / Đức
  70mm - 570W
  2,970,000, 2,970,000 VND/Máy
 • Máy cưa lọng STEB135
  Máy cưa lọng STEB135
  MS: TV-STEB-0067
  Tên:Máy cưa lọng STEB135
  Giá: 4,450,000
  TV-STEB-0067
  Metabo / Đức
  135mm - 1.010W
  4,450,000, 4,450,000 VND/Máy
 • Máy cưa lọng DW331
  Máy cưa lọng DW331
  MS: TV-DW33-0258
  Tên:Máy cưa lọng DW331
  Giá: 5,200,000
  TV-DW33-0258
  Dewalt / Trung Quốc
  10mm/135mm-710W
  5,200,000, 5,200,000 VND/Máy
 • Máy cưa lọng DW341
  Máy cưa lọng DW341
  MS: TV-DW34-0259
  Tên:Máy cưa lọng DW341
  Giá: 3,820,000
  TV-DW34-0259
  Dewalt / Trung Quốc
  550W
  3,820,000, 3,820,000 VND/Máy
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm