Sản phẩm

Tìm kiếm

Máy đục bê tông

 • Máy đục phá bê tông H41SC
  Máy đục phá bê tông H41SC
  MS: TV-H41S-1468
  Tên:Máy đục phá bê tông H41SC
  Giá: 6,230,000
  TV-H41S-1468
  Hitachi / Malaysia
  17mm - 1050W
  6,230,000, 6,230,000 VND/Máy
 • Máy đục phá bê tông PH65A
  Máy đục phá bê tông PH65A
  MS: TV-PH65-1471
  Tên:Máy đục phá bê tông PH65A
  Giá: 14,300,000
  TV-PH65-1471
  Hitachi / Malaysia
  30mm - 1240W
  14,300,000, 14,300,000 VND/Máy
 • Máy khoan KHE32
  Máy khoan KHE32
  MS: TV-KHE3-0054
  Tên:Máy khoan KHE32
  Giá: 9,510,000
  TV-KHE3-0054
  Metabo / Đức
  32mm - 900W
  9,510,000, 9,510,000 VND/Máy
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm