Sản phẩm

Tìm kiếm

Máy dùng Pin

 • Máy bắn vít dùng pin12V Fein ABS12
  Máy bắn vít dùng pin12V Fein ABS12
  MS: TV-ABS1-2571
  Tên:Máy bắn vít dùng pin12V Fein ABS12
  Giá: Call
  TV-ABS1-2571
  Fein / Đức
  Ø13-30mm/2.0kg/12V
  0, Call VND/Cái
 • Máy vặn vít DS12DVF3 dùng Pin 12V
  Máy vặn vít DS12DVF3 dùng Pin 12V
  MS: TV-DS12-1474
  Tên:Máy vặn vít DS12DVF3 dùng Pin 12V
  Giá: 2,530,000
  TV-DS12-1474
  Hitachi / Malaysia
  10mm - 1,050/min
  2,530,000, 2,530,000 VND/Máy
 • Máy vặn vít DS14DVF3 dùng Pin 14,4V
  Máy vặn vít DS14DVF3 dùng Pin 14,4V
  MS: TV-DS14-1475
  Tên:Máy vặn vít DS14DVF3 dùng Pin 14,4V
  Giá: 2,650,000
  TV-DS14-1475
  Hitachi / Malaysia
  10mm - 1,200/min
  2,650,000, 2,650,000 VND/Máy
 • Máy cưa bằng pin ASE 18
  Máy cưa bằng pin ASE 18
  MS: TV-ASE1-0036
  Tên:Máy cưa bằng pin ASE 18
  Giá: 8,620,000
  TV-ASE1-0036
  Metabo / Đức
  27mm - 18V
  8,620,000, 8,620,000 VND/Máy
 • Máy khoan bê tông bằng pin BHA 18
  Máy khoan bê tông bằng pin BHA 18
  MS: TV-BHA1-0043
  Tên:Máy khoan bê tông bằng pin BHA 18
  Giá: 8,260,000
  TV-BHA1-0043
  Metabo / Đức
  18mm - 18V
  8,260,000, 8,260,000 VND/Máy
 • Máy bắt vít pin sạc Power Grip
  Máy bắt vít pin sạc Power Grip
  MS: TV-Grip-0059
  Tên:Máy bắt vít pin sạc Power Grip
  Giá: 1,600,000
  TV-Grip-0059
  Metabo / Đức
  4.8V - 1,25Ah
  1,600,000, 1,600,000 VND/Máy
 • Máy khoan SB660
  Máy khoan SB660
  MS: TV-SB66-0060
  Tên:Máy khoan SB660
  Giá: 2,300,000
  TV-SB66-0060
  Metabo / Đức
  16mm - 660W
  2,300,000, 2,300,000 VND/Máy
 • Máy khoan vặn Vít pin DC727KA
  Máy khoan vặn Vít pin DC727KA
  MS: TV-DC72-0254
  Tên:Máy khoan vặn Vít pin DC727KA
  Giá: 5,090,000
  TV-DC72-0254
  Dewalt / Trung Quốc
  10-25mm-240W
  5,090,000, 5,090,000 VND/Máy
 • Máy khoan, vặn Vít pin DC740KA
  Máy khoan, vặn Vít pin DC740KA
  MS: TV-DC74-0255
  Tên:Máy khoan, vặn Vít pin DC740KA
  Giá: 3,525,000
  TV-DC74-0255
  Dewalt / Trung Quốc
  10mm/22mm-190W
  3,525,000, 3,525,000 VND/Máy
 • Máy khoan, vặn Vít pin DC750KA
  Máy khoan, vặn Vít pin DC750KA
  MS: TV-DC75-0256
  Tên:Máy khoan, vặn Vít pin DC750KA
  Giá: 3,150,000
  TV-DC75-0256
  Dewalt / Trung Quốc
  10mm/22mm-170W
  3,150,000, 3,150,000 VND/Máy
 • Máy khoan, vặn Vít pin DC988K
  Máy khoan, vặn Vít pin DC988K
  MS: TV-DC98-0257
  Tên:Máy khoan, vặn Vít pin DC988K
  Giá: 8,230,000
  TV-DC98-0257
  Dewalt / Trung Quốc
  13mm-420W
  8,230,000, 8,230,000 VND/Máy
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm