Sản phẩm

Tìm kiếm

Máy hút bụi

 • Máy hút bụi 1200W Camry BF-575
  Máy hút bụi 1200W Camry BF-575
  MS: TV-BF57-4377
  Tên:Máy hút bụi 1200W Camry BF-575
  Giá: 2,437,500
  TV-BF57-4377
  Camry / Trung Quốc
  1200W/30L/220V
  2,437,500, 2,437,500 VND/Cái
 • Máy hút bụi 2000W Camry BF-580
  Máy hút bụi 2000W Camry BF-580
  MS: TV-BF58-4378
  Tên:Máy hút bụi 2000W Camry BF-580
  Giá: 4,125,000
  TV-BF58-4378
  Camry / Trung Quốc
  1200W/70L/220V
  4,125,000, 4,125,000 VND/Cái
 • Máy hút bụi 1000W Camry 15L BF-570
  Máy hút bụi 1000W Camry 15L BF-570
  MS: TV-BF57-4410
  Tên:Máy hút bụi 1000W Camry 15L BF-570
  Giá: 2,187,500
  TV-BF57-4410
  Camry / Trung Quốc
  1000W/220V
  2,187,500, 2,187,500 VND/Cái
 • Máy hút bụi 3000W Camry 80L BF-585-3
  Máy hút bụi 3000W Camry 80L BF-585-3
  MS: TV-BF58-4411
  Tên:Máy hút bụi 3000W Camry 80L BF-585-3
  Giá: 5,500,000
  TV-BF58-4411
  Camry / Trung Quốc
  3000W/220/80L
  5,500,000, 5,500,000 VND/Cái
 • Máy hút bụi khô không ồn 270I
  Máy hút bụi khô không ồn 270I
  MS: TV-270I-2396
  Tên:Máy hút bụi khô không ồn 270I
  Giá: Call
  TV-270I-2396
  Imec / Ý
  1300W - không ồn
  0, Call VND/Máy
 • Máy hút bụi khô và ướt 210-0550
  Máy hút bụi khô và ướt 210-0550
  MS: TV-2100-2397
  Tên:Máy hút bụi khô và ướt 210-0550
  Giá: Call
  TV-2100-2397
  Imec / Ý
  1100W - 15L
  0, Call VND/Máy
 • Máy hút bụi 3 chức năng khô, ướt và sofa FIORE 40C
  Máy hút bụi 3 chức năng khô, ướt và sofa FIORE 40C
  MS: TV-FIOR-2398
  Tên:Máy hút bụi 3 chức năng khô, ướt và sofa FIORE 40C
  Giá: Call
  TV-FIOR-2398
  Imec / Ý
  1400W - 40L
  0, Call VND/Máy
 • Máy hút bụi Khô và ướt SWD 1150i
  Máy hút bụi Khô và ướt SWD 1150i
  MS: TV-SWD1-2399
  Tên:Máy hút bụi Khô và ướt SWD 1150i
  Giá: Call
  TV-SWD1-2399
  Imec / Ý
  2200W - 75L
  0, Call VND/Máy
 • Máy hút bụi siêu bền NQS 350B-22
  Máy hút bụi siêu bền NQS 350B-22
  MS: TV-350B-1152
  Tên:Máy hút bụi siêu bền NQS 350B-22
  Giá: 9,300,000
  TV-350B-1152
  Numatic / Anh Quốc
  1200W
  9,300,000, 9,300,000 VND/Cái
 • Máy hút bụi siêu bền NRV 200-22
  Máy hút bụi siêu bền NRV 200-22
  MS: TV-NRV2-1153
  Tên:Máy hút bụi siêu bền NRV 200-22
  Giá: 6,200,000
  TV-NRV2-1153
  Numatic / Anh Quốc
  1200W
  6,200,000, 6,200,000 VND/Cái
 • Máy hút bụi công nghiệp đa dụng NTT2003-2
  Máy hút bụi công nghiệp đa dụng NTT2003-2
  MS: TV-NTT2-1154
  Tên:Máy hút bụi công nghiệp đa dụng NTT2003-2
  Giá: 28,900,000
  TV-NTT2-1154
  Numatic / Anh Quốc
  3600W
  28,900,000, 28,900,000 VND/Cái
 • Máy hút bụi công nghiệp đa dụng NVDQ 900-2
  Máy hút bụi công nghiệp đa dụng NVDQ 900-2
  MS: TV-NVDQ-1155
  Tên:Máy hút bụi công nghiệp đa dụng NVDQ 900-2
  Giá: 14,890,000
  TV-NVDQ-1155
  Numatic / Anh Quốc
  2400W
  14,890,000, 14,890,000 VND/Cái
 • Máy hút bụi siêu bền NVQ 470-22
  Máy hút bụi siêu bền NVQ 470-22
  MS: TV-NVQ4-1156
  Tên:Máy hút bụi siêu bền NVQ 470-22
  Giá: 7,890,000
  TV-NVQ4-1156
  Numatic / Anh Quốc
  1200W
  7,890,000, 7,890,000 VND/Cái
 • Máy hút bụi siêu bền RSV 130-1 KIT A30A
  Máy hút bụi siêu bền RSV 130-1 KIT A30A
  MS: TV-A30A-1157
  Tên:Máy hút bụi siêu bền RSV 130-1 KIT A30A
  Giá: 8,500,000
  TV-A30A-1157
  Numatic / Anh Quốc
  1100W-6L-6kg
  8,500,000, 8,500,000 VND/Cái
 • Máy hút bụi và nước WV 470-2
  Máy hút bụi và nước WV 470-2
  MS: TV-WV47-1160
  Tên:Máy hút bụi và nước WV 470-2
  Giá: 7,980,000
  TV-WV47-1160
  Numatic / Anh Quốc
  1200W
  7,980,000, 7,980,000 VND/Cái
 • Máy hút bụi D27900K
  Máy hút bụi D27900K
  MS: TV-D279-0248
  Tên:Máy hút bụi D27900K
  Giá: 1,970,000
  TV-D279-0248
  Dewalt / Trung Quốc
  1200W-4,020 lít/p
  1,970,000, 1,970,000 VND/Máy
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm