Sản phẩm

Tìm kiếm

Máy khoan

 • Máy khoan 13mm -TOP
  Máy khoan 13mm -TOP
  MS: TV-7060
  Tên:Máy khoan 13mm -TOP
  Giá: 1,540,000
  TV-7060
  Top / Đài Loan
  0, 1,540,000 VND/Cái
 • Máy khoan 10mm -TOP
  Máy khoan 10mm -TOP
  MS: TV-7059
  Tên:Máy khoan 10mm -TOP
  Giá: 956,000
  TV-7059
  Top / Đài Loan
  0, 956,000 VND/Cái
 • Máy khoan 10mm dạng thẳng -TOP
  Máy khoan 10mm dạng thẳng -TOP
  MS: TV-7058
  Tên:Máy khoan 10mm dạng thẳng -TOP
  Giá: 980,000
  TV-7058
  Top / Đài Loan
  0, 980,000 VND/Cái
 • Máy khoan 3/8" KPT-63D
  Máy khoan 3/8" KPT-63D
  MS: TV-KPT6-2614
  Tên:Máy khoan 3/8" KPT-63D
  Giá: 1,714,000
  TV-KPT6-2614
  Kawasaki / Nhật bản
  170 x 40 x 123 mm
  1,714,000, 1,714,000 VND/Cái
 • Máy khoan 1/2" KPT-1651
  Máy khoan 1/2" KPT-1651
  MS: TV-KPT1-2661
  Tên:Máy khoan 1/2" KPT-1651
  Giá: 3,571,000
  TV-KPT1-2661
  Kawasaki / Nhật bản
  225 x 151 x 135 mm
  3,571,000, 3,571,000 VND/Cái
 • Máy khoan KPT-68
  Máy khoan KPT-68
  MS: TV-KPT6-1021
  Tên:Máy khoan KPT-68
  Giá: 2,607,000
  TV-KPT6-1021
  Kawasaki / Nhật bản
  3/8"
  2,607,000, 2,607,000 VND/Cái
 • Máy khoan KPT-71
  Máy khoan KPT-71
  MS: TV-KPT7-1022
  Tên:Máy khoan KPT-71
  Giá: 3,572,000
  TV-KPT7-1022
  Kawasaki / Nhật bản
  1/2"
  3,572,000, 3,572,000 VND/Cái
 • Máy khoan 3/8" KPT-64ADR
  Máy khoan 3/8" KPT-64ADR
  MS: TV-KPT6-1686
  Tên:Máy khoan 3/8" KPT-64ADR
  Giá: 3,215,000
  TV-KPT6-1686
  Kawasaki / Nhật bản
  10mm/1,800rpm/0.98kg
  3,215,000, 3,215,000 VND/Máy
 • Máy khoan 1/2" KPT-66ADR
  Máy khoan 1/2" KPT-66ADR
  MS: TV-KPT6-1687
  Tên:Máy khoan 1/2" KPT-66ADR
  Giá: 4,035,000
  TV-KPT6-1687
  Kawasaki / Nhật bản
  13 mm/450 rpm/1.2 kg
  4,035,000, 4,035,000 VND/Máy
 • Máy khoan 3/8" KPT-74B
  Máy khoan 3/8" KPT-74B
  MS: TV-KPT7-1688
  Tên:Máy khoan 3/8" KPT-74B
  Giá: 2,357,000
  TV-KPT7-1688
  Kawasaki / Nhật bản
  10mm/3,800rpm/0.7kg
  2,357,000, 2,357,000 VND/Máy
 • Khoan 3/8" KPT-3860
  Khoan 3/8" KPT-3860
  MS: TV-KPT3-1715
  Tên:Khoan 3/8" KPT-3860
  Giá: 2,607,000
  TV-KPT3-1715
  Kawasaki / Nhật bản
  10mm/2.000rpm/0.95kg
  2,607,000, 2,607,000 VND/Máy
 • Máy khoan 1/2" KPT-3870
  Máy khoan 1/2" KPT-3870
  MS: TV-KPT3-1725
  Tên:Máy khoan 1/2" KPT-3870
  Giá: 3,572,000
  TV-KPT3-1725
  Kawasaki / Nhật bản
  13mm/380rpm/1.3kg
  3,572,000, 3,572,000 VND/Máy
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm