Sản phẩm

Tìm kiếm

Máy khoan

 • Máy khoan skill 6510
  Máy khoan skill 6510
  MS: TV-6510-2215
  Tên:Máy khoan skill 6510
  Giá: Call
  TV-6510-2215
  Skill / P.R.C
  450W- 0-3.000v/p
  0, Call VND/Cái
 • Máy khoan skill 6513
  Máy khoan skill 6513
  MS: TV-6513-2216
  Tên:Máy khoan skill 6513
  Giá: Call
  TV-6513-2216
  Skill / P.R.C
  550W- 0-3.000v/p
  0, Call VND/Cái
 • Máy cưa đĩa 6538
  Máy cưa đĩa 6538
  MS: TV-6538-2217
  Tên:Máy cưa đĩa 6538
  Giá: Call
  TV-6538-2217
  Skill / P.R.C
  300W- 0-4.5000v/p
  0, Call VND/Cái
 • Máy khoan tốc độ cao cỡ Fein ASke 636
  Máy khoan tốc độ cao cỡ Fein ASke 636
  MS: TV-636-2572
  Tên:Máy khoan tốc độ cao cỡ Fein ASke 636
  Giá: Call
  TV-636-2572
  Fein / Đức
  10mm/320W/1.25kg
  0, Call VND/Cái
 • Máy khoan tốc độ cao 6mm 200W ASy 630
  Máy khoan tốc độ cao 6mm 200W ASy 630
  MS: TV-630-2574
  Tên:Máy khoan tốc độ cao 6mm 200W ASy 630
  Giá: Call
  TV-630-2574
  Fein / Đức
  8mm/200W/0.9Kg
  0, Call VND/Cái
 • Máy khoan bắn vít góc 10mm Fein ASzxeu 636-1
  Máy khoan bắn vít góc 10mm Fein ASzxeu 636-1
  MS: TV-6361-2575
  Tên:Máy khoan bắn vít góc 10mm Fein ASzxeu 636-1
  Giá: Call
  TV-6361-2575
  Fein / Đức
  20mm/300mm/1.45Kg
  0, Call VND/Cái
 • Máy khoan búa 2 cấp tốc độ 16mm Fein DSeu 638
  Máy khoan búa 2 cấp tốc độ 16mm Fein DSeu 638
  MS: TV-DSeu-2579
  Tên:Máy khoan búa 2 cấp tốc độ 16mm Fein DSeu 638
  Giá: Call
  TV-DSeu-2579
  Fein / Đức
  13mm/450W/2.0Kg
  0, Call VND/Cái
 • Máy khoan D13VH
  Máy khoan D13VH
  MS: TV-D13V-1455
  Tên:Máy khoan D13VH
  Giá: 1,350,000
  TV-D13V-1455
  Hitachi / Trung Quốc
  13mm - 690W
  1,350,000, 1,350,000 VND/Máy
 • Máy khoan búa HITACHI DH22PG
  Máy khoan búa HITACHI DH22PG
  MS: TV-DH22-1456
  Tên:Máy khoan búa HITACHI DH22PG
  Giá: 2,210,000
  TV-DH22-1456
  Hitachi / Trung Quốc
  22mm - 620W
  2,210,000, 2,210,000 VND/Máy
 • Máy khoan búa DH38SS
  Máy khoan búa DH38SS
  MS: TV-DH38-1457
  Tên:Máy khoan búa DH38SS
  Giá: 7,000,000
  TV-DH38-1457
  Hitachi / Trung Quốc
  38mm - 950W
  7,000,000, 7,000,000 VND/Máy
 • Máy khoan động lực DV13VSS
  Máy khoan động lực DV13VSS
  MS: TV-DV13-1458
  Tên:Máy khoan động lực DV13VSS
  Giá: 1,210,000
  TV-DV13-1458
  Hitachi / Trung Quốc
  13mm - 550W
  1,210,000, 1,210,000 VND/Máy
 • Máy khoan động lực FDV16VB2
  Máy khoan động lực FDV16VB2
  MS: TV-DV16-1460
  Tên:Máy khoan động lực FDV16VB2
  Giá: 1,420,000
  TV-DV16-1460
  Hitachi / Trung Quốc
  16mm - 550W
  1,420,000, 1,420,000 VND/Máy
 • 22mm Máy khoan đầu gài 650W D25013K
  22mm Máy khoan đầu gài 650W D25013K
  MS: TV-D250-1867
  Tên:22mm Máy khoan đầu gài 650W D25013K
  Giá: Call
  TV-D250-1867
  Dewalt / Trung Quốc
  650W
  0, Call VND/Cái
 • 13mm Máy khoan búa quay 680W D25102K
  13mm Máy khoan búa quay 680W D25102K
  MS: TV-D251-1868
  Tên:13mm Máy khoan búa quay 680W D25102K
  Giá: Call
  TV-D251-1868
  Dewalt / Trung Quốc
  680W
  0, Call VND/Cái
 • 45mm Máy khoan búa 1300W D25701K
  45mm Máy khoan búa 1300W D25701K
  MS: TV-D257-1869
  Tên:45mm Máy khoan búa 1300W D25701K
  Giá: Call
  TV-D257-1869
  Dewalt / Trung Quốc
  650W
  0, Call VND/Cái
 • 13mm Máy khoan 650W DWD024
  13mm Máy khoan 650W DWD024
  MS: TV-DWD0-1887
  Tên:13mm Máy khoan 650W DWD024
  Giá: Call
  TV-DWD0-1887
  Dewalt / Trung Quốc
  650W
  0, Call VND/Cái
 • Máy khoan B560
  Máy khoan B560
  MS: TV-B560-0037
  Tên:Máy khoan B560
  Giá: 1,250,000
  TV-B560-0037
  Metabo / Đức
  10mm - 560W
  1,250,000, 1,250,000 VND/Máy
 • Máy khoan đảo chiều BE250R+L
  Máy khoan đảo chiều BE250R+L
  MS: TV-BE25-0038
  Tên:Máy khoan đảo chiều BE250R+L
  Giá: 1,860,000
  TV-BE25-0038
  Metabo / Đức
  6mm - 250W
  1,860,000, 1,860,000 VND/Thùng
 • Máy khoan BE560
  Máy khoan BE560
  MS: TV-BE56-0039
  Tên:Máy khoan BE560
  Giá: 1,290,000
  TV-BE56-0039
  Metabo / Đức
  10mm - 560W
  1,290,000, 1,290,000 VND/Thùng
 • Máy khoan đảo chiều BE622S-R+L
  Máy khoan đảo chiều BE622S-R+L
  MS: TV-BE62-0040
  Tên:Máy khoan đảo chiều BE622S-R+L
  Giá: 5,400,000
  TV-BE62-0040
  Metabo / Đức
  16mm - 620W
  5,400,000, 5,400,000 VND/Máy
Total: 38
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm