Sản phẩm

Tìm kiếm

Máy mài bàn

 • Máy mài bàn 2 đá - MQD3215 AS-002
  Máy mài bàn 2 đá - MQD3215 AS-002
  MS: TV-AS00-4787
  Tên:Máy mài bàn 2 đá - MQD3215 AS-002
  Giá: 806,000
  TV-AS00-4787
  Asaki / Trung Quốc
  f150 x 16 x 12.7
  806,000, 806,000 VND/Cái
 • Máy mài bàn 2 đá - MQD3213 AS-001
  Máy mài bàn 2 đá - MQD3213 AS-001
  MS: TV-AS00-4788
  Tên:Máy mài bàn 2 đá - MQD3213 AS-001
  Giá: 802,000
  TV-AS00-4788
  Asaki / Trung Quốc
  f125x16 x12.7
  802,000, 802,000 VND/Cái
 • Máy mài bàn 2 đá - MD3225 AS-024
  Máy mài bàn 2 đá - MD3225 AS-024
  MS: TV-AS02-4789
  Tên:Máy mài bàn 2 đá - MD3225 AS-024
  Giá: 3,064,000
  TV-AS02-4789
  Asaki / Trung Quốc
  f250 x 25 x 32
  3,064,000, 3,064,000 VND/Cái
 • Máy mài bàn 2 đá - MD3220HD AS-017
  Máy mài bàn 2 đá - MD3220HD AS-017
  MS: TV-AS01-4790
  Tên:Máy mài bàn 2 đá - MD3220HD AS-017
  Giá: 4,106,000
  TV-AS01-4790
  Asaki / Trung Quốc
  f200 x 32 x 32
  4,106,000, 4,106,000 VND/Cái
 • Máy mài bàn 2 đá - MD3220 AS-006
  Máy mài bàn 2 đá - MD3220 AS-006
  MS: TV-AS00-4791
  Tên:Máy mài bàn 2 đá - MD3220 AS-006
  Giá: 1,756,000
  TV-AS00-4791
  Asaki / Trung Quốc
  f200 x 20 x 32
  1,756,000, 1,756,000 VND/Cái
 • Máy mài bàn 2 đá - MD3215M AS-003
  Máy mài bàn 2 đá - MD3215M AS-003
  MS: TV-AS00-4792
  Tên:Máy mài bàn 2 đá - MD3215M AS-003
  Giá: 1,045,000
  TV-AS00-4792
  Asaki / Trung Quốc
  f150 x 20 x 12.7
  1,045,000, 1,045,000 VND/Cái
 • Máy mài bàn 2 đá - MD3215HD AS-013
  Máy mài bàn 2 đá - MD3215HD AS-013
  MS: TV-AS01-4793
  Tên:Máy mài bàn 2 đá - MD3215HD AS-013
  Giá: 2,581,000
  TV-AS01-4793
  Asaki / Trung Quốc
  f150 x 25 x 32
  2,581,000, 2,581,000 VND/Cái
 • Máy mài bàn 2 đá - MD3215 AS-004
  Máy mài bàn 2 đá - MD3215 AS-004
  MS: TV-AS00-4794
  Tên:Máy mài bàn 2 đá - MD3215 AS-004
  Giá: 1,366,000
  TV-AS00-4794
  Asaki / Trung Quốc
  f150 x 20 x 12.7
  1,366,000, 1,366,000 VND/Cái
 • Máy khoan từ 2 chức năng AS-252
  Máy khoan từ 2 chức năng AS-252
  MS: TV-AS25-4795
  Tên:Máy khoan từ 2 chức năng AS-252
  Giá: 17,065,000
  TV-AS25-4795
  Asaki / Trung Quốc
  17,065,000, 17,065,000 VND/Cái
 • Máy khoan bàn 6 tấc AS-031
  Máy khoan bàn 6 tấc AS-031
  MS: TV-AS03-4796
  Tên:Máy khoan bàn 6 tấc AS-031
  Giá: 2,910,000
  TV-AS03-4796
  Asaki / Trung Quốc
  450W*220V - đầu khoan 13mm
  2,910,000, 2,910,000 VND/Cái
 • Máy khoan bàn 6 tấc AS-030
  Máy khoan bàn 6 tấc AS-030
  MS: TV-AS03-4797
  Tên:Máy khoan bàn 6 tấc AS-030
  Giá: 2,571,000
  TV-AS03-4797
  Asaki / Trung Quốc
  350W*220V - đầu khoan 13mm
  2,571,000, 2,571,000 VND/Cái
 • Máy khoan bàn 1730mm AS-038
  Máy khoan bàn 1730mm AS-038
  MS: TV-AS03-4798
  Tên:Máy khoan bàn 1730mm AS-038
  Giá: 15,844,000
  TV-AS03-4798
  Asaki / Trung Quốc
  1500W *220V đầu khoan 20mm và
  15,844,000, 15,844,000 VND/Cái
 • Máy khoan bàn 1580mm AS-036
  Máy khoan bàn 1580mm AS-036
  MS: TV-AS03-4799
  Tên:Máy khoan bàn 1580mm AS-036
  Giá: 7,971,000
  TV-AS03-4799
  Asaki / Trung Quốc
  1100W *380V đầu khoan 20mm v
  7,971,000, 7,971,000 VND/Cái
 • Máy khoan bàn 1 mét AS-032
  Máy khoan bàn 1 mét AS-032
  MS: TV-AS03-4800
  Tên:Máy khoan bàn 1 mét AS-032
  Giá: 5,965,000
  TV-AS03-4800
  Asaki / Trung Quốc
  550W*220V đầu khoan 16mm và đu
  5,965,000, 5,965,000 VND/Cái
 • Máy khoan bàn 1 mét AS-034
  Máy khoan bàn 1 mét AS-034
  MS: TV-AS03-4801
  Tên:Máy khoan bàn 1 mét AS-034
  Giá: 7,686,000
  TV-AS03-4801
  Asaki / Trung Quốc
  750W*220V đầu khoan 20mm và đu
  7,686,000, 7,686,000 VND/Cái
 • Máy khoan bàn 1 mét AS-035
  Máy khoan bàn 1 mét AS-035
  MS: TV-AS03-4802
  Tên:Máy khoan bàn 1 mét AS-035
  Giá: 7,686,000
  TV-AS03-4802
  Asaki / Trung Quốc
  750W*380V đầu khoan 20mm và đu
  7,686,000, 7,686,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm