Sản phẩm

Tìm kiếm

Máy mài góc

 • Máy mài skill 9133
  Máy mài skill 9133
  MS: TV-9133-2219
  Tên:Máy mài skill 9133
  Giá: Call
  TV-9133-2219
  Skill / P.R.C
  620W- 100mm
  0, Call VND/Cái
 • Máy mài skill 9378
  Máy mài skill 9378
  MS: TV-9378-2220
  Tên:Máy mài skill 9378
  Giá: Call
  TV-9378-2220
  Skill / P.R.C
  820W- 11.000v/p
  0, Call VND/Cái
 • Máy mài lệch tâm 150mm (6") MSF 636-1
  Máy mài lệch tâm 150mm (6") MSF 636-1
  MS: TV-MSF6-2583
  Tên:Máy mài lệch tâm 150mm (6") MSF 636-1
  Giá: Call
  TV-MSF6-2583
  Fein / Đức
  150mm(6")/380W/1.7Kg
  0, Call VND/Cái
 • Máy mài ống 80mm Fein RS12-70E
  Máy mài ống 80mm Fein RS12-70E
  MS: TV-RS12-2586
  Tên:Máy mài ống 80mm Fein RS12-70E
  Giá: Call
  TV-RS12-2586
  Fein / Đức
  80mm/1200W/3.8Kg
  0, Call VND/Cái
 • Máy mài góc 125mm(5") 750W Fein WSG 14-70 E
  Máy mài góc 125mm(5") 750W Fein WSG 14-70 E
  MS: TV-WSG1-2589
  Tên:Máy mài góc 125mm(5") 750W Fein WSG 14-70 E
  Giá: Call
  TV-WSG1-2589
  Fein / Đức
  125mm(5")/750W/2.2Kg
  0, Call VND/Cái
 • Máy mài góc 125mm(5") 750W WSG14-125S
  Máy mài góc 125mm(5") 750W WSG14-125S
  MS: TV-SG14-2590
  Tên:Máy mài góc 125mm(5") 750W WSG14-125S
  Giá: Call
  TV-SG14-2590
  Fein / Đức
  125mm(5")/750W/2.2Kg
  0, Call VND/Cái
 • Máy mài góc G10SS
  Máy mài góc G10SS
  MS: TV-G10S-1462
  Tên:Máy mài góc G10SS
  Giá: 790,000
  TV-G10S-1462
  Hitachi / Trung Quốc
  100mm(4") - 580W
  790,000, 790,000 VND/Máy
 • Máy mài góc G13SC2
  Máy mài góc G13SC2
  MS: TV-G13S-1463
  Tên:Máy mài góc G13SC2
  Giá: 2,560,000
  TV-G13S-1463
  Hitachi / Malaysia
  125mm(5") - 1.200W
  2,560,000, 2,560,000 VND/Máy
 • Máy mài góc G15SA2
  Máy mài góc G15SA2
  MS: TV-G15S-1464
  Tên:Máy mài góc G15SA2
  Giá: 2,350,000
  TV-G15S-1464
  Hitachi / Trung Quốc
  150mm(6") - 1.200W
  2,350,000, 2,350,000 VND/Máy
 • Máy mài góc G18SE3
  Máy mài góc G18SE3
  MS: TV-G18S-1465
  Tên:Máy mài góc G18SE3
  Giá: 3,240,000
  TV-G18S-1465
  Hitachi / Malaysia
  180mm(7") - 2.300W
  3,240,000, 3,240,000 VND/Máy
 • Máy mài góc G18SR
  Máy mài góc G18SR
  MS: TV-G18S-1466
  Tên:Máy mài góc G18SR
  Giá: 2,630,000
  TV-G18S-1466
  Hitachi / Malaysia
  180mm(7") - 2.000W
  2,630,000, 2,630,000 VND/Máy
 • Máy mài góc G23SF2
  Máy mài góc G23SF2
  MS: TV-G23S-1467
  Tên:Máy mài góc G23SF2
  Giá: 2,410,000
  TV-G23S-1467
  Hitachi / Malaysia
  230mm(9") - 2.000W
  2,410,000, 2,410,000 VND/Máy
 • Máy mài góc PDA100M
  Máy mài góc PDA100M
  MS: TV-PDA1-1469
  Tên:Máy mài góc PDA100M
  Giá: 1,230,000
  TV-PDA1-1469
  Hitachi / Malaysia
  100mm(4") - 715W
  1,230,000, 1,230,000 VND/Máy
 • Máy mài góc PDA100K
  Máy mài góc PDA100K
  MS: TV-PDA1-1470
  Tên:Máy mài góc PDA100K
  Giá: 1,480,000
  TV-PDA1-1470
  Hitachi / Malaysia
  100mm(4") - 705W
  1,480,000, 1,480,000 VND/Máy
 • 9" Máy mài góc 2000W D28491
  9" Máy mài góc 2000W D28491
  MS: TV-D284-1875
  Tên:9" Máy mài góc 2000W D28491
  Giá: Call
  TV-D284-1875
  Dewalt / Trung Quốc
  2000W
  0, Call VND/Cái
 • 4" Máy mài góc DW824
  4" Máy mài góc DW824
  MS: TV-DW82-1885
  Tên:4" Máy mài góc DW824
  Giá: Call
  TV-DW82-1885
  Dewalt / Trung Quốc
  1000 W
  0, Call VND/Cái
 • 7" Máy mài góc 2250W DW840
  7" Máy mài góc 2250W DW840
  MS: TV-DW84-1886
  Tên:7" Máy mài góc 2250W DW840
  Giá: Call
  TV-DW84-1886
  Dewalt / Trung Quốc
  1800W
  0, Call VND/Cái
 • Máy mài W6-100
  Máy mài W6-100
  MS: TV-W610-0068
  Tên:Máy mài W6-100
  Giá: 1,250,000
  TV-W610-0068
  Metabo / Đức
  100mm - 650W
  1,250,000, 1,250,000 VND/Máy
 • Máy mài W7-100
  Máy mài W7-100
  MS: TV-W710-0069
  Tên:Máy mài W7-100
  Giá: 1,260,000
  TV-W710-0069
  Metabo / Đức
  100 - 750W
  1,260,000, 1,260,000 VND/Máy
 • Máy mài W8-100
  Máy mài W8-100
  MS: TV-W810-0070
  Tên:Máy mài W8-100
  Giá: 3,000,000
  TV-W810-0070
  Metabo / Đức
  100 - 800W
  3,000,000, 3,000,000 VND/Máy
Total: 25
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm